Dwa światybr /

Podtytuł: 83-7308-070-8
ISBN:
24,80 zł
Tytułowe "Dwa światy" stanowią kolejny dowód wielkiego dualizmu panującego we współczesnym systemie edukacji. Dwa światy to również dwa odmienne spojrzenia...
Ilość

Tytułowe "Dwa światy" stanowią kolejny dowód wielkiego dualizmu panującego we współczesnym systemie edukacji. Dwa światy to również dwa odmienne spojrzenia autorek na problematykę edukacyjną. Dwoistość przestrzeni edukacyjnej ukazana jest poprzez dwa przeciwległe bieguny sytuacji wynikających z następujących zmiennych: poziomu aktualnego rozwoju dzieci, uzdolnień specjalnych dzieci, sytuacji materialno-bytowej rodzin, ofert edukacyjnych stwarzanych przez szkoły (społeczne i publiczne) i strony organizacyjnej pracy szkoły (zarówno społecznej jak i publicznej).

 Praca przeznaczona jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów następujących kierunków: pedagogika wczesnoszkolna, opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja.

83-7308-070-8

Krasoń Katarzyna

Krasoń Katarzyna

Dwa światy

  1. Istota intersemiotycznej formuły zajęć. Rozważania teoretyczne

1.1.           Ruch w diagnostyce i terapii

1.2.           Niedyrektywna koncepcja terapeutyczna

1.3.           Zastosowanie technik plastycznych w ocenie ekspresji i wspomagania w rozwoju dziecka

  1. Metodologiczne podstawy badań diagnostycznych i procedury wizualizacyjnej
  2. Wyniki wstępnych badań diagnostycznych

3.1.           Grupa dzieci uzdolnionych – G 1

3.1.1.     Zestawienia tabelaryczne

·        Badania w zakresie rozwoju intelektualnego – KSI M. Choynowskiego

·        Badanie lateralizacji – próby R. Zazzo

·        Rozwój motoryczny – test Oziereckiego

·        Poziom percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej – test 14 figur geometrycznych H. Spoinek

·        Rozwój intelektualny, poziom możliwości graficznych, orientacja w schemacie ciała – rysunek postaci ludzkiej F. Goodenuogh

·        Funkcjonowanie dziecka w szkole: motywacja do nauki szkolnej, uspołecznienie, zachowania antyspołeczne, przyhamowanie – Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej

3.1.2.     Profile zachowania według Skali Obserwacji Zachowania M.           Bogdanowicz , E. Lubianiec

3.1.3.     Profile czynników według Arkusza Zachowania się Ucznia B. Markowskiej

3.2.           Grupa dzieci z zaburzeniami rozwoju – G 2

3.2.1.     Zestawienia tabelaryczne dla G2

·        Badania w zakresie rozwoju intelektualnego – KSI M. Choynowskiego

·        Badanie lateralizacji – próby R. Zazzo

·        Rozwój motoryczny – test Oziereckiego

·        Poziom percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej – test 14 figur geometrycznych H. Spoinek

·        Rozwój intelektualny, poziom możliwości graficznych, orientacja w schemacie ciała – rysunek postaci ludzkiej F. Goodenuogh

·        Funkcjonowanie dziecka w szkole: motywacja do nauki szkolnej, uspołecznienie, zachowania antyspołeczne, przyhamowanie – Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej

 

3.2.2.     Profile zachowania według Skali Obserwacji Zachowania M.           Bogdanowicz , E. Lubianiec

3.2.3.     Profile czynników według Arkusza Zachowania się Ucznia B. Markowskiej

3.2.4.     Wyniki badań testem 14 figur geometrycznych H. Spionek

3.3.           rozszerzone wyniki badań diagnostycznych

3.3.1.     Dzieci z grupy G1 – szkoła Społeczna

3.3.2.     Dzieci z grupy G2 – Szkoła Publiczna

3.3.3.     Wyniki badań diagnostycznych dodatkowej grupy G 3/1 ze Szkoły Społecznej

  1. Materiał przeznaczony do indukowania wizualizacji

4.1.           Przebieg wizualizacji kinetycznych w ujęciu uczestniczącym

4.1.1.     Sesja I – dla G11 („Radość” Szkoła Społeczna)

4.1.2.     Sesja II – dla G 1 („Niepokój” Szkoła Społeczna)

4.1.3.     Sesja I – dla G 2 („Radość” Szkoła Publiczna)

4.1.4.     Sesja II – dla G 2 („Niepokój” Szkoła Publiczna)

4.1.5.     Sesja II – dla G 3/1 („Niepokój” Szkoła Społeczna)

4.1.6.     Zestawienie układów ruchowo-przestrzennych we wszystkich grupach i sesjach

  1. Analiza wyników badań – ich interpretacja – wnioski

5.1.           Ruch i tworzenie układów przestrzenno-kinetycznych jako narzędzie poznania

5.2.           Przydatność technik plastyczno-psychologicznych w weryfikacji i falsyfikacji danych diagnostycznych

5.3.           Wyniki w kategoriach indywidualnych. Próby uogólnienia i wnioski

 

Bibliografia

Aneksy: Dokumentacja tekstowa i rysunkowa

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło