Przemiany demokratyczne edukacji w Rosjibr /

Podtytuł: 83-7308-174-7
ISBN:
19,80 zł
W książce "Przemiany demokratyczne edukacji w Rosji" Mariana Bybluka otrzymują czytelnicy całościowy obraz przeobrażeń oświatowych w Rosji od okresu pieriestrojki do dziś. Obraz źródłowy, często fascynujący...
Ilość

W książce "Przemiany demokratyczne edukacji w Rosji" Mariana Bybluka otrzymują czytelnicy całościowy obraz przeobrażeń oświatowych w Rosji od okresu pieriestrojki do dziś. Obraz źródłowy, często fascynujący. Autor rzeczowo informuje i krytycznie interpretuje przedstawiane zjawiska i fakty, posługując się metodami retrospekcji historycznej i komparatystyki. Czytelnik może poznać poszukiwania "nowych strategii oświatowych" naszych wschodnich sąsiadów ze szczególnie interesującym dyskursem nad tzw. "pedagogiką współpracy". (...) Wiele uwagi Autor poświęca nowej metodyce i dydaktyce, a także sytuacji i przemianom w naukach pedagogicznych i instytucjach naukowych w Rosji. Poznajemy krytykę akademickich nauk pedagogicznych, powstawanie nowych instytucji naukowych, reformowanie uczelni pedagogicznych i wielkie dyskursy na temat wychowania i edukacji.
            Nie stroniąc od metateoretycznych interpretacji Autor trzyma się mocno źródeł, ukazuje fakty, procesy i rekonstruuje odczytane treści dokumentów i opracowań. Dzięki temu monografia Mariana Bybluka może być świetnym materiałem do wtórnych studiów porównawczych innych krajów posocjalistycznych. Poruszana problematyka w wielonarodowym mocarstwie sąsiadującym z nami jest fascynująca sama w sobie i ma szczególną wagę dla porównań z przemianami edukacji i pedagogiki w Polsce w tym samym okresie, w podobnej sytuacji historycznej.

(fragmenty recenzji prof. zw. Stefana Wołoszyna i prof. zw. Zbigniewa Kwiecińskiego)

 

83-7308-174-7

Bybluk Marian

Ukończył filologię rosyjską w WSP w Krakowie, pracował jako nauczyciel przez 20 lat w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym na Ziemi Lubuskiej. Pełnił obowiązki dyrektora szkoły i powiatowego inspektora oświaty.

W latach 1975-2005 pracował na UMK w Toruniu, uzyskując kolejne stopnie naukowe: doktorat z nauk humanistycznych - pedagogika (1979) w IBP w Warszawie, habilitację na Wydziale Pedagogiki UW (1991) i tytuł profesora (1999).

Jako nauczyciel akademicki pełnił funkcje: kierownika Zakładu, dyrektora Instytutu, prodziekana Wydziału na UMK. W trakcie pracy na UMK i po przejściu na emeryturę pracował w SWPW we Płocku, w WSH-E we Włocławku, PWSH „Pomerania” w Chojnicach, PKSW w Bydgoszczy.

Zainteresowania naukowe to historia myśli pedagogicznej i edukacji krajów wschodniosłowiańskich, pedagogika porównawcza, teoria wychowania i metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Autor czterech prac monograficznych, ponad sto artykułów, szkiców naukowych i recenzji, a także przekładów kilku pozycji książkowych z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie, redaktor naukowy 5 prac zbiorowych, autor niepublikowanych recenzji i ekspertyz jako rzeczoznawcy MEN.

Za wieloletnią pracę pedagogiczną otrzymał wyróżnienie „Zasłużony dla szkolnictwa lubuskiego” (1975), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1994), Medal „Za zasługi położone dla rozwoju uczelni” – UMK (2005), Medal Pawła Włodkowica – SWPW w Płocku (2005).

Przemiany demokratyczne edukacji w Rosji

SPIS TREŚCI

 

 

Od Autora

 

Część I

Edukacja radziecka w okresie pierestrojki

 

Rozdział 1

Przedpola budowy systemu oświaty

 

Rozdział 2

W poszukiwaniu nowej ideologii i praktyki wychowania

 

Rozdział 3

Nowatorzy – architekci przemian

 

Rozdział 4

„Pedagogika współpracy” – katalizator pierestrojki

 

Rozdział 5

Odgórne zmiany w systemie edukacji

 

Rozdział 6

Masowy ruch nowatorstwa pedagogicznego

 

Część II

Edukacja rosyjska po upadku komunizmu

 

Rozdział 1

Reformy edukacji ciąg dalszy

 

Rozdział 2

A. Makarenko i W. Suchomliński – radzieccy klasycy w nowej rzeczywistości

 

Rozdział 3

Dialog z przeszłością – własna i obcą

 

Rozdział 4

Teoretyczne zaplecze edukacji

 

Rozdział 5

Nowe technologie pedagogiczne

 

Rozdział 6

Prognozy rozwoju edukacji rosyjskiej

 

Bibliografia

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło