Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915

Podtytuł: 83-7308-265-4
ISBN:
19,80 zł
Badania nad dziejami oświaty w zaborze rosyjskim wykazują poważne luki w odniesieniu do ziem zabranych okresu II połowy XIX i początku XX wieku. Pozycja ta zapełnia ta lukę...
Ilość

Badania nad dziejami oświaty w zaborze rosyjskim wykazują poważne luki w odniesieniu do ziem zabranych okresu II połowy XIX i początku XX wieku. Pozycja ta zapełnia ta lukę. Problematykę polskiej oświaty w guberni wileńskiej w latach 1864-1915 autorka ujęła w 7 rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisano Rosję w II połowie i na początku XX wieku, w następnych poruszono tematykę guberni wileńskiej i jej mieszkańców, powstania styczniowego i jego konsekwencji dla społeczeństwa ziem litewsko-białoruskich, kościoła katolickiego na Kresach Północno-Wchodnich, polskiej tajnej edukacji, szkolnictwa i oświaty dorosłych oraz nauczycieli i działaczy oświatowych. Odbiorcami tej pozycji mogą być historycy, studenci kierunków humanistycznych i pedagogicznych, naukowcy, nauczyciele języka polskiego.

83-7308-265-4

Walasek Stefania

polski pedagog, specjalizująca się w historii oświaty i wychowania.

Absolwentka i pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1997 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia oświaty i szkolnictwa na podstawie pracy: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923. W 2007 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.

Od samego początku kariery naukowej pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2005 r. pełni funkcję prodziekana ds. nauczania Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wykłada w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Pracowała również w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Ważniejsze publikacje:

  • Nauczyciele szkół średnich w XIX i XX wieku jako grupa społeczna i ich wkład w kulturę polską, wyd. UWr, Wrocław 1995.
  • Z historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce (1773-1939), wyd. UWr, Wrocław 1990.
  • Działalność pedagogiczna Waleriana Kalinki, wyd. UWr, Wrocław 1993.
  • Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVIII-XX wieku, wyd. UWr, Wrocław 1992.

 

 

Źródło: Wikipedia.

 

Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I

Rosja w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku

 

Rozdział II

Gubernia wileńska i jej mieszkańcy

 

Rozdział III

Powstanie styczniowe i jego konsekwencje dla społeczeństwa w wychowaniu młodego pokolenia

 

Rozdział IV

Kościół katolicki na Kresach Północno-Wschodnich po 1864 r. Udział duchowieństwa w wychowaniu młodego pokolenia

 

Rozdział V

Polska tajna edukacja (do 1905 r.)

 

Rozdział VI

Szkolnictwo i oświata dorosłych (lata 1905-1915)

 

Rozdział VII

Nauczyciele i działacze oświatowi

 

Zakończenie

Źródła archiwalne

Bibliografia

Aneksy

Indeks nazwisk

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło