Wybrane zagadnienia współczesnego szkolnictwa wyższego

Podtytuł: 83-7308-391-X
ISBN:
14,00 zł
Książka jest opracowaniem zbiorowym, przedstawiającym zagadnienia funkcjonowania szkolnictwa wyższego, a szczególnie sektora uniwersyteckiego...
Ilość

Książka jest opracowaniem zbiorowym, przedstawiającym zagadnienia funkcjonowania szkolnictwa wyższego, a szczególnie sektora uniwersyteckiego. Treści poszczególnych artykułów pozwalają sformułować wniosek o współczesnej reformie uczelni. Uniwersytety zachowały formę organizacyjną, ale przekształciły pozostałe elementy swojej działalności, które zostały podporządkowane zmianom ilościowym i jakościowym dotyczącym studentów oraz zasadom konkurencji na rynku usług edukacyjnych wymiarze globalnym. Zagadnienia poruszone w tym opracowaniu dotyczą m.in. funkcjonowania i tendencji rozwojowych na uniwersytetach australijskich, wyjazdów studyjnych jako formy kształtowania mobilności studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, melancholii studenckiej, gier komputerowych wykorzystywanych współcześnie przez młodzież, ikon podkultury w świadomości studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz edukacji i kultury w dorobku Unii Europejskiej. Książka może posłużyć jako materiał pomocniczy dla studentów realizujących przedmiot pedagogika porównawcza oraz przedmioty zbliżone, np. systemy oświatowe.

83-7308-391-X

Krawiec Beata

Doktor nauk humanistycznych,  adiunkt w Pracownii Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Wybrane zagadnienia współczesnego szkolnictwa wyższego

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

Marquarie University w Sydney jako przykład funkcjonowania i tendencji rozwojowych uniwersytetów australijskich

Australijski program PLUS a wyzwania stające przed szkolnictwem wyższym

Wyjazd studyjny formą kształtowania mobilności studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na przykładzie wyjazdu na Zaolzie

Student wobec melancholii

Użytkowanie gier komputerowych przez młodzież

Ikony podkultury w świadomości studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Edukacja i kultura w acquis communataire

Zakończenie

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło