Praca domowa najmłodszych uczniów

Podtytuł: 83-7308-531-9
ISBN:
14,80 zł
Prezentowane opracowanie zawiera teoretyczny i logistyczny opis podstaw pracy domowej uczniów oraz omówienie i analizę wyników badań nad funkcjonowaniem prac domowych uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej...
Ilość

Prezentowane opracowanie zawiera teoretyczny i logistyczny opis podstaw pracy domowej uczniów oraz omówienie i analizę wyników badań nad funkcjonowaniem prac domowych uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

Reforma szkolna nie zajęła stanowiska w sprawie prac domowych uczniów na różnych etapach systemu kształcenia. Regulacją powinny zająć się szkoły, które otrzymały pod tym względem szeroką autonomię. Część szkół uregulowało te sprawy w swoich statutach, a te, które tego nie zrobiły prace domowe zadają na zasadzie tradycji, co jest...bezprawne. Nie bardzo wiadomo, jaką postać powinny mieć prace domowe uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Teoretycznie zadania powinny mieć charakter zintegrowany, w praktyce jednak okazuje się, że dominują zadania z tradycyjnych przedmiotów nauczania.

Warto, by poszczególne szkoły dokonały pogłębionego rozeznania w rzeczywistym funkcjonowaniu pracy domowej najmłodszych uczniów. Chodzi o to, aby dobrze orientować się
w celach, rodzajach, formach, sposobach ustalania, zadawania, sprawdzania, oceniania, czasochłonności i pomocy w ich wykonywaniu. I o tym pokrótce mówi prezentowana publikacja.

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

83-7308-531-9

Puślecki Władysław

w 1967 ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 1666 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych z zakresy pedagogiki. Specjalizuje się w dydaktyce ogólnej i alternatywnej.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/listaLudzieNauki.fs

 

Praca domowa

SPIS TREŚCI

 

 

 

Wstęp

1.  Pojęcie, geneza i rozwój pracy domowej

2.  Od centralnego sterowania pracami domowymi uczniów do szkolnej        autonomii

3.  Luki w aktach normatywnych i pomiarze funkcjonowania prac domowych uczniów

4.  Metodologiczne podstawy pomiaru pracy domowej uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

5.  Praca domowa uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

5.1.Stan sprawdzania prac domowych

5.2.Sposoby sprawdzania pracy domowej uczniów

5.3.Metodyka oceniania pracy domowej uczniów

5.4.Zadawanie pracy domowej

5.5.Treść prac domowych

5.6.Rodzaje prac domowych uczniów

5.7.Formy zadań domowych

5.8.Prace domowe uczniów a dzienne zajęcia edukacyjne

6. Praca domowa uczniów w ocenie ich rodziców

7. Praca domowa w opinii uczniów

7.1.Miejsce nauki domowej uczniów

7.2.Pory odrabiania zadań domowych

7.3.Osoby pomagające uczniom w ich pracy domowej

7.4.Wpływ uczniów na ich prace domowe

7.5.Motywy odrabiania pracy domowej

 

Zakończenie

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło