Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjumbr /

Podtytuł: 83-7308-414-2
ISBN:
19,80 zł
Ruch hospicyjny w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Mimo tego znalazł o wielu zwolenników i rozwija się dość dynamicznie. Książka ma na celu przybliżyć ideę hospicjum oraz dostarczyć wiedzy na temat różnych aspektów opieki paliatywnej, a także roli jaką pełni hospicjum w życiu chorych dzieci i ich rodzin...
Ilość

Ruch hospicyjny w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Mimo tego znalazł o wielu zwolenników i rozwija się dość dynamicznie. Książka ma na celu przybliżyć ideę hospicjum oraz dostarczyć wiedzy na temat różnych aspektów opieki paliatywnej, a także roli jaką pełni hospicjum w życiu chorych dzieci i ich rodzin. W publikacji omówiony został temat historii instytucji podejmujących opiekę nad ciężko chorymi i umierającymi w celu ukazania przemian jakie zachodziły w ich strukturze i funkcjonowaniu. Szeroko omówiono formy pomocy świadczone przez hospicjum na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin, a także omówiono działalność Łódzkiego Hospicjum dla dzieci, w którym Autorka pracuje jako wolontariusz.

Adresatami książki mogą być rodzice dzieci dotkniętych nieuleczalną chorobą, wolontariusze i inni pracownicy hospicjum, studenci pedagogiki, psychologii, medycyny, a także księża pełniący posługę duszpasterską w tego typu instytucjach.

 

 

83-7308-414-2

Bartoszewska Emilia

absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł naukowy magistra uzyskała po przedłożeniu pracy na temat: „Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum (na przykładzie łódzkiego hospicjum dla dzieci)”.

Formy pomocy dziecku

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozwój ruchu hospicyjnego, organizacja i zasady sprawowania opieki paliatywnej
1.1           Geneza ruchu hospicyjnego na świecie

1.2           Początki i rozwój opieki hospicyjnej w Polsce

1.3           Ogólne zasady opieki paliatywnej w stosunku do ludzi chorych

1.4           Zinstytucjonalizowane formy opieki nad chorymi terminalnie

1.5           Opieka paliatywna na dziećmi

 

Formy pomocy świadczone przez hospicjum na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin
2.1           Całokształt działań opiekuńczych podejmowanych przez szkół opieki   paliatywnej w hospicjum

2.2           Opieka medyczna

2.3           Opieka psychologiczna

2.4           Opieka pedagogiczna

2.5           Opieka socjalna

2.6           Opieka duszpasterska

2.7           Pomoc rodzinie w okresie żałoby

2.8           Pomoc wolontariuszy w hospicjum

 

Opieka nad dziećmi nieuleczalnie chorymi w świetle badań własnych
3.1           Powstanie i rozwój Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci

3.2           Wnioski

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Aneks

Kalendarz ruchu hospicyjnego w Polsce

Karta Praw Człowieka Umierającego

Karta ACT

Regulamin wolontariusza w hospicjum

Wykaz zadań pracowników hospicjum określony regulaminem organizacyjnym i statusem instytucji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło