Edukacja teatralna w szkole podstawowej

Podtytuł: 83-7308-624-2
ISBN:
24,80 zł
Problematyka podjęta w książce dotyczy edukacji teatralnej – na tle edukacji kulturalnej – dzieci i młodzieży. Autorka omówiła pojęcie i specyfikę teatru szkolnego oraz jego funkcje, dzieje teatrów szkolnych, ich najważniejsze koncepcje i najciekawsze formy, intencjonalne działania nauczycieli
w zakresie edukacji teatralnej zarówno procesie nauczania, jak i wychowania. Edukacja taka zawiera w sobie m.in. edukację literacką, plastyczną, muzyczną, taneczną, można więc za jej pom
Ilość

Problematyka podjęta w książce dotyczy edukacji teatralnej – na tle edukacji kulturalnej – dzieci i młodzieży. Autorka omówiła pojęcie i specyfikę teatru szkolnego oraz jego funkcje, dzieje teatrów szkolnych, ich najważniejsze koncepcje i najciekawsze formy, intencjonalne działania nauczycieli w zakresie edukacji teatralnej zarówno procesie nauczania, jak i wychowania. Edukacja taka zawiera
w sobie m.in. edukację literacką, plastyczną, muzyczną, taneczną, można więc za jej pomocą przekazać wiele kształcących treści.

Celem książki było m.in. uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca
i rangi przypisywanej edukacji teatralnej w programach reformy szkolnej opracowanych przez MEN oraz w programach wychowawczych szkół podstawowych, a także w podręcznikach i opracowaniach metodycznych.

         Adresatami publikacji są w szczególności nauczyciele szkół podstawowych oraz instruktorzy teatralni, a także studenci wydziałów pedagogicznych i wykładowcy prowadzący fakultety z zakresu edukacji teatralnej.

83-7308-624-2

Samulczyk-Pawluk Teresa

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się teatrem. Rozprawa doktorska autorki dotyczyła edukacji teatralnej w szkole podstawowej. Pracuje w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=125806&lang=pl

 

 

Edukacja teatralna

SPIS TREŚCI:

 

Wstęp

 

Rozdział I

Edukacja teatralna jako element edukacji kulturalnej

 

  1. Dwojakie rozumienie edukacji teatralnej

1.1.  Edukacja teatralna jako zdobywanie wiedzy o teatrze

1.2.  Uczestnictwo w teatrze szkolnym jako element edukacji teatralnej

1.2.1.      Efekty społeczno-wychowawcze uczestnictwa w zespole teatralnym

 

Rozdział II

Teatr szkolny

 

1. Pojęcie i specyfika teatru szkolnego

1.1. „Teatr dla szkoły”

1.2. „Teatr w szkole”

 

2. Dzieje teatru szkolnego

2.1.  Początki szkolnej działalności teatralnej w świetle dokumentów historycznych i literatury przedmiotu

2.2.  Szkolny teatr jezuicki

2.3.  Teatr w innych zakonach

2.4.  Teatr w szkołach innowierczych

2.5.  Świecki teatr szkolny

2.6.  Teatr szkolny w okresie rozbiorów

2.7.  Teatr w okresie międzywojennym

2.7.1.      Koncepcje teatru szkolnego w okresie międzywojennym

2.8.  Teatr szkolny w okresie okupacji

2.9.  Teatr szkolny w PRL-u

2.9.1.      Koncepcje teatru szkolnego w PRL-u

2.10.        Teatr szkolny w III Rzeczpospolitej

2.10.1.  Koncepcje, inicjatywy, wizje teatru amatorskiego – szkolnego w latach dziewięćdziesiątych

 

  1. Formy teatru dziecięcego i młodzieżowego we współczesnej szkole w świetle literatury

3.1.  „Teatr na lekcji”

3.2.  „Teatr po lekcjach”

 

Rozdział III

Możliwości edukacji teatralnej według dokumentów formalnych

 

  1. Edukacja kulturalna – teatralna w założeniach reformy oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

1.1.  Programy edukacji kulturalnej – teatralnej według reformy

1.1.1.      Treści wychowania poprzez teatr w podręcznikach programach nauczania

1.2.  Treści wychowania przez teatr w podręcznikach i opracowaniach metodycznych

1.2.1.      Treści teatralne w podręcznikach

1.2.2.      Treści teatralne w opracowaniach metodycznych

1.3.  Miejsce teatru w programach wychowawczych szkół

 

Rozdział IV

Edukacja teatralna w programach wychowawczych szkół

 

  1. Nauczyciel inspiratorem życia teatralnego w szkole

1.1.  Myślenie nauczycieli o teatrze jako o sposobie pracy z uczniem

1.1.1.      Motywacja do prowadzenia działań teatralnych w praktyce nauczycielskiej

1.1.2.      Cele dydaktyczne i wychowawcze zajęć teatralnych

1.1.3.      Wartości dydaktyczne i wychowawcze zajęć teatralnych w przekonaniu nauczycieli

 

  1. Nauczyciel organizatorem edukacji teatralnej

 

  1. Realizacja przez szkoły zielonogórskie programów dydaktycznych i wychowawczych w zakresie teatru.

3.1.  Formy i sposoby teatralizacji zajęć lekcyjnych

3.1.1.      Teatralizacja zajęć lekcyjnych w klasach 0-III

3.1.2.      Teatralizacja zajęć lekcyjnych w klasach IV-VI

3.2.  Teatralne zajęcia pozalekcyjne

3.2.1.      Zespoły, koła, zupy teatralne

3.2.2.      Teatralne zajęcia świetlicowe

3.2.3.      Teatralizacja zajęć bibliotecznych

3.2.4.      Formy okazjonalnych zajęć teatralnych

3.3.  Kontakt uczniów z teatrem zawodowym i amatorskim

3.4.  Wiedza o teatrze uczniów zielonogórskich szkół podstawowych

3.5.  Czynniki stymulujące i bariery edukacji teatralnej w szkole podstawowej

3.5.1.      Czynniki stymulujące edukację teatralną w szkołach

3.5.2.      Bariery edukacji teatralnej

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

 

            Załącznik 1

Teatr w treściach edukacji polonistycznej

 

Załącznik 2a

Formy teatru dziecięcego. Program nauczania

 

Załącznik 2b

Warsztat – teatr cieni

 

Załącznik 2c

Metody pracy z zespołem

 

Załącznik 3a

Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2001/2002

 

Załącznik 3b

Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2001/2002

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło