Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Podtytuł: 83-7308-566-1
ISBN:
29,80 zł
Prezentowana publikacja stanowi pokłosie naukowej współpracy Autorki z wybitnymi przedstawicielami wielu znaczących ośrodków naukowych w kraju. Książka zawiera artykuły dotyczące złożonej sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych sferach życia – począwszy od sfery rodzinnej, poprzez edukacyjną i rehabilitacyjną, społeczną, zawodową, do kulturalnej oraz seksualnej...
Ilość

Prezentowana publikacja stanowi pokłosie naukowej współpracy Autorki z wybitnymi przedstawicielami wielu znaczących ośrodków naukowych w kraju. Książka zawiera artykuły dotyczące złożonej sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych sferach życia – począwszy od sfery rodzinnej, poprzez edukacyjną i rehabilitacyjną, społeczną, zawodową, do kulturalnej oraz seksualnej. We wszystkich tych sferach dzieci, młodzież i dorośli
z niepełnosprawnością intelektualną doświadczają licznych ograniczeń, ale równocześnie stwarza się warunki sprzyjające ich optymalnemu i satysfakcjonującemu uczestnictwu i realizacji siebie w tych sferach.

Prezentowane opracowania ukazują przeobrażenia w sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zmiany te przejawiają się przede wszystkim w upowszechnianiu społeczno-rozwojowej koncepcji niepełnosprawności, upodmiotowieniu i zmianie wizerunku osób dotkniętych niepełnosprawnością, radykalnej weryfikacji terminologii w kierunku rugowania stygmatyzujących te osoby określeń, akcentowaniu ich mocnych stron oraz konieczności upowszechniania i realizowania w życiu społecznym koncepcji integracji i normalizacji ich warunków życia.

83-7308-566-1

Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w logopedii i pedagogice specjalnej. Rozprawa doktorska obejmowała tematykę znaczenia samooceny w integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Pracuje w Zakładzie Resocjalizacji i Psychologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=86985&lang=pl

 

 

sfery życia osób z niepełnosprawnnością

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Andrzej Twardowski
Zmiany w sytuacji osób niepełnosprawnych w latach 1989–2005

Aleksandra Maciarz
Normalizacja szansą likwidacji społecznego upośledzenia osób
niepełnosprawnych

Władysław Dykcik
Problemy funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną
w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych 

Małgorzata Karwowska
Rodzice w trudnej sytuacji wychowania dziecka
niepełnosprawnego intelektualnie

Grażyna Kwaśniewska
Specjaliści a rodzina dziecka niepełnosprawnego – elementy relacji 

Joanna Kruk-Lasocka
Seksualność osób upośledzonych umysłowo jako jeden
z obszarów ich codziennego życia 

Aleksandra Zawiślak
Jakość życia rodzinnego młodocianych i pełnoletnich matek
z niepełnosprawnością intelektualną

Janina Wyczesany
Jakość życia mieszkańców domu pomocy społecznej

Elżbieta M. Minczakiewicz
Agresja jako skutek osłabienia więzi w rodzinie i deprywacji
potrzeb młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim

Edyta M. Nieduziak
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny wobec problemu
aktywnego poszukiwania pracy

Marzenna Zaorska
Szanse i ograniczenia w systemie edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Danuta Kopeć
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w procesie rehabilitacji
– analiza wybranych problemów etycznych

Teresa Żółkowska
Rehabilitacyjny wymiar aspiracji osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Lidia Kataryńczuk-Mania
Rehabilitacyjny wymiar umuzykalnienia dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną

Ewelina Jutrzyna
Uczestnictwo w kulturze szansą społecznego usamodzielnienia osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Iwona Chrzanowska
Szansa na społeczną adaptację? Uczniowie upośledzeni umysłowo
w kształceniu integracyjnym i ogólnodostępnym

Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Aktualna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną

Małgorzata Matczak
Refleksje nauczyciela na temat edukacji integracyjnej dzieci
z niepełnosprawnością

Mirosława Kaczmarek
O integracji raz jeszcze – refleksje matki dziecka
z zespołem Downa

Grażyna Kwaśniewska
Multimedialny program komputerowy jako element wspomagający
proces czytania i pisania ucznia upośledzonego umysłowo

Danuta Osik-Chudowolska
Obraz ustosunkowań interpersonalnych młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło