Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Podtytuł: 83-7308-408-8
ISBN:
24,80 zł
Życie w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne intelektualnie wiąże się z dodatkowymi trudnościami dla wszystkich członków rodziny. W badaniach stosunków między rodzeństwem pełnosprawnym a niepełnosprawnym intelektualnie można zaobserwować dwa zasadnicze nurty...
Ilość

Życie w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne intelektualnie wiąże się z dodatkowymi trudnościami dla wszystkich członków rodziny. W badaniach stosunków między rodzeństwem pełnosprawnym a niepełnosprawnym intelektualnie można zaobserwować dwa zasadnicze nurty. Pierwszy dotyczy wpływu rodzeństwa niepełnosprawnego na funkcjonowanie dzieci sprawnych, drugi – analizy relacji między rodzeństwem, widzianej ze strony dziecka upośledzonego lub sprawnego. Praca ma na celu uzupełnienie istniejącej wiedzy o sytuacji psychospołecznej rodzeństwa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz postawienie pewnych postulatów natury praktycznej, które mogłyby stanowić wskazówki do postępowania psychologów, pedagogów oraz rodziców.

83-7308-408-8

Żyta Agnieszka

pedagog specjalny – oligofrenopedagog, tyflopedagog, pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej, autorka książki "Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną" (Impuls 2004, Kraków), współautorka pozycji: Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta "Żyjąc z niepełnosprawnością. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" (Akapit 2007, Toruń).

Zainteresowania badawcze: wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną; problemy dorosłych osób z niepełnosprawnością; sytuacja psychospołeczna osób z zespołem Downa i członków ich rodzin (rodzeństwa, ojców, matek).

 

Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

Wstęp

 

Rozdział I

Niepełnosprawność intelektualna jako zjawisko społeczne

 

1. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej– perspektywa zmiany spojrzenia

2. Wielowymiarowość zjawiska niepełnosprawności intelektualnej

2.1. Wymiar konstytucjonalny

2.2. Wymiar psychologiczny

2.3. Wymiar społeczny

3. Epidemiologia głębszej niepełnosprawności intelektualnej

3.1. Zapadalność

3.2. Wskaźnik rozpowszechnienia

 

Rozdział II

Rodzina wychowująca dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

 

1. Rodzina jako źródło doświadczeń społecznych dziecka

2. Psychologiczna sytuacja rodziny z dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

2.1. Świadomość stanu niepełnosprawności dziecka

2.2. Integracja wewnątrzrodzinna

3. Społeczna sytuacja rodziny wychowującej dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

4. Rodzeństwo pełnosprawne dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – stan badań

Rozdział III

Metodologia badań własnych

 

1. Przedmiot i cel badań

2. Założenia badawcze

3. Metoda i techniki badań

4. Dobór próby i organizacja badań

5. Teren badań

 

Rozdział IV

Rodziny badanych w świetle danych empirycznych

 

1. Struktura rodzin

2. Warunki społeczno-bytowe

3. Stan zdrowotny członków rodziny

4. Dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

4.1. Stan fizyczny

4.2. Komunikacja z otoczeniem

4.3. Niezależne funkcjonowanie

 

Rozdział V

Integracja wewnętrzna badanych rodzin

 

1. Atmosfera wychowawcza

2. Wydolność wychowawcza

3. Stosunki międzyosobowe w rodzinie

 

Rozdział VI

Rodzeństwo pełnosprawne dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – dane demograficzne

 

1. Płeć

2. Wiek

3. Wykształcenie

4. Aktywność zawodowa

5. Miejsce zamieszkania

6. Stan cywilny

 

Rozdział VII

Sytuacja psychiczna rodzeństwa dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

 

1. Świadomość stanu brata (siostry) dotkniętego niepełnosprawnością intelektualną

1.1. Stan wiedzy o istocie niepełnosprawności i możliwości funkcjonowania osoby nią dotkniętej

1.2. Uświadomienie sobie stanu swojego brata (siostry) i konsekwencji z tego wynikających

2. Stosunek do niepełnosprawnego brata (siostry)

3. Współudział w opiece

4. Relacje z rodzicami

5. Miejsce w rodzinie

6. Samoocena

 

Rozdział VIII

Sytuacja społeczna rodzeństwa dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

 

1. Kontakty z rówieśnikami z najbliższego otoczenia

2. Sytuacja szkolna

3. Sytuacja zawodowa

4. Sytuacja rodzinna

 

Rozdział IX

Problemy psychospołeczne rodzeństwa dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – próba syntezy

 

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło