Problemy edukacji lingwistycznej - Tom II

Podtytuł: 83-7308-113-5
ISBN:
12,00 zł
Tematyka zawartej w dwóch tomach pracy została podjęta w związku z przemianami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi...
Ilość

Tematyka zawartej w dwóch tomach pracy została podjęta w związku z przemianami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. Adresatami tej pozycji jest szeroki krąg odbiorców, którym bliskie jest poszukiwanie zmian dokonujących się w edukacji. Przedstawione w książce artykuły mogą posłużyć zarówno nauczycielom, studentom, pedagogom, językoznawcom jako pomoc w zajęciach dydaktycznych, jak i stanowić będą dla zainteresowanych materiał do dalszych samodzielnych i pogłębionych studiów.

 

            Tom drugi przedstawia problemy nauczania języka obcego. Poruszono w nim wiele zagadnień dotyczących różnych aspektów edukacji lingwistycznej. Prezentowany w nich materiał stanowi udany przykład integracji: pedagogiki (w aspekcie teoretycznym i praktycznym) z dydaktyka językową( w tym glottodydaktyką) w trosce o realizacje celów kształcenia, których podmiotem i beneficjentem jest uczeń.

83-7308-113-5

Michalewska Maria Teresa

prof. dr hab. Maria Michalewska, - Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej na tym Wydziale. Członek Komisji Senackiej, rady Wydawniczej. Była wybitnym językoznawcą, specjalistą w dziedzinie badań nad formowaniem się języka polskiego w ubiegłych wiekach oraz edukacji lingwistycznej, organizatorem pierwszego w Polsce zakładu edukacji lingwistycznej i propagatorem nowych kierunków badawczych w lingwistyce. Była autorytetem z zakresu historii języka polskiego, gwary śląskiej i z zakresu metodyki nauczania języka polskiego dla cudzoziemców oraz autorką wielu publikacji i artykułów publikowanych w kraju i za granicą. Prof. Marię Michalewską wielokrotnie wyróżniano i nagradzano za działalność naukową. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Problemy edukacji lingwistycznej - Tom II

SPIS TREŚCI

 

CZĘŚĆ I

Nauczanie języka obcego dzieci

 

·        Kształcenie nauczycieli uczących dzieci wczesnoszkolne języka obcego w systemie zintegrowanym

·        Stopień trudności tekstów w podręcznikach szkolnych (na przykładzie geografii)

·        Stymulacja rozwoju osobowości dzieci i młodzieży a proces akwizycji języka obcego w świetle współczesnych         tendencji glottodydaktycznych

·        Stymulacja rozwoju umysłowego i językowego    poprzez nauczanie języka obcego i bezpośredni kontakt z językiem i kulturą innego narodu (studium przypadku dziecka         5-letniego)

·        Wybrane uwarunkowania nauczania języka obcego w klasach I–III szkoły podstawowej    

·        Nauczanie zintegrowane z językiem niemieckim           

 

CZĘŚĆ II

Edukacja lingwistyczna poza granicami Polski

 

·        Teória a prax v jazykovom vzdelávaní

  • K výuce mluvené komunikace v modelových situacích

·        Slovak Students and Teachers Call for Some Change 

·        Rozvíjanie interkultúrnej kompetencie v škole

·        Metody integracji językowej młodzieży cudzoziemskiej nowo przybyłej do Francji

 

CZĘŚĆ III

Media a język dziecka

 

·        Język multimediów i hipermediów narzędziem globalnej interpersonalnej komunikacji pośrednie

·        Uwagi o języku mass mediów dla dzieci

·        Rola umiejętności czytania współczesnej edukacji dziecka

·        Czasopisma uczniowskie wyrazem ekspresji twórczej dzieci w młodszym wieku szkolnym

·        Czasopisma dla dzieci jako stymulator rozwoju  zainteresowań otaczającym światem

 

CZĘŚĆ IV

Terapia mowy dziecka

      

·        Koncepcja terapii mowy w naturalnym środowisku

·        Przyczyny i skutki blokady kontaktu werbalnego u dzieci z mutyzmem selektywnym

·        Interpretacja przysłów przez uczniów niedosłyszących i słyszących uczących się w integracyjnym systemie edukacyjnym

·        Miejsce zabawy w rozwoju języka dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

·        Wpływ motywacji i lęku na stosowanie strategii uczenia się języka

·        Klasa szkolna jako źródło doświadczeń komunikacyjnych dziecka (na przykładzie szkoły tradycyjnej i szkoły Montessori)

 

CZĘŚĆ V

Muzyka — plastyka — ruch a język dziecka

      

·        Poza ekspansją litery

·        Metafora w geście zaklęta, czyli komunikacja pozawerbalna w edukacji wczesnoszkolnej

·        Stymulowanie muzyką zachowań pozawerbalnych dziecka

·        Mowa muzyczna drogą do opanowania muzycznego języka Muzyka czynnikiem stymulującym aktywność językową dzieci w wieku szkolnym

·        „Wydziedziczeni z muzyki?” — o przystawaniu koncepcji kompetencji kulturowej Pierre’a Bourdieu do współczesnych warunków edukacji w zakresie muzyki

·        Muzyka — obraz — słowo w nauczaniu wczesnoszkolnym

·        Możliwości i sposoby wykorzystania języka współczesnej ilustracji z książki dla dziecka w przygotowaniu uczniów do kontaktu z literaturą i sztuką plastyczną w edukacji wczesnoszkolnej

Summary

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło