Człowiek na edukacyjnej fali

Podtytuł: 83-7308-585-8
ISBN:
59,80 zł
Prezentowany tom jest zbiorem różnorodnych (zarówno pod względem samych treści, jak
i stosowanych ujęć) analiz i interpretacji wybranych fragmentów rzeczywistości edukacyjnej w edukacji dorosłych.
Książka składa się z pięciu części. Na tle ogólnych kontekstów edukacji dorosłych zarysowanych w pierwszej części, w dalszych autorzy poddają analizie wybrane kwestie szczegółowe z obszaru szeroko rozumianej edukacji dorosłych...
Ilość

Prezentowany tom jest zbiorem różnorodnych (zarówno pod względem samych treści, jak
i stosowanych ujęć) analiz i interpretacji wybranych fragmentów rzeczywistości edukacyjnej w edukacji dorosłych.

Książka składa się z pięciu części. Na tle ogólnych kontekstów edukacji dorosłych zarysowanych w pierwszej części, w dalszych autorzy poddają analizie wybrane kwestie szczegółowe z obszaru szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Drugą część wypełniają rozważania nad instytucjonalnymi formami kształcenia dorosłych, a zwłaszcza nad dokształcaniem nauczycieli. Trzecią część stanowią artykuły przedstawiające problemy występujące poza instytucjami edukacji dorosłych. Część czwarta poświęcona jest analizie szczególnie trudnych spraw, z jakimi borykają się współcześnie dorośli, coraz częściej stającymi się wyzwaniami dla edukacji (emocje dysfunkcyjne, depresja, samotność, bezdomność). Część piątą tworzą prace metodologiczne prezentujące kierunki badawcze edukacji dorosłych w Niemczech, szukające atrakcyjnych teorii wyjaśniających dla przyszłych badań, rozpatrujących rolę i podmiotowość badacza w badaniach.

 

83-7308-585-8

Podgórny Marek

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: andragogika. Specjalizuje się także w organizacji i zarządzania oświatą. Rozprawa doktorska autora dotyczyła edukacyjnego wymiaru strategii zachowań bezrobotnych. Aktualnie pracuje w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie pełni także funkcję Zastępcy Dyrektora do spraw Ogólnych.

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=84826&lang=pl

Człowiek na edukacyjnej fali

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. OGÓLNE KONTEKSTY EDUKACJI DOROSŁYCH.

Człowiek dorosły na edukacyjnej fali. Uczenie się warunkiem koniecznym funkcjonowania.
Dorosłość w edukacyjnym paradygmacie, czyli dorosłość jako edukacyjny okres życia człowieka.
Dorosły jako uczeń - zmiana społeczna a szanse uczestnictwa w oświacie.
Uniwersytet jako balast dla ideologii rynkowej.
Kultura codzienności a znaczenie przepisywane edukacji.
Człowiek dorosły współkreatorem swojego środowiska edukacyjnego.
Etyczny wymiar współczesnej edukacji.
Miejsce edukacji dorosłych w realizacji celów nicejskich związanych z przeciwdziałaniem wyłączeniu społecznemu.

II. EDUKACJA DOROSŁYCH W WYBRANYCH ŚRODOWISKACH SPOŁECZNYCH.

Dokształcanie nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej z uczniem agresywnym w szkole.
Czynni zawodowo nauczyciele norweskich placówek specjalnych.
Rodzice i nauczyciele  - wędrowcy w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań wychowawczych.
Szkoła jako przestrzeń kształtowania znaczeń - perspektywa całożyciowego uczenia się.
Edukacja funkcjonariuszy policji - wybór czy konieczność?
Trening jako forma kształcenia dorosłych. Nierozpoznany przez andragogikę obszar.

III. OBSZARY EDUKACJI DOROSŁYCH.

Rozwój zasobów ludzkich w organizacji (badania własne).
Urząd jako miejsce uczenia się.
Edukacyjny wymiar aktywności społecznej w ramach ruchu regionalnego.
Edukacja ustawiczna elementem stylu życia dorosłego człowieka.
Twórcza postawa wobec codzienności jako pokonywanie samotności człowieka.
Postawa twórcza - wymóg czasu.
"Polaków portret własny" w świetle wyników badań socjologicznych i w opiniach publicystów.

IV. PROBLEMY EDUKACJI DOROSŁYCH.

Wpływ emocji dysfunkcyjnych na rozwój i transgresję człowieka.
Problematyka depresji i samobójstwa we współczesnej pedagogice.
(Po)nowoczesność - wolność i samotność. Poczucie samotności wśród współczesnej młodzieży.
Edukacja (dla) ludzi wykluczonych.
Doświadczanie sytuacji trudnych przez kobiety bezdomne - kontekst edukacyjny.
Szkoła jako środowisko lękotwórcze.

V. BADANIE EDUKACJI DOROSŁYCH.

Badania nad uczeniem się dorosłych w Niemczech.
Funkcjonalizm jako perspektywa wyjaśniająca w badaniach edukacyjnych.
Wątki autobiograficzne w badaniach nad edukacją - nowy wymiar podmiotowości badacza.
Jednostka źródłem wiedzy o rzeczywistości. Podmiotowość badanych w kontekście wybranych orientacji badań jakościowych.

Autorzy.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło