Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu

Podtytuł: 83-7308-268-9
ISBN:
29,80 zł
Książka, która przygotowuje do efektywnej pracy w klasie szkolnej, jest przeznaczona przede wszystkim dla kandydatów na nauczycieli. Jest to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja, która...
Ilość

Książka, która przygotowuje do efektywnej pracy w klasie szkolnej, jest przeznaczona przede wszystkim dla kandydatów na nauczycieli. Jest to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja, która prezentuje tak wiele zagadnień dotyczących szkoły i klasy szkolnej oraz odwołuje się do badań empirycznych w tej dziedzinie. Jest to swego rodzaju podręcznik, który dostarcza rzeczywistej, zintegrowanej i zrozumiałej wiedzy podstawowej dotyczącej zjawisk edukacyjnych, która pomoże studentom powiązać teorię i rezultaty badań naukowych z praktyką nauczania, a także działaniami podejmowanymi przez nich w tej dziedzinie. Wiadomości zawarte w publikacji są ważne w poznaniu i zrozumieniu ogólnych zagadnień traktujących o szkole, a także określają punkt wyjścia zawodowego rozwoju każdego przyszłego nauczyciela.

 

83-7308-268-9

Kawecki Ireneusz

 

 

profesor doktor habilitowany, dziekan Wydziału Pedagogicznego oraz  członek Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

Organizacja i treści podręcznika

 

 

Część I. Pierwsze spojrzenie

 

Rozdział 1. Dlaczego szkoła

Oczekiwania społeczne wobec szkoły

Słowa kluczowe 

Bibliografia

Propozycje dalszych lektur

 

Rozdział 2. W klasie szkolnej – przyglądamy się nauczaniu

Podobieństwa

Różnice

Postrzeganie klas szkolnych – pierwszy rzut oka

Badamy dokładnie klasy szkolne

Narzędzia ułatwiające badanie klas szkolnych

Objaśnienia

Kody zachowań uczniowskich

Działania

Liczba jednostek obserwacji

Analiza danych zawartych w arkuszu Mapy Zachowań Uczniów
Niewykonujących Przydzielonych Zadań

Wskaźnik niewykonywania zadań

Słowa kluczowe

Bibliografia

Propozycje dalszych lektur

 

Rozdział 3. Efektywność nauczania w klasie szkolnej

Właściwości skutecznego nauczania

Czas nauczania

Klimat klasy szkolnej

Organizacja klasy szkolnej i kierowanie

Aktywne metody nauczania

Prezentacja informacji

Kierowanie rozmową i dyskusją

Oczekiwania nauczycielskie i nagradzanie osiągnięć uczniowskich

Wpływy nauczyciela na uczniów

Słowa kluczowe

Bibliografia

Propozycje dalszych lektur

 

Rozdział 4. Kultura szkolna

W stronę definicji kultury szkolnej

Szkoła miejscem tworzenia kultury

Źródła kultury szkolnej

Subkultury wewnątrz szkoły

Kultura nauczycieli

Kultura, efektywność i doskonalenie szkoły

Słowa kluczowe

Bibliografia

Propozycje dalszych lektur

 

 

Część II. Uczniowie i uczenie się

 

Rozdział 5. Uczniowie choć podobni, to nie tacy sami

Rozwój poznawczy

Rozwój poznawczy i jego stadia w perspektywie Piagetowskiej

Społeczno-kulturowa koncepcja rozwoju poznawczego

Inteligencja, a rozwój poznawczy

Rozwój społeczny

Socjalizacja

Relacje pomiędzy rówieśnikami

Nabywanie umiejętności społecznych

Kreowanie interakcji społecznych pomiędzy różnorodnymi grupami

Rozwój rozumowania moralnego

Zróżnicowanie uczniów

Słowa kluczowe

Bibliografia

Propozycje dalszych lektur

 

Rozdział 6. Jak przebiega uczenie się

Behawiorystyczne teorie uczenia się

Warunkowanie klasyczne i sprawcze

Teoria poznania społecznego

Poznawcze koncepcje uczenia się

Człowiek jako system przetwarzający informacje

Podejście humanistyczne

Style nauczania

Style uczenia się

Słowa kluczowe

Bibliografia

Propozycje dalszych lektur

 

 

Część III. Historyczny i filozoficzny kontekst edukacji

 

Rozdział 7. Edukacja i szkoła w ich historycznym uwikłaniu

Społeczeństwa prehistoryczne

Wielkie cywilizacje Wschodu

Starożytna Grecja (500–146 rok p. n. e.)

Starożytny Rzym (146 rok p. n. e.–476 rok n. e.)

Średniowiecze (500–1500)

Odrodzenie (1500–1700)

Oświecenie (1700–1800)

Kształcenie w Polsce

Bibliografia

 

Rozdział 8. W filozoficznej perspektywie

Czym jest filozofia wychowania?

Tradycyjne szkoły myślenia o edukacji

Perenializm

Esencjalizm

Współczesne szkoły myślenia o edukacji

Progresywizm

Rekonstrukcjonizm

Egzystencjalizm

Słowa kluczowe

Bibliografia

Propozycje dalszych lektur

 

 

Część IV. Programy i treści nauczania

 

Rozdział 9. Program nauczania

Czym jest program nauczania

Właściwości programów nauczania

Tradycyjne teorie programów nauczania

Socjologia programów nauczania

Oficjalne programy nauczania

Humanistyczny program nauczania

Społeczna skuteczność programem nauczania

Rozwojowy program nauczania

Reforma społeczeństwa jako program nauczania

Zawartość programów nauczania

Podstawy wyboru treści nauczania

Proces wyboru treści nauczania

Program ukryty

Słowa kluczowe 

Bibliografia

Propozycje dalszych lektur

 

 

Część V. Nauczyciele

 

Rozdział 10. Nauczyciel profesjonalny. Jego życie i praca

Pytania, pytania, pytania…

Nauczanie jako zawód

Odpowiedzialność nauczycieli

Właściwości zawodu nauczycielskiego

Kto uczy?

Typy osobowości nauczycieli

Kariery zawodowe nauczycieli

Praca nauczyciela

Nauczyciel w klasie szkolnej

Relacje nauczyciela z uczniami

Nauczyciel a środowisko szkolne

Nauczyciel wśród innych nauczycieli

Słowa kluczowe

Bibliografia

Propozycje dalszych lektur

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło