Więzi w małżeństwie i rodzinie

Więzi w małżeństwie i rodzinie

Podtytuł: 978-83-7308-845-0
ISBN:
44,80 zł

Badanie systemów rodzinnych jest zadaniem bardzo złożonym. Bez względu na to, czy w procesie badawczym interesuje nas tylko konkretna jednostka, niezbędne jest osadzenie tych badań w kontekście szeroko rozumianego życia rodzinnego. Prezentowana publikacja ma pomóc badaczowi rodziny w poznawaniu niektórych aspektów jej funkcjonowania...

Ilość

Badanie systemów rodzinnych jest zadaniem bardzo złożonym. Bez względu na to, czy w procesie badawczym interesuje nas tylko konkretna jednostka, niezbędne jest osadzenie tych badań w kontekście szeroko rozumianego życia rodzinnego. Prezentowana publikacja ma pomóc badaczowi rodziny w poznawaniu niektórych aspektów jej funkcjonowania. Autor przedstawia nowe narzędzia badawcze, głównie pozwalające na ujmowanie problemów małżeństwa i rodziny z perspektywy małżonków.

Publikacja składa się z sześciu części. W pierwszej omówiono teorie i metody badań nad rodziną, w drugiej, trzeciej i czwartej zaprezentowano kolejno Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (KKM) oraz Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). W piątej części Czytelnik znajdzie Skalę Postaw Rodzicielskich (dla rodziców),a w ostatniej – Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP). Każda metoda zawiera opis teoretycznych podstaw jej konstrukcji.

Adresatami publikacji są osoby i instytucje zajmujące się problematyką małżeństwa i rodziny (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne ośrodkidiagnostyczne, poradnie rodzinne, kuratorzy, psychologowie szkolni, instytuty badawcze na uczelniach wyższych, prywatne gabinety pedagogiczne i psychologiczne, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych).

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

978-83-7308-845-0

Plopa Mieczysław

Profesor zwyczajny, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, dziekan Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii rozwoju człowieka, psychologii stresu, psychologii sportu.

Więzi w małżeństwie i rodzinie

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

I. Teorie i metody badań nad rodziną

1.1. Teorie badania rodziny

1.2. Strategie badawcze systemu rodzinnego

       1.2.1.          Strategie otwarte (oparte na wypowiedziach badanych)

       1.2.2.          Metody obserwacyjne

       1.2.3.          Metody eksperymentalne

       1.2.4.          Mieszane strategie badawcze

       1.2.5.          Kilka własnych refleksji

1.3. Model badań nad rodziną

 

II. Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2)

2.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza

2.2. Konstrukcja kwestionariusza

       2.2.1.          Opis skal kwestionariusza

2.3. Psychometryczne własności kwestionariusza

       2.3.1.          Rzetelności wymiarów i moce dyskryminacyjne pozycji

       2.3.2.          Trafność

                 2.3.2.1.      Satysfakcja z małżeństwa a wiek i staż małżeński

                 2.3.2.2.      Satysfakcja z małżeństwa a poziom wykształcenia

                 2.3.2.3.      Satysfakcja z małżeństwa a ocena więzi z rodzicami

                 2.3.2.4.      Satysfakcja z małżeństwa a standard materialny

                              związku

                  2.3.2.5. Satysfakcja z małżeństwa a liczba posiadanych

                                dzieci

                  2.3.2.6. Satysfakcja z małżeństwa a płeć

                  2.3.2.7. Satysfakcja z małżeństwa a staż małżeński

                  2.3.2.8. Satysfakcja z małżeństwa a style radzenia sobie

                                ze stresem

                  2.3.2.9. Satysfakcja z małżeństwa a cechy osobowości

                                partnerów

                 2.3.2.10.   Satysfakcja z małżeństwa a poziom

                                doświadczanego stresu

2.4. Badanie i obliczanie wyników

2.5. Normalizacja

Załącznik: (KDM-2)

 

III. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (KKM)

3.1. Teoretyczne podstawy konstrukcji kwestionariusza

3.2. Konstrukcja kwestionariusza

       3.2.1.          Opis skal kwestionariusza

3.3. Psychometryczne własności kwestionariusza

       3.3.1.          Rzetelności wymiarów i moce dyskryminacyjne pozycji

       3.3.2.          Trafność

                  3.3.2.1. Cechy osobowości badanych a jakość

                                komunikacji z partnerem

                  3.3.2.2. Ocena więzi z rodzicami a jakość komunikacji

                                w małżeństwie

                  3.3.2.3. Jakość komunikacji w małżeństwie a style

                                przywiązaniowe partnerów

                  3.3.2.4. Jakość komunikacji małżeńskiej a ocena

                                satysfakcji ze związku

3.4. Badanie i obliczanie wyników

3.5. Normalizacja

Załącznik (KKM – ocena własnych zachowań;

KKM – ocena zachowań partnera)

 

IV. Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny

Postaw Rodziców (KPR-Roc)

4.1. Podstawy teoretyczne konstrukcji kwestionariusza

4.2. Konstrukcja kwestionariusza

       4.2.1.          Opis wymiarów kwestionariusza

4.3. Psychometryczne własności kwestionariusza

       4.3.1.          Rzetelności wymiarów i moce dyskryminacyjne pozycji

       4.3.2.          Trafność

                 4.3.2.1.      Retrospektywna ocena postaw rodziców

                              przez dorosłych synów i dorosłe córki

                 4.3.2.2.      Retrospektywna ocena postaw rodziców a wiek

                              i staż małżeński dorosłych córek i synów

                 4.3.2.3.      Retrospektywna ocena postaw rodziców a poziom

                              wykształcenia ich dorosłych dzieci

                 4.3.2.4.      Retrospektywna ocena postaw rodziców a ocena

                              jakości ich życia małżeńskiego

                 4.3.2.5.      Ocena postaw rodziców a satysfakcja

                              z małżeństwa

                 4.3.2.6.      Style radzenia sobie ze stresem a retrospektywna

                              ocena postaw matek i ojców

                 4.3.2.7.      Cechy osobowości (NEO-FFI) a retrospektywna

                              ocena postaw rodziców

                 4.3.2.8.      Poziom doświadczanego stresu a retrospektywna

                              ocena postaw rodziców

4.4. Badanie i obliczanie wyników

4.5. Normalizacja

Załącznik: (KPR-RocM; KPR-RocO)

 

V. Skala Postaw R

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło