Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej

Podtytuł: 83-7308-402-9
ISBN:
24,80 zł
Prezentowana publikacja stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w maju 2003 roku w Warszawie przez Zespół Edukacji Komitetu Nauk Pedagogicznych dla uczczenia 50-tej rocznicy powstania Polskiej Akademii Nauk...
Ilość

Prezentowana publikacja stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w maju 2003 roku w Warszawie przez Zespół Edukacji Komitetu Nauk Pedagogicznych dla uczczenia 50-tej rocznicy powstania Polskiej Akademii Nauk. Prezentowane teksty w tym zbiorowym dziele są autorstwa zarówno profesorów, jak i adiunktów oraz asystentów zajmujących się w różnych aspektach edukacją wczesnoszkolną. Teksty podzielono na trzy działy tematyczne: „Nowe doktryny i paradygmaty w edukacji wczesnoszkolnej”, „Pedagogiczne aspekty kształcenia zintegrowanego” oraz „Szkolne doświadczenia praktyczno-pedagogiczne”.

Książka powinna zainteresować kadrę naukową na kierunkach pedagogicznych, studentów pedagogiki oraz dokształcających się nauczycieli-praktyków.

83-7308-402-9

Lewowicki Tadeusz

Wybitny polski uczony, przedstawiciel nauk o wychowaniu.

Profesor zawodowo związany jest od 1968 roku z Uniwersytetem Warszawskim. Od wielu lat jest kierownikiem Katedry Dydaktyki, którą przejął po prof. Wincentym Okoniu i prof. Czesławie Kupisiewiczu. Kieruje także Zakładem Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Znakomity znawca i kreator nowych nurtów w dydaktyce i pedeutologii. Wychowawca wielu pokoleń pedagogów.

Autor cenionych prac pedagogicznych, publikowanych w kraju i za granicą. Do tej pory opublikował ponad 400 prac naukowych. Wydał 9 autorskich książek, jest współautorem i redaktorem około 50 prac zbiorowych. Jego liczne artykuły ukazywały się w pracach zbiorowych i czasopismach wydawanych w krajach europejskich i w Ameryce Północnej. Prace te opublikowane zostały m.in. w języku angielskim, arabskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim i słoweńskim.

Jest członkiem rad redakcyjnych tak renomowanych czasopism jak "Ruch Pedagogiczny", "Edukacja" i "Pedagogika Szkoły Wyższej".

Organizator zespołów badań nad pograniczami, twórca naukowej szkoły edukacji międzykulturowej, twórca teorii zachowań tożsamościowych.

Prowadził wykłady i odbywał staże w wielu krajach europejskich, Australii i w USA.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

I. Nowe doktryny i paradygmaty w edukacji wczesnoszkolnej

·        Edukacja celowościowo-pełnomocna

·        Wykład profesora Ryszarda Więckowskiego w rozwój polskiej pedagogiki wczesnoszkolnej

 

II. Pedagogiczne aspekty kształcenia zintegrowanego

·        Nauczyciele klas początkowych wobec zmian w systemie polskiej oświaty

·        Programy kształcenia zintegrowanego w świetle założeń teoretyczno-metodologicznych

·        Bezpośrednie poznawanie najbliższego środowiska przez młodszych uczniów

·        Innowacje w kształceniu wczesnoszkolnym

·        Refleksyjna nauka w szkole podstawowej

·        Znaczenie doświadczenia w organizowaniu wiedzy dziecka

·        Dyskurs edukacyjny jako czynnik kognitywnego rozwoju ucznia

·        Wspieranie twórczości poetyckiej dziecka. Potencjał twórczy a edukacja.

·        Szkoły montessoriańskie w Polsce

·        Przygotowanie do szkoły. Pytania o istotę i adresata

·        Unowocześnianie matematycznej edukacji wczesnoszkolnej

 

III. Szkolne doświadczenia praktyczno-pedagogiczne

·        Prace badawcze uczniów w młodszym wieku szkolnym

·        Przemiany we wczesnoszkolnym procesie oceniania szkolnego

·        Czasopisma tworzone przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

·        Kompetencje ortograficzne uczniów po trzech latach zintegrowanego kształcenia wczesnoszkolnego

·        Edukacja wczesnoszkolna a dbałość o pismo kaligraficzne uczniów

·        Ruch kreatywny a wspieranie aktywności edukacyjnej dzieci w młodszym wieku szkolnym

·        Autoregulacja uczenia się ucznia w procesie nauczania w ramach I stopnia szkoły podstawowej

·        Integracja szkolna dzieci o specyficznych potrzebach kształcenia w przygotowaniu nauczycieli I stopnia szkoły podstawowej

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło