Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimbr /

Podtytuł: 978-83-7308-707-1
ISBN:
29,80 zł
Książka jest kierowana zarówno do nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają pracę z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, jak również do tych z bogatym już doświadczeniem, z nadzieją, że podzielą się oni z autorką swoimi uwagami na temat przydatności proponowanych materiałów...
Ilość

Publikacja ma głównie charakter praktyczny. Przygotowane materiały metodyczne obejmują propozycje pracy z uczniami w zakresie nauczania języka polskiego historii, geografii, a także scenariusze zajęć do wychowania do życia w rodzinie i przykłady zajęć bibliotecznych. Interesującą propozycją mogą być także scenariusze zajęć przedstawiające państwa Unii Europejskiej i jedno
z wybranych państw unijnych – Hiszpanię. Scenariusze zajęć mają za zadanie ukazać także metody aktywizujące, które przez wprowadzenie efektu zaciekawienia, nowości, zabawy uatrakcyjniają zajęcia i przez to zwiększają zaangażowanie uczniów.

Książka jest kierowana zarówno do nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają pracę z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, jak również do tych z bogatym już doświadczeniem, z nadzieją, że podzielą się oni z autorką swoimi uwagami na temat przydatności proponowanych materiałów.

 

978-83-7308-707-1

Smykowska Dorota

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna, nauczyciel dyplomowany.

Jej zainteresowania naukowe obejmują następujące obszary:

  • Współpraca szkoły z rodziną w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  • Nowatorskie metody i formy nauczania przedmiotów humanistycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  • Kształtowanie zachowań prospołecznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

 

 

 

Materiały metodyczne do nauczania

Spis treści:

 

Wstęp

 

Część pierwsza

 

Materiały metodyczne do nauczania języka polskiego

 

Inscenizacja na lekcji języka polskiego

Informacja autobusowa – inscenizacja tekstu literackiego

 

Czytanie ze zrozumieniem

Przykłady ćwiczeń

Największy skarb – scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem legendy

 

Korelacja międzyprzedmiotowa

            Jesień wokół nas – scenariusz lekcji języka polskiego jako przykład zastosowania korelacji

 

Praca z lekturą

            Metoda problemowa w opracowaniu lektury W pustyni i w puszczy

            Scenariusz lekcji na temat oceny postępowania Stasia – głównego bohatera powieści
W pustyni i w puszczy

            Pozostałe zagadnienia programowe, jednostki tematyczne, główne problemy i cele lekcji języka polskiego objęte nauczaniem problemowym

 

Zeszyt lektur

            Wzór 1 – klasa IV

            Wzór 2 – klasa V i VI

            Wzór 3 – klasa V i VI

            Wzór 4 – klasy gimnazjalne

 

Lekcje w bibliotece

            Poznajemy bibliotekę szkolną i bohaterów naszych książek – scenariusz lekcji w bibliotece – klasa IV

            Książka to mój przyjaciel, nie tylko na deszczowe dni – scenariusz lekcji w bibliotece – klasa V

            Książki i ich bohaterowie – scenariusz lekcji w bibliotece – klasa VI

            Jak powstaje książka – scenariusz lekcji w bibliotece  - klasa I gimnazjum

 

Edukacja czytelnicza

            Czasopisma jako źródło informacji i rozrywki, podział prasy – scenariusz przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja czytelnicza

Wartości poznawcze i wychowawcze książki – referat opracowany dla rodziców w ramach ich pedagogizacji

Kwestionariusz ankiety nr 1 - czytelnictwo dzieci (ankieta dla rodziców)

Kwestionariusz ankiety nr 2 – oddziaływanie środowiska rodzinnego na czytelnictwo dzieci (ankieta dla uczniów)

Kwestionariusz ankiety nr 3 – czytelnictwo dzieci (ankieta dla uczniów)

 

Gry i zabawy dydaktyczne

            Przykłady gier i zabaw dydaktycznych

 

Badanie wyników kształcenia z zakresu języka polskiego

            Propozycja tekstu wiadomości z języka polskiego opracowanego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klasy II gimnazjum

            Propozycja sprawdzianu opracowanego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, przeznaczonego do realizacji na koniec I semestru klasy VI szkoły podstawowej

 

Część druga

 

Materiały metodyczne do nauczania geografii

Film jako źródło wiedzy na lekcji geografii

            Charakterystyczne krajobrazy Sahary – scenariusz lekcji geografii

 

Unia Europejska

            Europo, witamy Cię! Europo, powitaj nas! – scenariusz zajęć przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja europejska

 

            Buenos dias, Hiszpanio! – scenariusz zajęć przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja europejska

 

Część trzecia

 

Materiały metodyczne do nauczania historii

 

Zasada korelacji w nauczaniu historii

            Wielcy Polacy na obczyźnie – scenariusz zajęć z historii

 

Przeźrocza udźwiękowione jako szczególny rodzaj pomocy dydaktycznej na lekcjach historii

            Najazd Niemców na Polskę w 1939 roku – scenariusz przeźroczy udźwiękowionych przeznaczonych na lekcję historii

            Polacy na frontach II wojny światowej – scenariusz przeźroczy udźwiękowionych na lekcję historii

            Planowe wyniszczanie narodu polskiego - scenariusz przeźroczy udźwiękowionych na lekcję historii

            Naród polski w walce z okupantem –  scenariusz przeźroczy udźwiękowionych na lekcję historii

            Powstanie warszawskie - scenariusz przeźroczy udźwiękowionych na lekcję historii

 

Propozycja tekstu wiadomości z historii opracowanego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klasy II gimnazjum

 

Część czwarta

 

Materiały metodyczne do nauczania wychowania do życia w rodzinie

 

Edukacja parorodzinna

            Rola rodziny w życiu człowieka – scenariusz zajęć opracowany dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej specjalnej przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja parorodzinna

            Miłość, wzajemny szacunek, pomoc i troska – scenariusz zajęć opracowany dla uczniów gimnazjum specjalnego przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja parorodzinna

            Dom rodzinny domem z moich marzeń – scenariusz zajęć opracowany dla uczniów gimnazjum specjalnego przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja parorodzinna

 

Edukacja filozoficzna i prozdrowotna

            Drogę do dorosłości chcę przejść bezpiecznie – scenariusz zajęć przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja filozoficzna i prozdrowotna

 

Część piąta

 

Materiały opracowane dla rodziców w ramach ich pedagogizacji

 

Agresja – rodzaje, przyczyny i sposoby jej eliminowania – referat opracowany dla rodziców w ramach ich pedagogizacji 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło