Media, wartości, wychowanie

Podtytuł: 978-83-7587-510-2
ISBN:
39,80 zł
Głównym celem publikacji jest poznanie wartości przekazywanych przez współczesną polską prasę młodzieżową oraz telewizję publiczną i komercyjną, określenie tendencji zmian w mediach pod względem propagowanych przez nie stylów życia oraz relacji pomiędzy światem przedstawionym a rzeczywistością społeczno-kulturową...
Ilość

Głównym celem publikacji jest poznanie wartości przekazywanych przez współczesną polską prasę młodzieżową oraz telewizję publiczną i komercyjną, określenie tendencji zmian w mediach pod względem propagowanych przez nie stylów życia oraz relacji pomiędzy światem przedstawionym a rzeczywistością społeczno-kulturową. Dodatkowym celem jest zbadanie związków pomiędzy cechami poszczególnych kategorii czasopism, takimi jak: dostępność, wielkość nakładu, zrozumiałość tekstów, przekazywane wartości, poznanie funkcji, jakie pełni telewizja w wychowaniu dziecka w rodzinie, oraz ustalenie potencjalnych zagrożeń. Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia pedagogicznego jest poznanie problemów dotyczących miejsca i roli telewizji w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej. Dotychczas w Polsce przeprowadzono niewiele badań oddziaływania telewizji na dziecko w kontekście rodzinnych, domowych warunków jej odbioru.

Książka wypełnia lukę wiedzy na temat miejsca i roli mediów drukowanych oraz elektronicznych w życiu współczesnego człowieka. Publikacja może być pomocna w opracowaniu praktycznych wskazówek dotyczących edukacji medialnej oraz propozycji nowych problemów badawczych obejmujących recepcję czasopism i telewizji przez młodych odbiorców.

 

978-83-7587-510-2

Ejsmont Marek

 

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Jego zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: transmisja stylów życia i systemów wartości przez współczesne środki masowego przekazu (czasopisma młodzieżowe).

 

Media, wartości, wychowanie

SPIS TREŚCI

 

 

 

Wstęp

 

 

 

ROZDZIAŁ I

PRASA I TELEWIZJA JAKO ELEMENTY WSPÓŁCZESNEGO ŚRODOWISKA WYCHOWANIA ORAZ SOCJALIZACJI FDZIECI I MŁODZIEŻY

 

1. Powstanie i rozwój środków masowego przekazu                

            1. 1. Pojęcie i formy komunikowania                   

            1. 2. Etapy rozwoju środków komunikowania masowego                    

            1. 3. Cechy współczesnych środków masowego przekazu                  

2. Początki i rozwój czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży                      

            2. 1. Pojęcie i klasyfikacja prasy              

            2. 2. Pojęcie prasy młodzieżowej             

            2. 3. Początki czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce               

3. Historia powstania i rozwoju telewizji              

            3. 1. Powstanie pierwszych stacji telewizyjnych             

            3. 2. Modele współczesnej telewizji publicznej               

            3. 3  Powstanie i rozwój telewizji w Polsce                     

4. Zadania i funkcje współczesnej telewizji                     

            4. 1.  Podstawowe zadania telewizji publicznej              

5. Wychowawcze oraz socjalizacyjne role czasopism młodzieżowych i telewizji                  

            5. 1. Wychowawcze funkcje prasy młodzieżowej           

            5. 2. Rozwój telewizji edukacyjnej             

 

 

 

ROZDZIAŁ II

TRANSMISJA WARTOŚCI ORAZ ODDZIAŁYWANIE TREŚCI CZASOPISM MŁODZIEŻOWYCH I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH NA ODBIORCÓW MASOWYCH

 

1. Pojęcie wartości             

            1. 1. Teorie wartości                       

            1. 2. Typologie wartości                 

2. Stan badań nad problematyką wartości w czasopismach młodzieżowych            

3. Telewizja jako nośnik wartości kultury masowej                    

4. Możliwości oddziaływania telewizji na dzieci i dorosłych                 

5. Problematyka relacji dziecko i telewizja                     

 

ROZDZIAŁ III

TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ

 

1. Powstanie i rozwój badań nad środkami masowego przekazu                  

2. Przedmiot i cel badań                

3. Problemy badawcze i hipotezy badawcze                  

            3. 1. Hipotezy badawcze                

            3. 2. Zmienne i ich wskaźniki                    

4. Metody badań własnych            

            4. 1. Techniki badawcze                

            4. 2. Charakterystyka zastosowanych technik i narzędzi badawczych            

5. Organizacja i przebieg badań              

 

ROZDZIAŁ IV

CZASOPISMA I TELEWIZJA W PROCESIE WYCHOWANIA ORAZ SOCJALIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY – OPIS ORAZ INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ

 

1. Struktura czytelnictwa czasopism młodzieżowych                 

            1. 1. Deklaracje czytelnicze badanej młodzieży             

            1. 2. Charakterystyka najpopularniejszych czasopism              

2. Wyrazy kluczowe w czasopismach młodzieżowych               

            2. 1. Typologia czytanej prasy                   

3. Świat wartości w prasie dla młodzieży            

            3. 1. Wartości poznawcze              

            3. 2. Wartości moralne                   

            3. 3. Wartości odczuciowe            

            3. 4. Wartości witalne                     

            3. 5. Obraz rodziny w czasopismach młodzieżowych                

            3.6. Typologie rodziny na podstawie tekstów prasowych                     

            3.7. Praca jako wartość oraz antywartość                      

4. Zakres i charakter odbioru telewizji w rodzinie                      

            4.1. Miejsce telewizji w czasie wolnym badanych rodzin                      

            4.2. Sposoby korzystania z telewizji w rodzinie              

            4.3. Preferencje programowe rodziców i dzieci             

            4.4. Rola rodziców w ukierunkowaniu odbioru programów telewizyjnych przez dzieci                     

5. Telewizja jako czynnik wspomagający wychowanie w rodzinie                   

            5.1. Funkcje telewizji w badanych rodzinach                  

            5.2. Wychowawcze oddziaływanie treści programów telewizyjnych odbieranych przez dzieci                   

            5.3. Wykorzystywanie przez rodziców treści telewizyjnych w celach wychowawczych                     

            5.4. Rodzinny odbiór telewizji jako czynnik integrujący rodziców i dzieci                   

                                                                                                         

ROZDZIAŁ V

NEGATYWNE KONSEKWENCJE ODDZIAŁYWANIA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA DZIECI I MŁODZIEŻ

 

1. Wpływ telewizji na (dez)organizację życia rodzinno-domowego                 

2. Recepcja przez dzieci programów telewizyjnych adresowanych do widzów dorosłych               

3. Odbiór przez dzieci treści telewizyjnych zawierających negatywne wzorce zachowań                

            3. 1. Przejawy ujemnego oddziaływania telewizji na dziecko               

4. Konsumpcja jako wyznacznik stylu życia kreowanego przez media                       

5. Antywzorce językowe w prasie młodzieżowej            

ZAKOŃCZENIE                  

 

BIBLIOGRAFIA                   

 

 

 

     

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło