Dziecko w świecie językabr /

Podtytuł: 83-7308-288-3
ISBN:
19,80 zł
Książka jest trzynastą już pozycją poczytnej serii "Nauczyciele - Nauczycielom". Koncentruje się ona wokół problemów kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci oraz możliwości kształcenia tej kompetencji w szkole...
Ilość

Książka jest trzynastą już pozycją poczytnej serii "Nauczyciele - Nauczycielom". Koncentruje się ona wokół problemów kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci oraz możliwości kształcenia tej kompetencji w szkole. Autorki opisują w niej takie umiejętności dzieci i młodzieży, jak: sposoby porozumiewania się w różnych sytuacjach, tworzenie tekstów pisanych, posługiwanie się związkami frazeologicznymi i innymi środkami ekspresji językowej i na tym tle przedstawiają możliwości doskonalenia sprawności językowej, rozwijania aktywnej postawy dzieci wobec języka jako narzędzia porozumiewania się i tworzenia tekstów, odzwierciedlających sposób widzenia i wartościowania świata.

Dużą zaletą publikacji jest to, że docenione zostały ćwiczenia językowe przygotowujące do odbioru tekstów i do ich tworzenia, a także zapobiegające błędom językowo-stylistycznym. Warto, aby w dobie niechlujstwa językowego troska o poprawność językową u dzieci leżała w gestii nie tylko nauczycieli, ale również rodziców i opiekunów oraz wszystkich tych, którzy z dzieckiem obcują.

Bula Danuta
83-7308-288-3

Brak recenzji użytkowników.

Synowiec Helena

specjalizuje się w dialektologii, dydaktyce języka polskiego, języku dzieci i młodzieży oraz komunikacji dydaktycznej. Profesor i kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek  Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Rada Języka Polskiego oraz Polskiej Akademii Umiejętności - Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne oraz Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych. Rozprawa habilitacyjna autorki nosiła tytuł: „Sprawność językowa uczniów w śląskim środowisku gwarowym. Problemy, badania, konsekwencje dydaktyczne”. Promotor wielu prac dyplomowych oraz recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=68547&lang=pl

 

Dziecko w świecie języka

Wstęp

Komunikacja językowa dzieci

 1. O nabywaniu doświadczeń językowych przez dzieci
 2. Manifestowanie przynależności do grupy w komunikacji językowej
 3. Kontakt językowy nauczyciel – uczeń a kształcenie sprawności językowej
 4. Wpływ sytuacji motywacyjnej na kształcenie dzieci postaw twórczych wobec języka
 5. Kształcenie językowe dziecka jako przygotowanie go do odbioru i tworzenia zróżnicowanych komunikatów

Przypisy

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

 

Twórczość językowa dzieci

 1. Uwarunkowania twórczych możliwości dziecka
 2. Dzieci piszą wiersze
 3. Językowy obraz przyrody w wierszach dzieci – jesień i zima
 4. Dzieci piszą listy
 5. Językowy wizerunek św. Mikołaja (na przykładzie listów dzieci)

Aneks

      Twórczość językowa dzieci

      Rysunki

Przypisy

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

 

Uczeń wśród słów, związków frazeologicznych i regionalnych odmian polszczyzny

 1. Neologizmy słowotwórcze w języku dzieci i młodzieży
 2. Związki frazeologiczne w zasobie leksykalnym uczniów
 3. Konstrukcje porównawcze w wypowiedziach uczniowskich
 4. Praca nad frazeologią uczniów w reformowanej szkole
 5. O regionalnych uwarunkowaniach sprawności językowej uczniów (na przykładzie szkół śląskich)

Przypisy

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

 

Uczeń w krainie ortografii

 1. Zasady polskiej ortografii
 2. Wybrane determinanty sprawności ortograficznej
 3. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych
 4. Błędy ortograficzne
 5. Specyficzne trudności w pisaniu

Przypisy

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

Bibliografia

 

 

Dziecko w świecie matematyki

 

Wstęp

Doniosłość matematyki

1.1. Specyficne cechy matematyki jako nauki i konsekwencje wynikające stąd dla nauczania

1.2. Dlaczego należy się uczyć matematyki?

1.3. „Filozofia” nauczania matematyki

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Co czytać?

Przypisy

Streszczenie

 

Rożne rodzaje aktywności matematycznej uczniów oraz sposoby ich rozwijania

2.1. Dostrzeganie i wykorzystanie analogii

2.2. Schematyzowanie i matematyzowanie

2.3. Algorytmizowanie, racjonalne posługiwanie się algorytmami

2.4. Różne koncepcje aktywizacji matematycznej uczniów. Czynniki niesprzyjające rozwijaniu aktywności matematycznej dzieci

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Co czytać?

Przypisy

Streszczenie

 

Rola zabaw i gier paramatematycznych i matematycznych w edukacji dzieci

3.1. Rożne definicje zabaw i gier

3.2. Różne klasyfikacje gier i zabaw dydaktycznych, w szczególności matematycznych lub paramatematycznych

3.3. Rola gier i zabaw w rozwijaniu różnych form aktywności matematycznej

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Co czytać?

Przypisy

Streszczenie

 

W świecie matematycznej aktywności

4.1. Źródła wyobrażeń, mechanizmy postrzegania przestrzeni.

      Rodzaje wyobrażeń

4.2. Warunki prawidłowego rozwoju wyobraźni przestrzennej

4.3. Sytuacje dydaktyczne sprzyjające kształtowaniu wyobraźni przestrzennej

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

Aneks

 

Dziecko w świecie liczb

5.1. Uwagi o historycznym rozwoju liczby i konsekwencjach wynikających stąd dla nauczania

5.2. Rozwój pojęcia liczby naturalnej u dziecka

5.3. Pierwsze spotkania dzieci z ułamkami i liczbami ujemnymi

5.4. Sprawność w zakresie techniki rachunkowej a problem wykorzystania kalkulatorów w edukacji matematycznej dzieci

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Co czytać?

Przypisy

Streszczenie

 

Świat pojęć geometrycznych a twórcze działanie uczniów

6.1. Rola czynności konkretnych w pomyślanych oraz rysunku we wprowadzaniu dzieci w problematykę geometrii

6.2. Aktywność geometryczna dziecka

6.3. Trudności oraz błędy uczniów związane z uczeniem się geometrii

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Co czytać?

Przypisy

Streszczenie

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło