Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Podtytuł: 978-83-7587-557-7
ISBN:
28,00 zł
Prezentowana książka zawiera zbiór artykułów dotyczących problemów zaburzeń rozwoju, zagrożeń i niepełnosprawności. Publikacja prezentuje niektóre metody usprawnienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), takie jak:
Ilość

Prezentowana książka zawiera zbiór artykułów dotyczących problemów zaburzeń rozwoju, zagrożeń i niepełnosprawności. Publikacja prezentuje niektóre metody usprawnienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), takie jak: metodę Kabata, Bobathów, Petö, Vojty, Domana, Weroniki Sherborne, Bon Depart, hipoterapię, muzykoterapię oraz podejmuje problematykę osób z wadą słuchu. W książce opisane zostało także zagadnienie społecznego problemu, jakim jest zjawisko spożycia alkoholu przez młodzież.

Autorzy artykułów swoje założenia i pomysły wywodzą z podstaw teoretycznych. Można to uznać za walor pracy dający szansę szerszego spojrzenia na problem niepełnosprawności.

Adresatami publikacji mogą być psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pracujący z dziećmi, rodzice oraz kadra naukowa i studenci kierunków pedagogicznych.

978-83-7587-557-7

Mihilewicz Stanisława

dr hab.  Stanisława  Mihilewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalność: psychologia kliniczna. Rozprawa doktorska dotyczyła tematyki Schematu ciała i orientacji przestrzennej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym. Specjalizuje się także w diagnostyce psychologicznej oraz rewalidacji. Pracownik Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowych.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=84822

 

 

 

Psycholog-pedagog problemy wspomagania

SPIS TREŚCI

 

Wstęp


A. Czapiga
Zastosowanie pojęcia strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego w diagnozie dzieci niepełnosprawnych umysłowo

S. Mihilewicz
Problemy w rozwoju psychoruchowym dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)

S. Mihilewicz
Diagnoza oraz rehabilitacja dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) z głębokim uszkodzeniem słuchu

S. Mihilewicz
Rysunek dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)

S. Mihilewicz
Działalność edukacyjna i terapeutyczna u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)

A. Korzon
Rozwiązywanie problemów przez dzieci niesłyszące a treści programu nauczania klas początkowych

A. Korzon
Zaburzenia w rozwoju dziecka niesłyszącego warunkowane etiologią głuchoty

G. Gunia
Zasady pracy logopedycznej z dziećmi niesłyszącymi

G. Gunia
Metody terapii logopedycznej dzieci głuchych i słabo słyszących

A. Czapiga
Struktura relacji w rodzinie a funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo wychowywanych
przez samotne matki. Wstępne doniesienie z badań

P. Kwiatkowski
Skala postaw młodzieży wobec alkoholizowania się (nowe narzędzie badawcze)

 

 


 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło