Dziecko w świecie przedmiotówbr /

Podtytuł: 83-7308-192-5
ISBN:
19,80 zł
Książka przedstawia wyniki realizacji programu badawczego, którego zasadniczym celem był opis i zasady organizacji środowiska dydaktycznego, optymalnego dla indywidualnego rozwoju ucznia...
Ilość

Książka przedstawia wyniki realizacji programu badawczego, którego zasadniczym celem był opis i zasady organizacji środowiska dydaktycznego, optymalnego dla indywidualnego rozwoju ucznia. Środowisko to, stanowiące system pomocy dydaktycznych miało być stymulatorem samodzielnej aktywności poznawczej ucznia. Głównym zadaniem w trakcie tworzenia sytuacji dydaktycznych było wspieranie indywidualnych predyspozycji rozwojowych dziecka i otoczenie go pomocami dydaktycznymi, których zadaniem było stworzenie miejsca dla aktywnej i samodzielnej działalności badawczej ucznia. Autorzy programu udowadniają, że taka droga dochodzenie do wiedzy jest znacznie cenniejszym składnikiem procesu kształcenia niż perfekcyjne opanowanie treści programowych. Program realizowany był we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Kruk Jolanta
83-7308-192-5

Kruk Jolanta

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w dydaktyce i teorii wychowania. Rozprawa doktorska na temat:   Pedagogiczne znaczenie rozumienia tekstu - między jednoznacznością a interpretacją. Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu. Pracownik Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim

Prowadziła badania z zakresu pedagogiki o tematyce:

 • Analiza znaczenia pomocy dydaktycznych w procesie kształtowania pojęć (2001)
 • Postacie realizacji idei reprezentacji w relacji człowiek - przedmiot.(2004)

Eksploratorium jako miejsce uczenia się. Projekt badawczo-dydaktyczny stanowisk i urządzeń.(2005

 

Dziecko w świecie przedmiotów

Wstęp

 

Część pierwsza

Uczeń w świecie przedmiotów – zarys problematyki badawczej

 

Rozdział pierwszy

Teoretyczny kontekst uczenia się z zastosowaniem pomocy dydaktycznych

 

Rozdział drugi

Projektowanie i konstruowanie pomocy dydaktycznych

 1. Założenia badawcze i realizacja projektów
 2. Opis sytuacji uczenia się podczas pracy z pomocą dydaktyczną
 3. Przebieg i sposób prowadzenia badań
 4. Ocena rezultatów osiągniętych w pierwszym etapie badań

4.1.           Problem organizacji pracy dydaktycznej

4.2.           Znaczenie środowiska dla procesu uczenia się

4.3.           Ocena funkcjonalności pomocy dydaktycznych

 1. Podsumowanie pierwszego etapu badań

 

Rozdział trzeci

Doskonalenie prototypów pomocy dydaktycznych

 1. Analiza znaczenia pomocy dydaktycznych w procesie uczenia się oraz weryfikacja projektów w drugim etapie badań
 2. Przebieg badań
 3. Podsumowanie drugiego etapu badań

Zakończenie

Bibliografia

 

Część druga

Prace projektowe zakwalifikowane do drugiego etapu badań

 1. „Ułamki „
 2. „Figury i bryły magnetyczne”
 3. „Domino”
 4. „Kółko i krzyżyk”
 5. „Bryły”
 6. „Struktura”
 7. „Waga równań”
 8. „Kulidło”

 

Aneksy

Pierwszy etap badań

 1. Karty pracy wykorzystane podczas prowadzenie obserwacji
 2. Przykładowe charakterystyki uczniów dokonane podczas pracy z pomocami
 3. Sprawozdanie z pracy z pomocą dydaktyczną „Ułamki” i jej ocena
 4. Przebieg lekcji fizyki z całym zespołem klasowym (lun z grupą) a klasie II gimnazjum.

 

Drugi etap badań

 1. Sprawozdanie z wprowadzenia pomocy dydaktycznych w klasie II
 2. Fiszki zadaniowe

 

Ankieta dla nauczycieli – wykorzystanie środków i pomocy dydaktycznych w szkołach

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło