Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu

Podtytuł: 978-83-7308-575-6
ISBN:
24,80 zł
Głównym celem książki jest określenie modelowej charakterystyki najważniejszych predyspozycji surdopedagoga z wadą słuchu w percepcji i ocenie dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz pedagogów podejmujących pracę edukacyjno-rehabilitacyjną na ich rzecz...
Ilość

     Głównym celem książki jest określenie modelowej charakterystyki najważniejszych predyspozycji surdopedagoga z wadą słuchu w percepcji i ocenie dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz pedagogów podejmujących pracę edukacyjno-rehabilitacyjną na ich rzecz.

W prezentowanym tomie opisano zagadnienia dotyczące terminologii odnoszącej się do dziecka z wadą słuchu . W publikacji znajdują się teoretyczne rozważania dotyczące osobowości nauczyciela w aspekcie deontologii, jego funkcji, zadań wychowawczych i kompetencji zawodowych. Autorka przedstawia także metodologiczne podstawy badań oraz badania empiryczne ewaluacji kompetencji zawodowych surdopedagogów z wadą słuchu w opiniach nauczycieli, a także analizę opinii uczniów niesłyszących i słabosłyszących na temat nauczycielskich kompetencji surdopedagoga z wadą słuchu. W ostatnim rozdziale umieszczono wnioski wskazówki dla praktyki pedagogicznej.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki specjalnej, pracowników naukowych, nauczycieli pracujących w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu w Polsce.

 

978-83-7308-575-6

Plutecka Katarzyna

Doktor nauk humanistycznych, surdopedagog, logopeda, pracownik naukowy Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

SPIS TREŚCI:

 

Wstęp

 

Rozdział I

Dziecko z wadą słuchu

 

 1. Wyjaśnienia terminologiczne
 2. Edukacja i rehabilitacja dziecka z wadą słuchu – przegląd historyczny

 

Rozdział II

Nauczyciel – osobowość i zawód

 

 1. Osobowość nauczyciela w ujęciu dentologicznym
 2. Funkcje i zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela
 3. Kompetencje zawodowe nauczyciela
 4. Obraz pedagoga specjalnego w aspekcie nowoczesnych paradygmatów pedeutologicznych

 

4.1.            Paradygmat człowieczeństwa

4.2.            Paradygmat autorytetu wyzwalającego

4.3.            Paradygmat samokształcenia

4.4.            Paradygmat poczucia odpowiedzialności

4.5.            Paradygmat pomocy pomagającemu

4.6.            Paradygmat samoaktualizacji

 

 1. Charakterystyka osobowości zawodowej surdopedagoga

 

5.1.            Kompetencja prakseologiczna

5.2.            Kompetencja komunikacyjna

5.3.            Kompetencja współdziałania

5.4.            Kompetencja kreatywna

5.5.            Kompetencja informatyczna

5.6.            Kompetencja moralna

 

 1. Tendencje rozwojowe w kształceniu surdopedagogów

 

6.1.            Przegląd historyczny ksztłacenia surdopedagogów w Polsce

6.2.            Zarys problematyki kształcenia surdopedagoga z wadą słuchu

 

Rozdział III

Metodologia badań własnych

 

 1. Cele badań
 2. Problemy badawcze i hipotezy, układ zmiennych, zależność
 3. Metody, techniki i narzędzia badań
 4. Charakterystyka badanych grup

 

Rozdział IV

Kompetencje zawodowe surdopedagoga – porównianie opinii słyszących surdopedagogów i surdopedagogów z wadą słuchu

 

 1. Kompetencja prakseologiczna
 2. Kompetencja komunikatywna
 3. Kompetencja kreatywna
 4. Kompetencja współdziałania
 5. Kompetencja informatyczna
 6. Kompetencja moralna

 

Rozdział V

Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu w opiniach uczniów z uszkodzonym słuchem

 

 1. Kompetencja prakseologiczna
 2. Kompetencja komunikatywna
 3. Kompetencja kreatywna
 4. Kompetencja współdziałania
 5. Kompetencja informatyczna
 6. Kompetencja moralna

 

Rozdział VI

Analiza wyników badań empirycznych

 

 1. Analiza opinii badanych surdopedagogów i uczniów
 2. Wnioski z badań
 3. Wskazówki dla praktyki pedagogicznej

 

Bibliografia

Summary

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło