Stałość czy zmienność autorytetów

Podtytuł: 83-7308-278-6
ISBN:
24,80 zł
W książce zaprezentowano główne aspekty przemian społecznych, gospodarczych i politycznych oraz ich skutki, także w postaci zmiany lub degradacji dotychczasowych autorytetów. Współczesne wychowanie i nowe programy edukacyjne powinny uwzględniać szereg negatywnych zjawisk społecznych sprzyjających dezintegracji rodziny, zanikaniu ogólnoludzkich wartości i norm moralnych...
Ilość

W książce zaprezentowano główne aspekty przemian społecznych, gospodarczych i politycznych oraz ich skutki, także w postaci zmiany lub degradacji dotychczasowych autorytetów. Współczesne wychowanie i nowe programy edukacyjne powinny uwzględniać szereg negatywnych zjawisk społecznych sprzyjających dezintegracji rodziny, zanikaniu ogólnoludzkich wartości i norm moralnych. Szczególną rolę mają osoby znaczące, obdarzone autorytetem, posiadające kompetencje i cieszące się społecznym uznaniem. Autorka stara się przybliżyć wyniki badań empirycznych trzech grup społecznych (dorosłych mieszkańców, przedstawicieli elit, studentów) dobranych celowo, aby ukazać mechanizmy i procesy wpływające na postrzeganie, trwanie i upadek autorytetów.

Pozycja jest szczególnie przydatna dla studentów kierunków pedagogicznych, np. pedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna oraz studentów socjologii.

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

Wagner Iwona
83-7308-278-6

Wagner Iwona

W 1994 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Przyczyny, przebieg i następstwa prawomocnego orzeczenia o rozwiązaniu adopcji dziecka w rodzinie. (Instytucjonalne reakcje wobec zjawiska wtórnego sieroctwa)” uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice społecznej. wykładowca Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=19673&lang=pl

 

Stałość czy zmienność autorytetów

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

1. Transformacja wartości i anomia – jako czynniki sprzyjające zmienności i upadkowi autorytetów

1.1. Próba bilansu zmian społecznych w Polsce z perspektywy pedagogiki społecznej

1.2. Modele przemian wartości i norm moralnych w polskim

społeczeństwie

1.2. Kryzys i zmienność autorytetów w społeczeństwie pluralistycznym

2. Autorytet – jego specyfikacja i wieloznaczność pojęcia

2.1. Definiowanie autorytetu w naukach społecznych

2.2. Autorytet – jako zjawisko społeczne. Jego pozytywne i negatywne aspekty

2.3. Prestiż a autorytet

2.4. Autorytet – w aspekcie relacji: potrzeby – wartości

2.5. Typy i rodzaje autorytetów

2.6. Typy autorytetu ze względu na motywy podporządkowania się jego woli

2.7. Autorytet moralny i intelektualny

2.8. Autorytet epistemiczny i deontyczny

2.9. Inne rodzaje autorytetów

2.10. Autorytet niższego rzędu

2.11. Autorytet wyższego rzędu

2.12. Czynniki kształtujące autorytet nauczyciela

2.13. Funkcje autorytetu

3. Metodologiczne problemy podjętych badań i analiz

3.1. Przedmiot i cel badań, problemy badawcze

3.2. Założenia hipotetyczne

3.3. Metody i techniki badań

3.4. Organizacja i przebieg badań

4. Autorytet w opiniach społecznych – stałość czy zmienność?

 

Analiza badań własnych

4.1. Wyniki badań dorosłej populacji mieszkańców Częstochowy

4.2. Wyniki badań grupy osób zajmujących opiniotwórcze i kierownicze stanowiska społeczno-zawodowe: ELITY

4.3. Wyniki badań grupy studentów

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Aneks: Ankieta.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło