Uniwersytet - między tradycją a wyzwaniami współczesności

Podtytuł: 83-7308-282-4
ISBN:
29,80 zł
Któż z nas nie zastanawiał się nad rolą i kształtem współczesnego szkolnictwa, i to nie tylko tego podstawowego, ale przede wszystkim wyższego - uniwersyteckiego?
Ilość

Któż z nas nie zastanawiał się nad rolą i kształtem współczesnego szkolnictwa, i to nie tylko tego podstawowego, ale przede wszystkim wyższego - uniwersyteckiego? Dla wielu ludzi bardzo ważnym punktem zaczepienia, wręcz stabilizacji jest uniwersytet ze swoim wielowiekowym trwaniem oraz piękną i bogatą tradycją. Współczesny uniwersytet autorzy publikacji widzą albo jako strażnika tradycji, albo jako promotora zmian. Czy rzeczywiście uniwersytet staje się przedsiębiorstwem nastawionym na zysk i czy z instytucji elitarnej przeobraził się w uczelnię popularną? Przedstawiony czytelnikowi zbiór prac stanowi próbę zarysowania odpowiedzi na te i inne pytania oraz prezentuje dociekliwą analizę kondycji współczesnego uniwersytetu.

 

83-7308-282-4

Ładyżyński Andrzej

 

 

 

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: pedagogika społeczna. Specjalizuje się także w zakresie pedagogiki rodzinnej. Interesuje się terapią systemową rodziny, adopcją oraz rodzicielstwem zastępczym. Rozprawa habilitacyjna na temat: „Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce”. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Wydziału nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor”, we Wrocławiu.

 

Uniwersytet - między tradycją a wyzwaniami współczesności

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 • Społeczeństwo ryzyka – implikacje dla uniwersytetów
 • Modernizacja uniwersytetów w czasach późnej nowoczesności. Studia projektowe i konstruowanie tożsamości
 • Tożsamość uniwersytetu wobec kryzysu wartości świata ponowoczesnego
 • Zagrożona tożsamość uniwersytetu
 • Wyzwania wobec uniwersytetu XXI wieku
 • Samowychowanie jako dominanta uniwersyteckiego kształcenia pedagogów
 • W gaju Akademosa, czyli o kierowaniu własnym rozwojem w relacjach mistrz – uczeń
 • Tożsamość żywotność uniwersytetu. Problem charakteru tradycji życia akademickiego
 • Tradycje wrocławskiego środowiska uniwersyteckiego
 • Wrocławska Alma Mater w biografiach znanych noblistów
 • Poradnictwo studenckie w dobie przemian społecznych
 • Uniwersytet a samokształcenie studentów
 • Nowy wymiar zjawisk patologii społecznej młodzieży akademickiej
 • Dynamika zjawiska alkoholizowania się studentów i jej przyczyny
 • Udział pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w reformowaniu systemu resocjalizacji nieletnich
 • Zakończenie

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło