Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10-letnich doskonalący sprawność językową

Podtytuł: 978-83-7587-302-3
ISBN:
19,80 zł
Przewodnią zasadą towarzyszącą tej pracy jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz troski nauczyciela o optymalny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz prawidłowy rozwój mowy każdego dziecka, a także ma on na względzie dobro wszystkich członków zespołu klasowego.
Celem programu jest podejmowanie konkretnych działań. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów w normie intelektualnej, a także mogą być wykorzystane do pracy z dzi
Ilość

Przewodnią zasadą towarzyszącą tej pracy jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz troski nauczyciela o optymalny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz prawidłowy rozwój mowy każdego dziecka, a także ma on na względzie dobro wszystkich członków zespołu klasowego.

Celem programu jest podejmowanie konkretnych działań. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów w normie intelektualnej, a także mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim.

Oddziaływania psychoedukacyjne tego programu odnoszą się do czterech obszarów funkcjonowania psychospołecznego dzieci: postrzeganie siebie i rozumienie uczuć, współdziałanie i uczestnictwo w grupie, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, swobodne porozumiewanie się z otoczeniem. Każdy obszar zawiera scenariusze, które są podzielone na spotkania. Cały program obejmuje 35 spotkania, które powinny być realizowane co tydzień, przez cały rok szkolny. Poszczególne spotkania i scenariusze ściśle wiążą się ze sobą, a ich układ nie jest przypadkowy. Ćwiczenia skłaniają do aktywności wszystkich uczniów, ułatwiają wzajemne poznanie, podnoszą poziom integracji grupy, uczą skutecznego rozwiązywania konfliktów i problemów, podejmowania decyzji i odpowiedzialności.

 

978-83-7587-302-3

Iwanowska Alicja

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego, a także logopeda, nauczyciel kształcenia specjalnego-indywidualnego oraz nauczyciel-terapeuta świetlicy profilaktyczno-wychowawczej.

Program psychoedukacyjny

Spis treści

Wstęp    

OBSZAR I
Postrzeganie siebie i rozumienie uczuć  

  
1. Poznaję swoje ciało    
1.1. Znam swoje ciało    
1.2. Moje ciało czuje  
1.3. Czym poruszam?       
1.4. Jak się poruszam?  
1.5. Gdzie się poruszam?  
2. Poznaję swoje uczucia  
2.1. Niewerbalne rozpoznawanie i wyrażanie uczuć    
2.2. Werbalne rozpoznawanie i wyrażanie uczuć   
2.3. Jaki chciałbym być?          
2.4. Znam swoje mocne strony    
2.5. Umiem wyrazić moje pozytywne uczucia w stosunku do innych   

OBSZAR II
Współdziałanie i uczestnictwo w grupie
 


1. Wszyscy tworzymy klasę  
1.1. To ja wśród kolegów  
1.2. To są moi przyjaciele  
1.3. Jesteśmy członkami naszej klasy   
1.4. To my – nasza klasa  
1.5. Jacy jesteśmy?  
2. Możemy liczyć na siebie  
2.1. Jesteśmy razem  
2.2. Razem się uczymy  
2.3. Razem się bawimy  
2.4. Pomagam kolegom  
2.5. Inni mogą mi pomóc  

OBSZAR III
Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  

   
1. Umiem rozwiązywać problemy  
1.1. Wiem, jak podjąć decyzję  
1.2. Wiem, jak przekonać innych  
1.3. Jak rozwiązać konflikt?  
1.4. Jak rozwiązać konflikt klasowy?  
1.5. Umiem zrozumieć innych w trudnej sytuacji  
2. Jestem asertywny  
2.1. To mi przeszkadza  
2.2. Pozwól mi skończyć  
2.3. Kiedy mówić „nie”?  
2.4. Jak mówić „nie”?  
2.5. Kiedy ktoś mówi „nie”  

OBSZAR IV
Swobodne porozumiewanie się z otoczeniem

 
1. Potrafię się wypowiadać    
1.1. Rozróżniam głoski  
1.2. Dzielę na sylaby  
1.3. Bogacę swoje słownictwo  
1.4. Rozwijam wyobraźnię  
1.5. Recytuję wiersze  

Załącznik   

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło