Praca w klasie integracyjnej 4-6

Podtytuł: 83-7308-371-5
ISBN:
24,80 zł
Książka jest próbą przekazania doświadczeń wielu lat pracy w klasach integracyjnych, w których Autorka pracowała jako pedagog specjalny. Podane propozycje są zbiorem praktycznych wskazówek...
Ilość

Książka jest próbą przekazania doświadczeń wielu lat pracy w klasach integracyjnych, w których Autorka pracowała jako pedagog specjalny. Podane propozycje są zbiorem praktycznych wskazówek, które nauczyciele klas IV-VI oraz gimnazjum mogą zastosować w całości lub zmodyfikować, dostosowując do danej klasy i specyfiki placówki oświatowej. Szczególne miejsce zajmuje tematyka mówiąca o współpracy nauczycieli pracujących razem w klasie integracyjnej. Autorka proponuje sprawdzone rozwiązania w zakresie budowania podczas zajęć właściwego systemu podziału ról i aktywności między nauczycielem przedmiotu i nauczycielem wspomagającym.

Pozycja ta jest próbą odpowiedzi na zgłaszane – podczas prowadzonych dla nauczycieli szkoleń lub z okazji konferencji poświęconych integracji – różnorodne wątpliwości i trudności związane
z pracą w klasach integracyjnych.

 

KSIĄŻKA Z DOŁĄCZONĄ PŁYTĄ CD!

 

(na płytce znajdują się wybrane dokumenty regulujące i wspierające organizację klas integracyjnych, podstawa programowa kształcenia ogólnego, podstawa programowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym)

83-7308-371-5

Grygier Urszula

Nauczycielka przyrody i biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie z biologii i podyplomowe studia z pedagogiki specjalnej z zakresu oligofrenopedagogiki w krakowskiej Akademii Pedagogicznej oraz studia podyplomowe z przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Brała udział w różnych szkoleniach z biologii, ekologii oraz pedagogiki. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma dla nauczycieli biologii i przyrody "Biologia w Szkole". Została wpisana na listę ekspertów MENiS pracujących w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego. W Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli prowadzi szkolenia dla nauczycieli na temat awansu zawodowego i pracy w klasach integracyjnych a w teatrze Groteska warsztaty z zakresu dramy.


Nauczanie przyrody to jej żywioł, na zajęciach często wprowadza innowacyjne metody i techniki pracy, a swoim doświadczeniem dzieli się w publikowanych artykułach na łamach różnych czasopism. Jest również współautorką pracy zbiorowej "Egzamin gimnazjalny-część matematyczno-przyrodnicza", która ukazała się w Wydawnictwie Kleks, Kraków 2001.

 

Praca w klasie integracyjnej IV-VI

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

Od Autorki

 

Rozdział 1

Współpraca nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych

 

Program współpracy nauczyciela przedmiotu z nauczycielem
wspomagającym

Obszary wspólnego działania

Plan działań podejmowanych przez nauczyciela przedmiotu i nauczyciela
wspomagającego

Wysokie wymagania. Cechy jakie szczególnie powinni rozwijać
nauczyciele pracujący w klasach integracyjnych

Zadania nauczyciela wspomagającego

Dokumentacja prowadzona przez nauczyciela wspomagającego

Zeszyt obserwacji

Fragmenty zeszytu obserwacji ucznia

Archiwum prac dzieci

Zeszyt korespondencji z rodzicami

Pomoce do pracy na lekcjach lub zajęciach indywidualnych

Fragmenty rozkładów materiałów z uwagami nauczyciela wspomagającego

Rozkład materiału klasa VI — przyroda (fragmenty)

Rozkład materiału biologii w I klasie gimnazjum (fragmenty)

Rozkład materiału z matematyki II etap edukacyjny (fragmenty)

Rozkład materiału biologii w II klasie gimnazjum (fragmenty)

Plan terapii indywidualnej dla ucznia autystycznego — D. Bąk, K. Pelc

 

Rozdział 2

Wybrane metody i formy pracy w klasach integracyjnych
na drugim etapie szkoły podstawowej i w gimnazjum

 

Neurolingwistyczne programowanie — przydatny punkt widzenia

Ocenianie

Praca w grupach

Metoda projektu

„Zwiedzamy Afrykę”. Projekt zrealizowany w klasie VI — przyroda
U. Grygier

„Poznajemy środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy”. Projekt zrealizowa-
ny w klasie II gimnazjum — biologia ze ścieżką regionalną — U. Grygier

Drama

„Kraków pełen tajemnic”. Konspekt lekcji przyrody klasa IV — U. Grygier,
J. Janczy-Knyziak

„Wyruszamy na grzyby”. Konspekt lekcji przyrody klasa V — U. Grygier,
M. Szewczyk

„Jak dżdżownica przystosowała się do życia w glebie?”. Konspekt lekcji
przyrody klasa VI — U. Grygier, M. Szewczyk

„Porosty — organizmy symbiotyczne”. Konspekt lekcji biologii klasa I
gimnazjum — U. Grygier, M. Gadomska

„Sanderus i jego relikwie, czyli mechanizm reklamy”. Scenariusz lekcji
języka polskiego w klasie integracyjnej — U. Żyła, B.Borońska

Modelowanie

„Skład i rola krwi”. Konspekt lekcji biologii klasa II gimnazjum — U. Grygier,
B. Górczyńska

Zajęcia pozalekcyjne

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem działań twórczych
klasa IV — U. Grygier

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem działań twórczych
klasa VI — U. Grygier

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem działań twórczych
klasa I gimnazjum — U. Grygier

„Spotkania Ekologiczne — Nasze domowe ogrody”. Plan zajęć koła
ekologicznego — szkoła podstawowa — U. Grygier

„Spotkania Ekologiczne — Zdrowie na talerzu”. Plan zajęć koła ekologicznego
— gimnazjum — U. Grygier

Wybrane scenariusze zajęć wykorzystujących inne metody nauczania

„Co wiemy o plechowcach” Konspekt lekcji przyrody w klasie VI
U. Grygier, M. Gadomska

„Różnorodność w świecie ryb”. Konspekty lekcji przyrody w klasie VI
U. Grygier, M. Gadomska

„A letter to our new penfriend”. Konspekt z języka angielskiego w klasie VI
I. Konopka, A. Rumińska

„Ptaki — latające kręgowce”. Konspekt lekcji przyrody w klasie VI
D. Trojanowska-Izmaiłow, A. Rumińska

„Wędrujemy szlakami matematyczno-przyrodniczymi po parkach narodowych Polski”. Przygotowanie do sprawdzianu kompetencyjnego po klasie VI
I. Chytry, A. Rumińska

 

Rozdział 3

Współpraca z rodzicami dzieci z klas integracyjnych na drugim etapie edukacyjnym i w gimnazjum

 

Rodzice w szkole. Goście i gospodarze

Podstawy dobrego porozumienia

Nie tylko imprezy okolicznościowe

„Spotkanie z poezją z jesiennego listka”. Scenariusz spotkania z rodzicami
klasy II gimnazjum

„Zapraszamy do stołu — domownicy i goście Soplicowa”. Scenariusz lekcji otwartej z udziałem rodziców — U. Żyła, K. Lubieniecka, B. Płużek

Drama z rodzicami — trudne ale możliwe

„Podróż na szczęśliwą wyspę”. Konspekt zajęć z udziałem rodziców dla
II etapu edukacyjnego

„Nasze zainteresowania”. Konspekt zajęć z udziałem rodziców dla III etapu edukacyjnego

Mamy się czym pochwalić

A gdyby poprosić rodziców?

Nowe spotkania

Plan współpracy z rodzicami II i gimnazjum

 

 

Aneks (dostępny na CD)

 

Wybrane fragmenty dokumentów regulujących i wspierających organizację
klas integracyjnych

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Podstawa programowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

Przewodnik po specjalistycznej literaturze z zakresu integracji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło