Edukacja - socjalizacja - autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej

Podtytuł: 83-7308-515-7
ISBN:
24,80 zł
W książce zostały opisane wzajemne zależności edukacji, socjalizacji i autonomii osób niepełnosprawnych w różnych płaszczyznach, a mianowicie: w kontekście niezgodnie kreowanych
w dzisiejszych czasach oczekiwań społecznych względem dorastającego pokolenia, w aspekcie intensywnie jak nigdy dotąd zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i gospodarczej Polski, czy wreszcie w związku z rozwojem nauki...
Ilość

W książce zostały opisane wzajemne zależności edukacji, socjalizacji i autonomii osób niepełnosprawnych w różnych płaszczyznach, a mianowicie: w kontekście niezgodnie kreowanych
w dzisiejszych czasach oczekiwań społecznych względem dorastającego pokolenia, w aspekcie intensywnie jak nigdy dotąd zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i gospodarczej Polski, czy wreszcie w związku z rozwojem nauki.

Układ pracy ukazuje perspektywę postrzegania kwestii niepełnosprawności od kształtowania autonomii, poprzez socjalizację do edukacji. Wyszczególnienie tych części nie oznacza izolacji poszczególnych treści od innych. Ma ono na celu ułatwienie czytelnikowi sprawniejsze korzystanie z książki. Do tej pory nie ukazała się na polskim rynku podobna publikacja.

Adresatami tego tomu są głównie studenci kierunków: pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna, socjologia, fizjoterapia oraz także nauczyciele, naukowcy – głównie pedagodzy oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych.

 

Klinik Anna
83-7308-515-7

Klinik Anna

doktor nauk o kulturze fizycznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  w Cieszynie.

Od 27 lat jest dyrektorem dużego kompleksu pomocowego mieszczącego się Skoczowie, który organizowała od podstaw. Tworzyła nie tylko bazę materialną, ale również procedury i programy terapeutyczne. Wymienione programy tworzone są dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), różnorodnych niesprawności i wielorakich form wsparcia. Przez lata praktycznego działania i uzupełniania wiedzy zdobyła duże doświadczenie w kompleksowym rozwiązywaniu problemów pomocowych, której efektem jest mnogość wspólnych inicjatyw z różnymi organizacjami pozarządowymi w celu zapobiegania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych w środowisku. Współorganizatorka czterech towarzystw społecznych – dwóch ogólnopolskich: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas Galeria w Warszawie, oraz dwóch towarzystw regionalnych: Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Cieszynie, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Skoczowie.

 

 

 

Edukacja - socjalizacja

SPIS TREŚCI:

Wstęp

 

Autonomia i tożsamość osoby niepełnosprawnej

 

Aniela Korzon

Autonomia niepełnosprawnych warunkiem ich pełnej rehabilitacji

 

Beata Tylewska-Nowak

Pytania dotyczące autonomii osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

 

Jadwiga Lach-Rosocha

Niepełnosprawność jako aksjologiczny problem tożsamości osobowej

 

Ryszard Cibor

Kształtowanie poczucia tożsamości u osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Beata Krośniak-Kiszka

Sens życia a trud samostanowienia.Rozważania nad problemem wychowania młodzieży

z deficytem intelektualnym do doświadczenia sensu życia

 

Alicja Żywczok

Niepełnosprawność – konstytutywne doświadczenie osoby ludzkiej

 

Beta Ecler-Nocoń

Wizja osoby w ujęciu Karola Wojtyły a człowiek niepełnosprawny

 

Katarzyna Gabryś

Kategorie personalistyczne w myśleniu o osobach niepełnosprawnych intelektualnie

Socjalizacja osób niepełnosprawnych

 

Anna Klinik, Jerzy Rottermund

Człowiek stary w Domu Pomocy Społecznej

 

Renata Zubrzycka

Przystosowanie społeczne dzieci z astmą oskrzelową– zagadnieniem otwartym

 

Bernadeta Szczupał

Poczucie samotności dziecka przewlekle chorego jako problem pedagogiczny

 

Anna Hetman, Piotr Świąder

Rola komunikacji w diagnozie, rozwoju i kontaktach społecznych dziecka niepełnosprawnego

 

Anna Wojnarska

Psychospołeczna etiologia ADHD

 

Jarosław Rola

Poczucie osamotnienia a depresja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

 

Maria Agnieszka Paszkowicz

Koszty niepełnosprawności– indywidualny kontekst ekonomiczny

 

Danuta Osik-Chudowolska

Rola mediów w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży. Wokół edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 

Izabela Bieńkowska

Możliwości a zaburzenia językowe i komunikacyjne dzieci z uszkodzonym słuchem

 

Iwona Jagoszewska

Norweskie media a edukacja niesłyszących

 

Agnieszka Kukułka

Komputer w edukacji dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej

 

Zenon Gajdzica

Podręcznik dla dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym– ucznia szkoły ogólnodostępnej

 

Sylwia Wrona

Jacy są uczniowie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?

 

Barbara Rogólska

Aspekt społeczno-wychowawczy w integracji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z przejawami niedostosowania społecznego na przykładzie działań w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach

 

Zenon Gajdzica, Łukasz Najmrocki

Wybrane uwarunkowania i życiowe konsekwencje drugoroczności uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło