Zielona Górabr /

Podtytuł: 83-7308-088-0
ISBN:
18,00 zł
W książce autorzy starają się łączyć problemy teoretyczne i ramy koncepcyjne, przyjmowane w socjologii miasta i zbiorowości lokalnych, z zadaniami poznawczymi badań i ze zdobywaniem wiedzy socjologicznej odnoszącej się czasowo, przestrzennie i historyczni
Ilość

W książce autorzy starają się łączyć problemy teoretyczne i ramy koncepcyjne, przyjmowane w socjologii miasta i zbiorowości lokalnych, z zadaniami poznawczymi badań i ze zdobywaniem wiedzy socjologicznej odnoszącej się czasowo, przestrzennie i historycznie do miasta Zielona Góra i jego mieszkańców. Badania socjologiczne zostały zrealizowane późną wiosną i latem 1998 roku. Zamysł badawczy obejmował sporządzenie diagnozy świadomości mieszkańców dotyczącej struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta, związków mieszkańców z miastem oraz więzi społecznych w mieście oraz percepcji społecznych problemów Zielonej Góry i instrumentów ich rozwiązania a także stosunku mieszkańców do władzy samorządowej i lokalnego życia publicznego.

Machaj Irena
83-7308-088-0

Zielona Góra

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Wprowadzenie

 

  1. Teoretyczno-metodologiczne podejścia w socjologii miasta
  2. Humanistyczna perspektywa w badaniach rozwoju lokalnego

 

Część I

Historyczne i przestrzenne aspekty Zielonej Góry

 

               I.      Zmiany ludnościowe, gospodarcze i przestrzenne

1.      Rozwój miasta do II wojny światowej

2.      Zielona Góra w drugiej połowie XX wieku

             II.      Świadomościowe strukturalizacje przestrzeni miasta

1.      Percepcja granic i struktury przestrzenno-funkcjonalnej

2.      Waloryzacja miejskiej przestrzeni

3.      Funkcje centrum i śródmieścia

4.      Kierunki terytorialnego i funkcjonalnego rozwoju miasta

      Podsumowanie

 

Część II

Zbiorowość miejska Zielonej Góry

 

            III.      Zbiorowość miejska Zielonej Góry

1.      Społeczne uwarunkowania więzi mieszkańców z miastem

2.      Źródła i rodzaje identyfikacji

3.      Poczucie bezpieczeństwa w mieście

         IV.      Więzi społeczne w mieście

1.      Wizerunek miasta a infrastruktura społeczna Zielonej Góry

2.      Czas wolny i relacje społeczne mieszkańców

3.      Wzory związków sąsiedzkich oraz rodzinno-towarzyskich

   Podsumowanie

 

Część III

Rozwój lokalny i jego strukturalne uwarunkowania

V. Mechanizmy rozwoju Zielonej Góry

1. Percepcja społecznych problemów miasta

2. Instrumenty poprawy warunków życia w mieście

a) Instrumenty rozwoju miasta charakteryzujące się brakiem zgody mieszkańców na ich stosowanie

b) Instrumenty rozwoju miasta charakteryzujące się zgodą mieszkańców na ich stosowanie

c) Instrumenty rozwoju miasta wywołujące kontrowersje wśród mieszkańców

VI. Mieszkańcy a władza samorządowa

  1. Instytucje przedstawicielskie
  2.  Poczucie wpływu mieszkańców na życie publiczne miasta

 

VII. Modelowe rozwiązania samorządowego ustroju miasta

  1. Społeczno-polityczny ład zbiorowości miejskiej
  2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie dziedzin życia miejskiego

 

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Mapy

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło