Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej

Podtytuł: 83-7308-388-X
ISBN:
34,80 zł
W książce zaprezentowano miejsce i rolę tekstów audiowizualnych we współczesnej kulturze. Autorka starała się omówić teorię mediów na prostych lub ciekawych przykładach, przy czym wywód naukowy został zilustrowany czytelnymi zdjęciami...
Ilość

W książce zaprezentowano miejsce i rolę tekstów audiowizualnych we współczesnej kulturze. Autorka starała się omówić teorię mediów na prostych lub ciekawych  przykładach, przy czym wywód naukowy został zilustrowany czytelnymi zdjęciami lub fragmentami ekranów pochodzącymi z różnych programów multimedialnych.
W tekście ważnym elementem jest prezentacja programów i przedmiotów, które stanowią dziś szkolną podstawę kształcenia medialnego i kulturowego. Książka adresowana jest głównie do nauczycieli oraz studentów wydziałów humanistycznych, w szczególności przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.

 

 

DO KSIĄŻKI DOŁĄCZONA JEST PŁYTA CD!

83-7308-388-X

Fiołek-Lubczyńska Bogumiła

 

Doktor nauk humanistycznych, ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest adiunktem w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

W 1996 r. otrzymała I nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie za projekt dydaktyczny pt. „Uczę języka filmu w szkole podstawowej”. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w jednym z wrocławskich liceów.

 

W listopadzie 2004 roku ukazał się w formie książkowej jej doktorat pt. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury.

 

Jej zainteresowania skupiają się na problemach teoretycznych z zakresu wiedzy o filmie i środkach masowego przekazu oraz na zagadnieniach szkolnej edukacji filmowej i medialnej.

 

Obecnie bada specyfikę reportażu audiowizualnego – reportaż uznając za jedną z możliwości istnienia „kultury wysokiej” w mediach, a nawet sztuki.


Autorka trzech tomików poetyckich.

 

Film, telewizja i komputery

SPIS TREŚCI


Wstęp
O rozwoju kultury masowej, tekstach kultury i potrzebie edukacji
  
Rozdział I
Ewolucja form edukacji filmowej w obrębie przedmiotu język polski

Rozdział II
Telewizyjne teksty audiowizualne w teorii i praktyce polonistycznej
2.1. Prymarne wyznaczniki tekstu audiowizualnego
2.2. Wyznaczniki tekstowe w telewizji
2.3. Z zagadnień specyfiki wybranych gatunków telewizyjnych
2.4. O tożsamości tekstowej filmu w telewizji
2.5. O perswazyjności reklam telewizyjnych
2.6. Edukacyjne możliwości telewizji

Rozdział III
Komputer i Internet. Obecność mediów elektronicznych w dydaktyce literackiej i kulturowej
3.1. Programy multimedialne i hipermedia a edukacja humanistyczna
3.2. Gry komputerowe – w kulturze audiowizualnej i edukacji
3.3. Internet – „pajęczyna informacji” a edukacja

Rozdział IV
Edukacja medialna i kulturalna w zreformowanej szkole
4.1. Rola i znaczenie edukacji medialnej. Zakres i pojęcia.
4.2. Autorskie programy edukacji medialnej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
4.3. Pedagogika kultury a edukacja kulturalna
Rozdział V
Kultura audiowizualna we współczesnej dydaktyce szkolnej – zakończenie

Bibliografia
Opracowania

Edukacyjne programy multimedialne (kompakty CD-ROM)
III. Podręczniki multimedialne dla szkoły podstawowej
III. Podręczniki multimedialne dla gimnazjum
III. Kompendia poświęcone historii świata i jego współczesnym zjawiskom
IV. Multimedialne przewodniki
IV. Poradniki i leksykony
VI. Encyklopedie

Katalog wybranych adresów internetowych
Wyszukiwarki i serwisy informacyjne
Magazyny informacyjne
Państwowe serwisy informacyjne
Edukacyjne serwisy informacyjne
Pomoce naukowe w Internecie

Aneks
Do rozdziału II
Do rozdziału III
Do rozdziału IV
Do rozdziału V
 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło