Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich

Podtytuł: 83-7308-559-9
ISBN:
39,80 zł
Jednym z ważniejszych zadań stojących przed pedagogami specjalnymi jest kreowanie użytecznych w praktyce koncepcji edukacji socjalnej oraz wsparcia społecznego. Powinny być one głęboko osadzone w realiach życia codziennego. Spełnienie tych warunków wymaga połączenia wiadomości z dwóch obszarów. Pierwszy obejmuje powszechne problemy osób niepełnosprawnych, ich potrzeby, porażki i sukcesy. Drugi zakres to wiedza na temat ich rozwoju, socjalizacji, edukacji czy rehabilitacji zawarta w uznanych teor
Ilość

Jednym z ważniejszych zadań stojących przed pedagogami specjalnymi jest kreowanie użytecznych w praktyce koncepcji edukacji socjalnej oraz wsparcia społecznego. Powinny być one głęboko osadzone w realiach życia codziennego. Spełnienie tych warunków wymaga połączenia wiadomości z dwóch obszarów. Pierwszy obejmuje powszechne problemy osób niepełnosprawnych, ich potrzeby, porażki i sukcesy. Drugi zakres to wiedza na temat ich rozwoju, socjalizacji, edukacji czy rehabilitacji zawarta w uznanych teoriach naukowych.

Prezentowana książka jest zbiorem artykułów o zróżnicowanym stopniu ogólności, zawierających opisy szeroko podjętych działań na rzecz osób niepełnosprawnych w kilkunastu krajach europejskich (Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Belgii, Włoszech, Austrii, Słowenii, Ukrainy, Republiki Czeskiej, Holandii). Celem publikacji jest przybliżenie rozwiązań w zakresie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, w wielu przypadkach ukazanie ich także na tle przemian społecznych
i gospodarczych. Zaprezentowane treści stanowią wprowadzenie do intensywniejszych dociekań nad sposobami rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych poza granicami naszego kraju.

Książka powinna zainteresować pedagogów, studentów oraz inne osoby zaangażowane w proces wyrównywania szans życiowych ludzi niepełnosprawnych.

 

83-7308-559-9

Wyczesany Janina

prof. dr hab. Janina Wyczesany - W 1999 roku uzyskała tytuł profesora z zakresu nauk humanistycznych. Specjalizuje się dydaktyką ogólną, oligofrenopedagogiką oraz pedagogiką resocjalizacyjną. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytucie Pedagogicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz w Katedrze Pedagogiki Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, gdzie pełni także funkcje kierownika Katedry. Jest promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowych  w tym doktorskich i habilitacyjnych.

 

edukacja i wsparcie społeczne

Spis treści

Wstęp 
 

Część I

Wprowadzenie

Wiktor Rabczuk

Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych i starszych 

Zenon Gajdzica

Komparatystyka jako dział wiedzy pedagogiki specjalnej

 

Część II

Edukacja uczniów niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii – uwarunkowania społeczno-prawne i rozwiązania praktyczne


Janina Wyczesany

Integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie szkolnictwa Wielkiej Brytanii 

Anna Zamkowska

Podstawowe uwarunkowania prawne i ich praktyczne

konsekwencje w angielskim modelu edukacji integracyjnej

Aleksandra Zawiślak

Ashley School w Lowestoft jako przykład brytyjskiej szkoły specjalnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym 

 

Część III

Uwarunkowania integracji i edukacji specjalnej we Włoszech 

 

Janina Wyczesany, Ewa Dyduch

Uwarunkowania procesów integracyjnych we Włoszech 

Grzegorz Szumski

Przemiany systemu kształcenia osób niepełnosprawnych we Włoszech 
 

Część IV

Opieka i wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych w krajach skandynawskich


Teresa Żółkowska

Osoby z niepełnosprawnością w Danii 

Iwona Jagoszewska

Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych w Norwegii 

 

Część V

Problemy dorosłych osób niepełnosprawnych w Austrii


Marion Sigot

Sytuacja kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w Austrii 

Ewa Bogdanowicz, Sylwia Wrona

Szkolnictwo wyższe wobec osób z niepełnosprawnością

w Austrii (na przykładzie Uniwersytetu w Klagenfurcie) 

 

Część VI

Rozwój pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej

– uwarunkowania społeczno-prawne


Małgorzata Gil

Prawna ochrona dzieci niepełnosprawnych – analiza uregulowań

formalnych w Republice Czeskiej na tle rozwiązań europejskich 

Zuzana Filipková

Terapia w pedagogice specjalnej w Republice Czeskiej 

Małgorzata Gil

Kształcenie osób z niepełnosprawnością umysłowową,

objętych całkowitą opieką instytucjonalną w Czechach 


Część VII

Droga do własnego modelu edukacji osób niepełnosprawnych

na przykładzie Słowenii i Ukrainy


Agnieszka Kukułka

Słowenia – droga do integracji 

Ewelina Jutrzyna

Pedagogika specjalna na Ukrainie: rozwój, stan i perspektywy  .....  265

 

Część VIII

Wybrane aspekty edukacji i pomocy specjalnej w krajach Beneluksu


Janina Wyczesany

Edukacja i pomoc specjalna w Belgii na tle ogólnej

struktury szkolnictwa 

Aleksandra Zawiślak

Ekonomiczna dostępność do nauki w Królestwie Holandii 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło