Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego

Podtytuł: 83-7308-564-5
ISBN:
49,80 zł
Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy dla osób zajmujących się poradnictwem, zwłaszcza poradnictwem zawodowym. Praca w sposób syntetyczny przedstawia konteksty, teorie
i metody poradnictwa zawodowego. Podkreśla, że we współczesnym świecie konstruowanie projektu kariery nie może się ograniczać do planowania życia tylko w sferze zawodowej, gdyż ta sfera aktywności człowieka jest jedynie elementem złożonego procesu konstruowania tożsamości osobowej poszczególnych jednostek...
Ilość

Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy dla osób zajmujących się poradnictwem, zwłaszcza poradnictwem zawodowym. Praca w sposób syntetyczny przedstawia konteksty, teorie i metody poradnictwa zawodowego. Podkreśla, że we współczesnym świecie konstruowanie projektu kariery nie może się ograniczać do planowania życia tylko w sferze zawodowej, gdyż ta sfera aktywności człowieka jest jedynie elementem złożonego procesu konstruowania tożsamości osobowej poszczególnych jednostek.

Celem książki jest dostarczenie zarówno praktykom zajmującym się poradnictwem zawodowym, jak i badaczom problemów psychologii oraz studentom syntezy problematyki psychologii poradnictwa zawodowego. Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale szczegółowo opisano ramy, konteksty
i celowość poradnictwa zawodowego. Drugi rozdział porusza problematykę różnic indywidualnych w kontekście orientacji i poradnictwa zawodowego. W kolejnym rozdziale Czytelnik może zapoznać się z tematem konstruowania i rozwoju tożsamości osobowych i zawodowych, a w ostatniej części książki zanalizowano praktykę pomocy w poradnictwie zawodowym.

83-7308-564-5

Guichard Jean

Guichard Jean

 

Psychologia orientacji

Przedmowa do wydania polskiego                                                                                       

Wprowadzenie

                                                                                                                         

Rozdzial 1.  Ramy, kontekst i celowość poradnictwa zawodowego                               

 

1.  Ogólne ramy ideologiczne

1.1.  Społeczna koncepcja holistyczna lub skupienie się na jednostce                   

1.2.  Odkryj, kim chcesz być, i buduj samego siebie                                                          

1.3.  Realizuj się i integruj poprzez swoje predyspozycje zawodowe                            

1.4.  Niestabilna przyszłość                                                                                                   

 

2.  Konteksty                                                                                                                                  

2.1.  Organizacja pracy, sposoby pojmowania kwalifikacji oraz zagadnienia poradnictwa zawodowego                                                                                            

2.1.1.  Profesjonalny system pracy i poradnictwo zawodoweskupione na zawodach                                                                           

2.1.2.  „Fordyzm” i poradnictwo zawodowe skupione na zatrudnieniu               

2.1.3.  Model umiejętności i poradnictwo zawodowe skupione na funkcjach zawodowych                                                                     

2.1.4.  Globalizacja i „chaos dróg zawodowych” – poradnictwo zawodowe jako pomoc w pokonywaniu tranzycji                             

2.1.5.  Działania eklektyczne                                                                                 

2.2.  Organizacja kształcenia i problematyka szkolnego poradnictwa zawodowego                                                                                            

2.2.1.  Zagadnienia poradnictwa zawodowego w zdywersyfikowanym systemie oświatowym – przypadek Niemiec                                       

2.2.2.  Zagadnienia poradnictwa zawodowego w jednolitym systemie oświatowym – przypadek Francji                                         

2.2.3.  Proces kierowania uczniów ku różnym profilom dalszego nauczania a poradnictwo zawodowe                                 

2.3.  Poradnictwo zawodowe młodzieży nieobjętej nauczaniem i poradnictwo zawodowe dorosłych                                                                         

2.4.  Naukowe modelowanie problematyki poradnictwa – psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego                                                                        

2.4.1.  Psychologia różnic indywidualnych a kwestia relacji człowiek – zawód                                                                                     

2.4.2.  Problematyka rozwojowa i społeczna w poradnictwie całożyciowym                                                                                           

2.4.3.  Carl Rogers i psychologia poradnictwa                                                  

2.4.4.  Związek badań w psychologii z działaniami praktycznymi w poradnictwie                                                               

 

3.  Celowość i zadania poradnictwa zawodowego                                                                     

3.1.  Zadania                                                                                                                             

3.2.  Celowość                                                                                                                        

3.3.  Łączenie celowości i zadań                                                                                           

3.4.  Poradnictwo zmierzające do ustanowienia „osoby”                                                 

 

Rozdzial 2.  Różnice indywidualne a orientacja i poradnictwo zawodowe                

 

1.  Jednostka bierna. Poradnictwo zawodowe oparte na stałych cechach osobowości                                                                                                                

1.1.  Psychotechnika klasyczna                                                                                           

1.1.1.  Model początkowy i pierwsze rozwinięcia                                               

1.1.2.  Zasięg i granice psychotechniki                                                                

1.2.  Selekcja zawodowa                                                                                                             

1.3.  Teoria przystosowania zawodowego René Dawisa i Lloyda Lofquista

1.3.1.  Opisy jednostki i pracy                                                                                 

1.3.2.  Ocena teorii i jej zastosowania                                                                    

 

2.  Podmiot wymagający mobilizacji do aktywności. Wybór  kierunku rozwoju zawodowego jako manifestacja i realizacja osobowości                                                

2.1.  Wybór kierunku rozwoju zawodowego jako sposób wykorzystywania kompetencji i zaspokajania potrzeb                                                                           

2.1.1.  Inteligencja i jej formy                                                                                  

2.1.2.  Koncepcje osobowości inspirowane przez psychoanalizę                   

2.1.3.  Cechy osobowości                                                                                         

2.1.4.  Potrzeba powodzenia i obawa przed porażką                                         

2.2.  Wybór orientacji zawodowej, zainteresowania i wartości                                      

2.2.1.  Zainteresowania zawodowe                                                                        

2.2.2.  Teoria Anne Roe                                                                                            

2.2.3.  Teoria typów osobowości i typów środowisk Johna Hollanda          

2.2.4.  Wartości                                                                                                                     

 

3.  Podmiot aktywny – interakcjonizm i psychologia poznawcza                                        

3.1.  Inrterakcjonizm i psychologia osobowości                                                              

3.1.1.  Interakcjonizm                                                                                                

3.1.2.  Teoria adaptacji Rudolfa Moosa                                                                

3.1.3.  Alberta Bandury teoria socjokognitywna i poczucie kompetencji                                                                            

3.2.  Podejście poznawcze  w orientacji i poradnictwie zawodowym                                     

3.2.1.  Modele ogólne                                                                                                      

3.2.2.  Wyobrażenie świata społecznego                                                              

3.2.3.  Wyobrażenie własnego „ja”                                                                              

3.2.4.  Eksplorowanie i podejmowanie decyzji                                                 

Rozdzial 3.  Konstruowanie i rozwój tożsamości osobowych i zawodowych            

1.  Rola przeszłości w genezie preferencji zawodowych i tożsamości zawodowych    

1.1.  John Krumboltz – zastosowanie modelu Alberta Bandury w studiach nad wyborami zawodowym                                                                                              

1.1.1.  Uczenie się instrumentalne i skojarzeniowe                                             

1.1.2.  Umiejętności zadaniowe i uogólnienia samoobserwacji                       

1.1.3.  Życie – seria doświadczeń wynikających z uczenia się, prowadzących do wykształcenia się zespołu wyobrażeń               

1.1.4.  Ograniczenia i pytania                                                                                

1.2.  Pierre Bourdieu – pole i habitus społeczny                                                              

1.2.1.  Struktury społeczne i struktury psychiczne                                              

1.2.2.  Illusio i histereza                                                                                         

1.2.3.  Struktura, pozycja, plany i ścieżki                                                          

1.2.4.  Pole szkolne – strukturalne zwierciadło nadające strukturę projektom przyszłości                                                           

 

2.  Konstrukcja tożsamości osobowych i zawodowych – rozwój  według stałego porządku?                                                                                                                                   

2.1.  Ginzberg, Ginsburg, Axelrad i Herma – od wyobrażeń do realizmu                       

2.1.1.  Najpierw wybory imaginacyjne                                                                

2.1.2.  Wybory na próbę                                                                                           

2.1.3.  Wybory realistyczne                                                                                     

2.1.4.  Ginzberg i inni –  teoria wzajemnego oddziaływania „dojrzewania” i „kontekstów”                                                            

2.2.  Bernadette Dumora – rozważania porównawcze, probabilistyczne i implikacyjne                                                                                                            

2.2.1.  Rozważanie porównawcze                                                                         

2.2.2.  Rozważanie probabilistyczne                                                                    

2.2.3.  Rozważanie implikacyjne                                                                            2.2.4.  Nadzieje szkolne i utożsamianie się zawodowe/ brak utożsamiania się                                                                            

2.3.  Erik Erikson – tożsamość i kryzysy                                                                              

2.3.1.  Poczucie ufności lub nieufności (faza oralna)                                      

2.3.2.  Autonomia lub wstyd i zwątpienie (faza analna)                                 

2.3.3.  Inicjatywa lub poczucie winy (faza falliczna)                                        

2.3.4.  Pracowitość lub poczucie niższości (utajenie)                                     

2.3.5.  Tożsamość lub zaburzenia tożsamości (wiek młodzieńczy)               

2.3.6.  Intymność lub izolacja (wczesna dorosłość)                                         

2.3.7.  Twórczość lub stagnacja (dojrzałość)                                                     

2.3.8.  Integralność lub rozpacz (starość)                                                            

2.3.9.  Utożsamianie się, wyobrażenia imaginacyjne i wybory zawodowe

2.4.  Linda Gottfredson – mapa poznawcza zawodów, rozgraniczanie i kompromis                         

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło