Przywództwo w szkole

Podtytuł: 978-83-7308-850-4
ISBN:
24,80 zł
Książka pozwoli Czytelnikowi uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Co jest istotą przywództwa? Czym różni się lider od zwykłego szefa? Jakie cechy charakteru, predyspozycje
i umiejętności powinien mieć lider? Czy człowiek rodzi się liderem? Jaki typ przywództwa jest pożądany w danej fazie rozwojowej placówki oświatowej? W jaki sposób przywództwo edukacyjne może pomóc w doskonaleniu szkoły?
Ilość

Książka pozwoli Czytelnikowi uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Co jest istotą przywództwa? Czym różni się lider od zwykłego szefa? Jakie cechy charakteru, predyspozycje i umiejętności powinien mieć lider? Czy człowiek rodzi się liderem? Jaki typ przywództwa jest pożądany w danej fazie rozwojowej placówki oświatowej? W jaki sposób przywództwo edukacyjne może pomóc w doskonaleniu szkoły? Autorzy udowadniają, że nie ma prostych rozwiązań służących doskonaleniu szkoły. Wskazują, że skuteczni liderzy to ci, którzy potrafią być odpowiedzialni, budować pozytywne relacje i oferować nauczycielom, rodzicom, uczniom możliwości wspólnej pracy na rzecz doskonalenia ich szkół.

Problematyka przywództwa w szkole wymaga podjęcia dalszych studiów oraz przeprowadzenia szkoleń wśród pracowników oświaty. Wierzę, że zebrane tu teksty zainspirują do takich działań i dostarczą cennego materiału badaczom, pracownikom naukowym i studentom pedagogiki, a dyrektorom szkół i nauczycielom pomogą
w trudnym zadaniu wprowadzania zmian w szkole.

 

978-83-7308-850-4

Brak recenzji użytkowników.

Michalak M. Joanna

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Rady Naukowej European Educational Research Association i Rady Naukowej sieci Teacher Education Policy in Europe.

 

Prowadzone przez nią badania dotyczą problematyki zawodu nauczycielskiego i edukacji w perspektywie wyzwań współczesnego świata.

 

Bierze czynny udział w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

Opublikowała szereg prac zwartych i kilkadziesiąt artykułów, rozpraw, komunikatów z badań, sprawozdań, recenzji, tłumaczeń w czasopismach pedagogicznych i wydawnictwach szkół wyższych

Przywództwo w szkole

Spis treści:

 

Wstęp

Introduction

 

Część I

 

POJĘCIE I ISTOTA PRZYWÓDZTWA W SZKOLE

 

Architektura dla lidera

Dyrektor placówki oświatowej jako przywództwa

Poszukiwania skutecznego stylu kierowania

Istota i modele przywództwa szkolnego

 

Część II

 

ROLA PRZYWÓDZTWA W ROZWOJU SZKOŁY

 

Jak wygląda skuteczne przywództwo w szkole?

Budowanie potencjału, doskonalenie szkoły i przywódcy szkolni

Doskonalenie pracy szkół funkcjonujących na obszarach zaniedbanych. Rola przywództwa

 

Część III

 

PRZYWÓDZTWO I UCZENIE SIĘ. NOWE WYZWANIA

 

Miejsca i źródła uczenia się nauczycieli

Rozwój zawodowy dyrektorów szkół a przywództwo i idea uczenia się przez całe życie

Przydatność koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility) do zarządzania szkołą

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło