Dziecko, rodzice, adopcja

Dziecko, rodzice, adopcja

Podtytuł: 978-83-7308-747-7
ISBN:
18,00 zł

Najważniejszym problemem podjętym w publikacji jest ukazanie złożonych aspektów akceptacji odnoszonej przez kandydata na rodzica adopcyjnego do siebie, partnera, adopcji dziecka, procedury kwalifikacyjnej, wreszcie dziecka osieroconego i jego rodziców biologicznych. Znaczenie pełnej akceptacji warunkuje bowiem nie tylko przebieg i ostateczny rezultat procesu decyzyjnego, lecz przede wszystkim jakość życia rodzinnego i spełnienie rodzicielskie po wielu latach...

Ilość

Najważniejszym problemem podjętym w publikacji jest ukazanie złożonych aspektów akceptacji odnoszonej przez kandydata na rodzica adopcyjnego do siebie, partnera, adopcji dziecka, procedury kwalifikacyjnej, wreszcie dziecka osieroconego i jego rodziców biologicznych. Znaczenie pełnej akceptacji warunkuje bowiem nie tylko przebieg i ostateczny rezultat procesu decyzyjnego, lecz przede wszystkim jakość życia rodzinnego i spełnienie rodzicielskie po wielu latach.

Autor opisuje także rolę rodziny w życiu człowieka w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, a także wartość społeczną i psychologiczną funkcjonowania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. W książce przedstawiono także nowe, utożsamiane z Internetem, obszary działalności publicznych i niepublicznych podmiotów podejmujących aktywność na rzecz upowszechniania idei adopcji w świadomości społeczeństwa.

Książka adresowana jest do bardzo szerokiego grona, a w szczególności do pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, kandydatów na rodziców adopcyjnych uczestniczących w procedurze kwalifikacyjnej realizowanej przez ośrodek, małżeństw bezdzietnych rozważających możliwość przysposobienia dziecka, kandydatów na rodziców zastępczych, studentów pedagogiki oraz psychologii.

978-83-7308-747-7

Wąsiński Arkadiusz

Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół roli wychowania i samowychowania do mediów w świetle analizy jakości egzystencji współczesnego człowieka, a także aksjologicznych i psychospołecznych uwarunkowań gotowości do tworzenia rodzin zastępczych i adopcyjnych. Autor dwóch monografii i około 50 artykułów naukowych, redaktor naukowy dwóch tomów zeszytów naukowych i trzech prac zbiorowych. Uczestnik projektu badawczego zrealizowanego w ramach grantu KBN. Od dwóch lat pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Wstęp

I. Rodzina we współczesnych realiach społeczno-kulturowych

Rodzina jako fundament budowania chrześcijańskich relacji międzyludzkich

Socjopedagogiczne aspekty trwałości więzi osobowych w środowisku rodzinnym

Społeczno-kulturowe uwarunkowania dezintegracji współczesnej rodziny

II. Adopcja szczególną formą obdarowywania bezinteresowną miłością drugiego człowieka

Przysposobienie dziecka na tle duchowych, społecznych i prawnych aspektów funkcjonowania rodzin zastępczych i adopcyjnych Wieloaspektowość kategorii „akceptacji” w kontekście spełnienia warunku sine qua non udanej adopcji

Jawność adopcji w świetle prawnych i psychospołecznych aspektów funkcjonowania rodziny adopcyjnej

III. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze jako integralny element systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

Rola ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w kompensowaniu dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego dziecka osieroconego

Warsztatowe formy pracy pedagogiczno-psychologicznej z kandydatami na rodziców adopcyjnych realizowane w ramach procedury kwalifikacyjnej Współczesne media elektroniczne płaszczyzną upowszechniania problematyki przysposobienia w szerszych kręgach społecznych i dynamizowania pracy poradniczo-szkoleniowej z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi

Zakończenie

Literatura

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło