Małżeństwa mieszanebr /

Podtytuł: 83-7308-407-X
ISBN:
24,80 zł
W prezentowanej publikacji Autorka przedstawia wyniki badań dotyczących nie tylko sposobów i efektów porozumiewania się w związkach, gdzie jedno z małżonków ma uszkodzony słuch...
Ilość

W prezentowanej publikacji Autorka przedstawia wyniki badań dotyczących nie tylko sposobów i efektów porozumiewania się w związkach, gdzie jedno z małżonków ma uszkodzony słuch, ale również próbuje odpowiedzieć na pytanie dotyczące motywów zawarcia małżeństwa z osobą z wadą słuchu, a także przedstawia sytuację dzieci w rodzinie stworzonej przez małżeństwo mieszane.

83-7308-407-X

Bartnikowska Urszula

 

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła Podyplomowe Studium Surdopedagogiki oraz kursy języka migowego.

Łączy pracę naukowo-dydaktyczną (adiunkt) z pracą społeczna na rzecz niepełnosprawnych (z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzeniem słuchu).

 

Małżeństwa mieszane

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

Rozdział I

Uszkodzenie słuchu

                                                                                          

1. Zmiany w pojmowaniu i definiowaniu uszkodzeń słuchu – wyjaśnienie pojęć

2. Wielowymiarowość uszkodzenia słuchu 

2.1. aspekt organiczny  

2.2. aspekt psychiczny  

2.3. aspekt społeczny  

3. Wielowarstwowość następstw uszkodzenia słuchu  

3.1. następstwa pierwotne  

3.2. następstwa wtórne  

4. Sposoby nadawania informacji przez osoby niesłyszące  

4.1. klasyczny język migowy  

4.2. system językowo-migowy i język migany  

4.3. daktylografia  

4.4. fonogesty 

4.5. komunikacja totalna  

4.6. pismo  

5. Sposoby odbierania informacji 

5.1. odbiór komunikatów uszkodzonym narządem słuchu  

5.2. odczytywanie mowy z ust  

5.3. słuchowo-wzrokowy odbiór komunikatów 

 

Rozdział II

Małżeństwo

1. Rozróżnienia terminologiczne  

2. Pojęcie jakości związku małżeńskiego i jej wyznaczniki  

3. Małżeństwa osób niepełnosprawnych  

4. Małżeństwa mieszane  

5. Porozumiewanie się w małżeństwie mieszanym  

 

Rozdział III

Metodologiczne podstawy badań własnych

 

1. Cel badań, problemy badawcze  

2. Metoda i techniki badań  

3. Charakterystyka badanych osób  

 

Rozdział IV

Wyniki badań własnych

1. Sytuacja badanych osób przed zawarciem związku małżeńskiego  

1.1. kontakty słyszących z niesłyszącymi  

1.2. kontakty niesłyszących ze słyszącymi  

1.3. warunki podejmowania decyzji o ślubie  

2. Sytuacja badanych osób po zawarciu związku małżeńskiego  

2.1. wada słuchu a role pełnione w małżeństwie  

2.2. poczucie zadowolenia ze związku  

2.3. kontakty z innymi ludźmi  

3. Sposoby porozumiewania się osób w badanych małżeństwach  

3.1. sposoby porozumiewania się respondentów z uszkodzonym słuchem  

3.2. sposoby porozumiewania się słyszących respondentów  

4. Trudności w porozumiewaniu się badanych małżeństw  

4.1. rodzaje trudności w porozumiewaniu się  

4.2. strategie radzenia sobie z trudnościami 

5. Dzieci małżeństw mieszanych  

5.1. ogólna sytuacja dziecka małżeństwa mieszanego  

5.2. porozumiewanie się dziecka z rodzicem z wadą słuchu  

5.3. rodzic niesłyszący w oczach dziecka  

 

Refleksje końcowe

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło