Szkoły autorskie w Polscebr /

Podtytuł: 83-7308-068-6
ISBN:
15,00 zł
Publikacja jest efektem wielogodzinnych wywiadów z wybranymi twórcami szkół autorskich w Polsce. Są to rozmowy o tym, jak...
Ilość

Publikacja jest efektem wielogodzinnych wywiadów z wybranymi twórcami szkół autorskich w Polsce. Są to rozmowy o tym, jak realizować marzenia i jaką cenę trzeba za to zapłacić. Książka skierowana przede wszystkim do nauczycieli, studentów, przyszłych nauczycieli i wychowawców, którzy jeszcze mają marzenia i na początku drogi nie poddają się zawodowemu "wypaleniu".

 

83-7308-068-6

Figiel Monika

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach naukowych – krajowych i międzynarodowych związanych z problemami pedagogiki ogólnej, edukacji alternatywnej i socjologii.

 

Szkoły autorskie w Polsce

SPIS TREŚCI

 

 

Wprowadzenie

  1. Transformacja ustrojowa a potrzeby edukacyjne w Polsce po 1989 roku

1.1.           Oblicza kryzysu systemu edukacji w Polsce

1.2.           Poszukiwanie rozwiązań. Zmiany w systemie edukacji po 1989 roku

1.2.1.     Zmiany kierowane

1.2.2.     Zmiany spontaniczne

  1. Szkoły niepubliczne i ich rola w systemie edukacji w Polsce

2.1. Szkoły publiczne i niepubliczne. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne

2.2. Szkoły niepubliczne w Polsce po 1989 roku

2.3. Szkolnictwo niepubliczne jako przedmiot badań

  1. Charakterystyka badań

3.1. Problemy i metody badawcze

3.2. Przebieg badań

  1. Szkoły autorskie i ich twórcy

4.1. Szkoły autorskie i ich twórcy. Uzasadnienie wyboru.

4.1.1. Dylematy terminologiczne

4.1.2. Kryteria doboru szkół autorskich i ich twórców

4.2. Autorska Szkoła Samorozwoju ASSA.

4..2.1. Twórcy szkoły i historia jej powstania

4.2.2. Idee podstawowe ASSA. Samorozwój i wolność

4.2.3. Sytuacje dla samorozwoju

4.3. Wrocławska Szkoła Przyszłości

4.3.1. Historia placówki i jej twórca

4.3.2. Idea szkoły. Wyobraźnia i ekologia.

4.3.3. Metoda pracy. Projektowane okazje edukacyjne

4.3.4. Programy nauczani – system treściowej organizacji procesu edukacji szkolnej

4.3.5. Organizacja procesu nauczania. Czas zadaniowy, warsztatowy i otwarty

4.4. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Bednarska” w Warszawie

4.4.1. Historia szkoły i jej twórca

4.4.2. Idea szkoły. Demokracja i elitarność

4.4.3. Program i organizacja zajęć

4.5. Szkoła Stowarzyszenia Kultury i Edukacji w Warszawie

4.5.1. Historia szkoły i jej twórca

4.5.2. Idee podstawowe. Podmiotowość i kultura

4.5.3. Metoda i program. Organizacja zajęć

4.6. Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku

4.6.1. Historia szkoły i jej twórca

4.6.2. Idea szkoły. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów

4.6.3. Metoda, program i organizacja zajęć

4.7. I Społeczna Szkoła Podstawowa STO na Polankach w Gdańsku

4.7.1. Historia szkoły i jej twórca

4.7.2. Idea szkoły. Podmiotowość – samorealizacja – rozwój

4.7.3. Program i organizacja procesu nauczania

4.7.4. Ocenianie

4.8. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Poltech w Toruniu

4.8.1. Program nauczania i wychowania. Szkoła konserwatywna i surowa

4.8.2. Statut, Pryncypia i regulamin społeczności szkolnej

 

 

A

  1. Wizja siebie, człowieka i świata w koncepcjach badanych twórców szkół

5.1. Kim jestem? Jaki jest sens mojego życia? Analiza tożsamości indywidualnej i poczucia sensu życia badanych twórców szkół autorskich

5.1.1. „Nie wiem, kim jestem”. Próba uniknięcia odpowiedzialności

5.1.2. „Kiedy miałem 12 lat…”. Biograficzno-historyczne wątki budowania tożsamości indywidualnej

5.1.3. „Wieczne szukanie”. Metafora drogi w odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”

5.1.4. „Sens mojego życia to…”. Próby opisu, nazywania, tworzenie konkretnych odpowiedzi

5.1.5. Sokrates, Kant, Fromm, Maslow i inni. Koncepcje filozoficzne, psychologiczne a sens życia

5.1.6. „Ta szkoła to sens mojego życia”

5.1.7. Podsumowanie

5.2. „Szkoła jak świat”. Przyczyny, sens, cel powołania własnej szkoły

5.2.1. „Szkoła w Polsce przed 1989 rokiem była niedobra instytucją”. Niezadowolenie z rzeczywistości i stanu oświaty jako źródło własnej koncepcji szkoły

5.2.2. „To było nasze widzenie świata”. Znaczenie zespołu w początkowej fazie tworzenia szkoły

5.2.3. „Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło”

5.2.4. „Stwarzam świat”. Szkoła jako substytut tworzenia świata. Kreacyjna, demiurgiczna rola autora koncepcji szkoły

5.2.5. Podsumowanie

5.3. Wizja człowieka i rzeczywistości, do której ma przygotować szkoła

5.3.1. Wizje człowieka – wychowawcy i wychowanka w koncepcjach twórców szkół autorskich

5.3.1.1. „Uczeń ma być taki jak ja!”

5.3.1.2. „Nie należy tworzyć wizji człowieka”. Odrzucenie, rezygnacja z wizji ucznia i nauczycieli

5.3.1.3. Oczekiwania wobec uczniów i nauczycieli

5.3.2. Wizja rzeczywistości, do której edukacja ma przygotowywać uczniów

5.3.2.1. „Zrobić to, o czym da się pomyśleć”. Tworzenie trafnych utopii

5.3.2.2. Jaka rzeczywistość czy jaki człowiek?

5.3.3. Podsumowanie

5.4. „Wartości nadają sens”. Poglądy twórców szkół autorskich na temat systemów hierarchii i konkretnych wartości

5.4.1. Wartości najważniejsze, systemy i hierarchie wartości

5.4.1.1. Co to są wartości?

5.4.1.2. Charakterystyka wartości

5.4.1.3. Hierarchie wartości i obawy z nimi związane…

5.4.2. „Ten kontekst nie ułatwia mówienia o transcendencji”. Transcendencja, religia, Bóg i ich znaczenie w życiu respondentów

5.4.3. Materia. Pomiędzy rozwojem i ograniczeniami. Znaczenie spraw materialnych w życiu osobistym autorów. Kontrowersje wokół „szkoły ubogiej”

5.4.4. „Trzeba wychowywać ludzi, którzy są twórcami”. Twórczość, sztuka, wyobraźnia. Ich znaczenie w edukacji i w życiu osobistym respondentów.

5.4.5. „Marzę, żeby zamieszkać na wsi”. Poglądy związane z przyrodą, ekologią i uprawianiem sportu

5.4.6. Naród, państwo społeczeństwo i …

5.4.6.1. „Z pojęciem wiążą mi się bardzo negatywne i bardzo pozytywne emocje”. Stosunek autorów do pojęcia narodu i patriotyzmu

5.4.6.2. „Myśląc , odczuwam także ambiwalencję”

5.4.6.3. „Społeczeństwo – pojęcie neutralne aksjologicznie?”

5.4.6.4. O demokracji entuzjastycznie i sceptycznie

5.4.6.5. „Polityka nie może mieć żadnego związku ze szkołą”

5.4.6.6. Polska, Europa, świat. Przynależność i obcość

5.4.7. „Inspiracja tak, naśladownictwo nie”. Znaczenie wzorów osobowych w życiu respondentów i ich uczniów

5.4.8. Podsumowanie

5.5. „Świat jest czymś więcej niż przedmiotem badań naukowych”. Poznawalność świata, problemy epistemologiczne

 

 

 

B

5.6.           Szkoła autorska jako realizacja wizji edukacyjnych

5.6.1.     „Odpowiedź na pytanie była podstawą koncepcji edukacyjnej szkoły”. Idea podstawowa szkoły i jej źródła w opiniach respondentów.

5.6.2.     Zakładanie ogrodów i konstruowanie zegarów. Idee podstawowe szkoły, etapy i sposoby wprowadzania ich w życie

5.6.2.1.          „Najpierw była idea, byli ludzie, a dopiero później…”. Konflikty i kryzysy związane z realizacją idei szkoły

5.6.2.2.          „Ten Dom stał się domem naszej szkoły.” Problemy materialne a realizacja idei szkoły

5.6.2.3.          „Moje wnuki będą chodzić do tej szkoły”. Teraźniejszość i przyszłość koncepcji szkoły.

5.6.3.     „Proszę Państwa, ta koncepcja jest taka i tutaj macie wolny wybór”. Udział uczniów, nauczycieli, rodziców, władz lokalnych i oświatowych w tworzeniu i realizacji koncepcji szkoły.

5.6.4.     „Mam nadzieję, że one tworzą jakąś konsekwentną całość”. Metody wychowania i nauczania stosowane w badanych szkołach autorskich

5.6.4.1.          Kontrola i ocena wyników nauczania

5.6.4.2.          Relacja uczeń – nauczyciel. Pomiędzy mistrzem a partnerem

5.6.5.     Programy nauczania. Interpretacje, innowacje, eksperymenty

5.6.6.     Organizacja procesu nauczania. System klasowo-lekcyjny czy…?

5.6.7.     Badanie efektywności szkoły

5.6.8.     Dyrektor, konsultant, strażnik idei. Rola twórcy szkoły obecnie i w przyszłości

5.6.9.     Podsumowanie

 

C

5.7.           „To może być laboratorium zmiany oświaty”. Znaczenie szkół autorskich w polskim systemie edukacji

5.7.1.     „To system edukacji powinien mieć wpływ na społeczeństwo i państwo”. Wpływ społeczeństwa, państwa na system edukacji w Polsce

5.7.2.     „Taki system jakie społeczeństwo?”. Stosunek respondentów do publicznego systemu edukacji i dotychczasowych prób jego reformowania w Polsce

5.7.3.     „Szkoły niepubliczne są bardzo różne”. Stosunek respondentów do niepublicznego sektora edukacji

5.7.4.     „Czerpiemy jak ze źródła”. Stosunek respondentów do tradycyjnych szkół alternatywnych

5.7.5.     Kontakty i współpraca ze środowiskiem zewnętrznym i innymi szkołami autorskimi

5.7.6.     „Daliśmy wiatru w skrzydła pionierom”. Rola twórców szkół autorskich i ich szkół we współczesnym systemie oświaty w Polsce.

5.7.7.     Podsumowanie

 

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło