Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie

Podtytuł: 83-7308-477-0
ISBN:
29,80 zł
Książka podejmuje problematykę uczenia się, traktowanego jako ważny składnik procesu kształcenia, sygnalizując jego dydaktyczne i społeczne konteksty. Autorzy przedstawiają różne uwarunkowania i obszary uczenia się szkolnego i pozaszkolnego oraz sygnalizują konieczność rozpatrywania uczenia się jako aktywności poznawczej podmiotu, odbywającej się w różnych miejscach, w różnym czasie i z różnym nasileniem...
Ilość

Książka podejmuje problematykę uczenia się, traktowanego jako ważny składnik procesu kształcenia, sygnalizując jego dydaktyczne i społeczne konteksty. Autorzy przedstawiają różne uwarunkowania i obszary uczenia się szkolnego i pozaszkolnego oraz sygnalizują konieczność rozpatrywania uczenia się jako aktywności poznawczej podmiotu, odbywającej się w różnych miejscach, w różnym czasie i z różnym nasileniem.

Celem książki jest przywrócenie uczeniu się należnemu mu miejsca w dydaktyce. Autorzy przedstawiają etyczne, polityczne, społeczne i dydaktyczne aspekty uczenia się, traktując je jako aktywność ważną dla rozwoju każdego człowieka, grup społecznych i całych społeczeństw.

Książką powinni być zainteresowani nauczyciele akademiccy zajmujący się praktyką kształcenia oraz studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela.

 

83-7308-477-0

Bauman Teresa

profesor UG, doktor habilitowany, pracuje w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania naukowe autorki obejmują:
1.    Rolę i miejsce uniwersytetu w kulturze narodowej i europejskiej.
2.    Proces kształcenia uniwersyteckiego (formy pracy ze studentami, strategie i metody uczenia się studentów).
3.    Stosowanie badań jakościowych w poznawaniu zjawisk społecznych.
Najważniejsze publikacje:
•    Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych. Casus Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
•    Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe (współautorstwo z T.Pilchem), "Żak", Warszawa 2001.
•    Uniwersytet wobec kryzysu własnej tożsamości, „Przegląd Humanistyczny” 2001, nr 5.

 

Uczenie się jako przedsięwzięcie

SPIS TREŚCI


Wstęp 

Część I
ROZWAŻANIA NAD UCZENIEM SIĘ

Teresa Bauman
Dydaktyczny i społeczny status uczenia się 

Joanna Rutkowiak
Uczenie się jako problem etyczny. O zewnętrznym i wewnętrznym uczeniu się

Zbigniew Kwieciński
„Niewidzialna pedagogia”. Tryby nabywania wiedzy i tożsamości według późnego Basila Bernsteina – wprowadzenie do dyskusji 

Wiesław Andrukowicz
Zasada epistemicznej nieoznaczoności w uczeniu się 

Piotr Zamojski
Dramat uczenia się. Od hipostazy ku procesualności 

Część II
DYDAKTYCZNE KONTEKSTY UCZENIA SIĘ

Dorota Klus-Stańska
Przerwanie szkolnego monologu znaczeń – bariery i szanse 

Ewa Zalewska
Uczenie się nauczyciela i ucznia w edukacji zintegrowanej 

Anna Wasilewska
Pierwsze teksty szkolne jako bariera w uczeniu się 

Maria Szczepska-Pustkowska, Sylwester Zielka
Filozofowanie – zadanie na całe życie 

Jolanta Kruk
Człowiek – rzecz – poznanie. Kilka uwag o zasadzie poglądowości 

Jolanta Kruk
Eksploratorium jako miejsce alternatywnego uczenia się: na przykładzie projektu „Artefaktum” 

Anna Malenda
Korepetycje jako pozaszkolna forma nauczania i uczenia się 

Adam Rusiłowski
Charyzma pedagogiczna jako wyzwanie dla nauczycieli 

Marian Chwastniewski
Uczenie się od Jerzego Grotowskiego 

Walentyna Wróblewska
Obszary samokształcenia studentów w świetle literatury i badań 

Zygmunt Wiatrowski
Powodzenia i niepowodzenia szkolne w wersji Profesora Ludwika Bandury 

Część III
SPOŁECZNE KONTEKSTY UCZENIA SIĘ

Eugenia Potulicka
Uczący się nauczyciel, szkoła, społeczeństwo

Alicja Jurgiel
Koncepcje edukacji obywatelskiej obecne w świadomości nauczycieli „szkół drugiej szansy” a możliwości uczenia się dorosłego 

Astrid Męczkowska
Władza nad uczeniem się 

Joanna Ostrouch
Kilka refleksji na temat uczenia się męskości, kobiecości oraz sukcesu 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło