Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania

Podtytuł: 83-7308-389-8
ISBN:
34,80 zł
W proponowanej pracy podjęte zostały badania nad czasem wolnym młodych ludzi. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie...
Ilość

W proponowanej pracy podjęte zostały badania nad czasem wolnym młodych ludzi. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie: Jakie miejsce wśród zajęć ucznia klasy piątej zajmuje wypoczynek oraz w jakim stopniu i w jaki sposób na owo miejsce rzutują wybrane czynniki środowiskowe? Okazało się, że działania wypoczynkowe zajmują wśród jedenasto-, dwunastolatka raczej średnią pozycję. Jakie wypływają z tego wnioski? Jak tą sytuację zmienić? Jaka rola przypada osobom dorosłym z bliższego i dalszego otoczenia dziecka? Odpowiedzi na te pytania poszukajmy
 w niniejszej publikacji.

Kozak Ewa
83-7308-389-8

Kozak Ewa

 


 

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w dydaktyce, pedagogice ogólnej, pedeutologii i teorii wychowania. Rozprawa doktorska dotyczyła miejsca wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej oraz jego środowiskowych uwarunkowań. Adiunkt Zakładu Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=116986&lang=pl

 

 

 

 

Miejsce wypoczynku wśród zajęć

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział pierwszy

Problematyka badawcza i podstawy metodologiczne pracy

1. Uzasadnienie wyboru tematu oraz sprecyzowanie problemu badawczego

2. Podstawy metodologiczne badań

Rozdział drugi

Środowiskowe uwarunkowania miejsca wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej

1. Czynniki wynikające ze statusu społeczno-kulturalnego rodziny

2. Wyznaczniki wiążące się z funkcjonowaniem młodej jednostki w środowisku lokalnym

Rozdział trzeci

Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej – pomiar

1. Rozmiary i struktura godzin wolnych piątoklasisty w stosunku do rozmiarów i struktury innych elementów jego budżetu czasu

2. Zakres realizowania w ramach wypoczynku poszczególnych układów zajęć, funkcji i rozwoju biosocjokulturalnego w kontekście innych działań adolescenta

3. Zakres i ocena przez dziecko względnej dobrowolności zajęć    wypoczynkowych w stosunku do dobrowolności pozostałych zajęć własnych

Podsumowanie

Wnioski

Bibliografia

Aneksy

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło