Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnejbr /

Podtytuł: 83-7308-099-6
ISBN:
15,00 zł
Jest to II tom materiałów konferencyjnych z zakresu edukacji alternatywnej (Konferencja "Edukacja Alternatywna", 17-19.10.2001, Łódź). Pozycja ta wypełnia szereg luk na polskim rynku związanych z niewielką liczbą opracowań z zakresu takich subdyscyplin...
Ilość

Jest to II tom materiałów konferencyjnych z zakresu edukacji alternatywnej (Konferencja "Edukacja Alternatywna", 17-19.10.2001, Łódź). Pozycja ta wypełnia szereg luk na polskim rynku związanych z niewielką liczbą opracowań z zakresu takich subdyscyplin jak pedeutologia, filozofia wychowania czy pedagogika medialna. Autorzy podejmują istotne kwestie dotyczące kształcenia, doskonalenia, dokształcania i działania występującego w praktycznej działalności współczesnego nauczyciela, w kontekście pełnienia wielorakich ról i funkcji realizowanych przez omawianą kategorię zawodową pracowników oświaty i wychowania.

 

83-7308-099-6

Mikołajewicz Wojciech

dr Wojciech  Mikołajewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Rozprawa doktorska na temat: Teoretyczne podstawy pracy socjalno-wychowawczej w ujęciu modelowym na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Wykładowca Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik pracy na temat: „Wychowanie i buddyzm - od pedagogicznego studium ku dialogowi idei” na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej

Wprowadzenie

 

ü      potrzebie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w zakresie alternatywnych koncepcji edukacyjnych.

ü      Prymat problemu dziecka nad metodologią i organizacją. Wokół serii pedagogicznej: Nauczyciele – Nauczycielom.

ü      Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Systematyzacja pojęcia

ü      Negatywne  skutki następstwa instrumentalnego oceniania nauczycieli.

ü      Propozycje zmian strukturalnych w systemie kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego kompatybilnym do struktur edukacyjnych Unii Europejskiej

ü      Nauczyciel najmłodszych uczniów wobec oczekiwań reformy edukacji

ü      Nauczyciel-wychowawca w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Założenia a oczekiwania dzieci.

ü      Innowacyjne działania nauczycieli na początku XXI wieku w Polsce na podstawie badań i działalności SNEP

ü      Inspirująca rola edukacji alternatywnej w tworzeniu innowacji pedagogicznych przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego (doświadczenia, rozwiązania)

ü      Nowe kompetencje osobowościowe nauczyciela przewodnika młodzieży

ü      Cechy osobowości kandydatów na nauczycieli

ü      Preferencje pedagogiczne studentów kończących studia dla nauczycieli wychowania fizycznego

ü      Ewaluacja procesu kształcenia przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej w Ostrawie (Czeska Republika) i Jönköping (Szwecja).

ü      Pedagogika ochrony ucznia i szkoły w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego

ü      Czy nauczyciele wychowania fizycznego staną się kreatorami zdrowia w reformującej się szkole

ü      nauczycielu wewnętrznym. Zintegrowane kształcenie estetyczne jako droga pedagogicznej odnowy

ü      Gdy alternatywa staje się normą. Edukacja przez współtworzenie w kształceniu dorosłych

ü      Wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli, czyli dlaczego warto pokochać WDN

ü      Problemy pomiaru zmian osobowości pod wpływem oddziaływań edukacyjnych

ü      Między chałturą a  profesjonalizmem – o etyczny wymiar pracy edukatora

ü      potrzebie organizowania warsztatów pedagogicznych dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej

ü      Ludzie i procesy – badanie przez działanie jako nowa forma kształcenia nauczycieli pomiędzy planowaniem państwa i inicjatywa własną

ü      Funkcje założone i rzeczywiste wideokonferencji w projektach edukacyjnych

ü      Strategia nauczania w kurie internetowym

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło