Temporalne orientacje teleologiczne nauczycieli

Podtytuł: 83-7308-598-X
ISBN:
29,80 zł
Temporalne punkty odniesienia, jakie stosuje człowiek w rozpatrywaniu zdarzeń, są uzależnione od sposobu, w jaki postrzega samego siebie w czasie. Badania dowodzą, że ludzie przypisują przeszłości, teraźniejszości i przyszłości różne znaczenie. Typ orientacji temporalnej człowieka zależy od tego, jaki obszar czasu uznaje on za najważniejszy.
Nauczyciel, rozpatrując zdarzenia edukacyjne, podlega także zasadzie temporalnych punktów odniesienia...
Ilość

Temporalne punkty odniesienia, jakie stosuje człowiek w rozpatrywaniu zdarzeń, są uzależnione od sposobu, w jaki postrzega samego siebie w czasie. Badania dowodzą, że ludzie przypisują przeszłości, teraźniejszości i przyszłości różne znaczenie. Typ orientacji temporalnej człowieka zależy od tego, jaki obszar czasu uznaje on za najważniejszy.

Nauczyciel, rozpatrując zdarzenia edukacyjne, podlega także zasadzie temporalnych punktów odniesienia. Wyznaczając konkretne cele edukacyjne wobec uczniów – wychowanków, nie pozostaje wolny od własnej temporalności. Realizując wyznaczone przez siebie cele edukacyjne, może zakładać, że cechą pożądaną u ucznia jest umiejętność dostosowania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, albo może dążyć do tego, by w przyszłości jego dzisiejszy uczeń tworzył tę rzeczywistość.

Autorka zwróciła się głównie ku nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ to oni właśnie rozpoczynają z dzieckiem wkraczającym w mury szkoły na wiele lat, wędrówkę po ścieżkach wiedzy
i umiejętności oraz wspomagają jego wielostronny rozwój.

 

83-7308-598-X

Kunicka Małgorzata

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zespole Pedagogiki Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest autorką monografii pedagogicznej Temporalne orientacje teleologiczne nauczycieli oraz 14 artykułów  w czasopismach pedagogicznych i materiałach pokonferencyjnych.

 

 

Wybrana bibliografia:

 

 

Wartościowanie kompetencji bazowych w świadomości studentów pedagogiki, “Pedagogika Szkoły Wyższej. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej” 2003, nr 22.

 

Wszystkie dzieci są nasze?!, “Dialogi” 2004, nr 1.

 

Praktyka pedagogiczna w kształceniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, “Nowa Szkoła” 2004, nr 4.

 

Osobowość nauczyciela akademickiego – oczekiwania przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [w:] W. Leżańska, A. Tyll (red.), Pytania o przyszłość kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, WSI, Łódź 2004.

 

Wyrozumiały, otwarty, sprawiedliwy, “Dialogi” 2004, nr 8.

 

Praktyka czyni mistrza?, “Dialogi” 2004, nr 10.

 

Nauczyciele o reformie edukacji wczesnoszkolnej – sukces czy porażka? [w:] P. Waśko, M. Wrońska, A. Zduniak (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku, Poznań – Warszawa 2005.

 

Dokąd zmierza nauczyciel: blisko- czy dalekowzroczność? [w:] E. Sałata (red.), Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, Radom – Warszawa 2005.

 

Efektywność działania szkoły wyższej w praktycznym przygotowaniu studentów (w świetle postanowień Deklaracji Bolońskiej) [w:] A. Kozubska, A. Zduniak (red.),  Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej, t.1, Poznań 2006.

 

 

Temporalne

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Teleologia edukacyjna

Edukacyjne wyzwania globalizacji
Cele edukacji w zmieniającym się społeczeństwie
Zadania i cele edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział II. Orientacje temporalne i ich teoretyczne odniesienia

Człowiek umiejscowiony w czasie
Orientacja temporalna jako jeden z aspektów osobowości
Nauczyciel w perspektywie orientacji temporalnych

Rozdział III. Typy orientacji temporalnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie celów edukacyjnych

Orientacja retrospektywna
Orientacja prezentystyczna
Orientacja futurystyczna

Rozdział IV. Typy orientacji teleologicznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Nastawienie w zakresie celów a orientacje temporalne nauczycieli
Dystans formułowania celów a orientacje temporalne nauczycieli
Związek orientacji temporalnej z orientacją teleologiczną

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło