Dziecko w świecie wartościbr / Tom 1

Podtytuł: 83-7308-181-X
ISBN:
18,00 zł
Książka jest 14 tomem z serii "Nauczyciele-nauczycielom". Ujmuje ona problematykę wartości w szerokim zakresie. Ukazuje ich znaczenie dla edukacji, wydobywa istotne cechy samego pojęcia "wartości"...
Ilość

Książka jest 14 tomem z serii "Nauczyciele-nauczycielom". Ujmuje ona problematykę wartości w szerokim zakresie. Ukazuje ich znaczenie dla edukacji, wydobywa istotne cechy samego pojęcia "wartości", przedstawia „typy omówień” funkcjonujące w literaturze i mowie potocznej, systematyzuje klasy wartości i przybliża, na podstawie wnikliwie opracowanych wyników badań, aksjologiczne barwy dziecięcego świata. To właśnie może stanowić o jej sile oddziaływania i użyteczności w wychowywaniu zarówno w szkole, jak i rodzinie. Końcowa część książki prezentuje sposoby wprowadzania dziecka w świat wartości rodzinnego domu, w którym stanowią one "nieodzowną busolę życia”.

Część pierwsza jest syntetycznym ujęciem dotyczącym sposobów definiowania pojęcia „wartości” i poszukiwania jego istotnych cech z punktu widzenie różnych dyscyplin naukowych. Akcentuje znaczenie rozpoznawania i wyjaśniania wartości za pomocą odpowiednio dobranych technik i narzędzi.

Część druga akcentuje nieobecne jak dotąd w pedagogicznej aksjologii widzenie świata wartości przez dziecko

Część trzecia prezentuje cechy rodziny jako pierwotnego środowiska życia, w którym dziecko przyswaja pewne wartości, zaś wybory, których musi dokonywać dziecko, mogą być tylko wówczas korzystne, jeżeli będą prowadzić do samoakceptacji i więzi z podstawowymi wartościami: miłością, życzliwością i zrozumieniem.

83-7308-181-X

Denek Kazimierz

Emerytowany profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest specjalistą w zakresie dydaktyki ogólnej i szkoły wyższej, ekonomiki kształcenia oraz krajoznawstwa i turystyki.

 

Stopień doktora uzyskał w 1965 roku, w roku 1972 uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1980 roku tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, w której pełnił funkcję sekretarza naukowego. Jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, którego był wiceprzewodniczącym.

W czasie 45 lat pracy opublikował 1142 prace. Swoje wyniki badań i przemyśleń publikował na łamach ponad 50 czasopism polskich i zagranicznych (w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, słowackim, czeskim, niemieckim, włoskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim).

Głównym problemem badawczym podejmowanym przez Profesora jest dydaktyka ogólna, czyli teoria nauczania. Zwieńczeniem tych dokonań jest wielotomowe dzieło tworzone z Jego inspiracji, pod Jego redakcją pt. "Edukacja jutra". Jest ono niejako symbolem przemyśleń o perspektywach procesów edukacyjnych w Polsce. Podtytuł tych opracowań to "Tatrzańskie Seminarium Naukowe".

Seminarium prowadzone przez profesora Kazimierza Denka, w ciągu ostatnich dziesięcioleci, można dziś określić jako dynamicznie rozwijającą się szkołę naukową. W czasie Seminariów Tatrzańskich spotykają się corocznie pedagodzy polscy, zarówno wybitni pedagodzy jak i nauczyciele. Tu też nastąpiło pierwsze spotkanie pedagogów ogólnych (filozofów wychowania) z dydaktykami wychowania fizycznego, pracownikami naukowymi AWF we Wrocławiu.

Dziecko w świecie wartości. Tom I

Wstęp

Introduction

 

Część pierwsza

Wartość jako źródło edukacji

Wstęp

I.                     Istota wartości

II.                   Kategorie wartości

III.                  Wartości poznawcze

IV.               Wartości uniwersalne

V.                 Podstawy klaryfikacji wartości

VI.               Techniki klaryfikacji wartości

VII.              Porządek wartości

VIII.            Rola wartości w edukacji

IX.               Czy mamy do czynienia z kryzysem wartości

Przypisy

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

 

Część druga

Aksjologiczne barwy świata dziecięcego

 

Wstęp: człowiek, pedagogika i wartości

I.                     Doświadczanie i poznawanie wartości

 1. Aksjologia a badanie wartości w naukach humanistycznych
 2. O subiektywizmie potocznym i rzeczywistym wartości
 3. Pojęcie wartości
 4. Doświadczanie a poznawanie wartości

II.                   Świat wartości i dóbr

 1. Klasy wartości
 2. Wartości dóbr
 3. Wartości ugruntowane organicznie
 4. Wartości duchowe
 5. Hierarchia wartości

III.                  Dobro i zło w dziecięcym świecie

 1. Odcienie dobroci i zła
 2. Kontury dobra i zła w dziecięcym świecie
 3. Dobroć dziecka w oczach dzieci

IV.               Wartości cenione i antywartości odrzucane przez dzieci

 1. Założenia teoretyczne i metodologiczne badań dziecięcych systemów wartości
 2. Konstrukcja ankiety do badania preferencji aksjologicznych
 3. Dziecięcy świat wartości a preferencje aksjologiczne dorosłych

V.                 Oceny, normy i powinności

 1. Oceny
 2. Ocenianie w szkole
 3. Normy
 4. Normy moralne a reguły słusznego czynu
 5. Normy i powinności w szkole

VI.               Słowniczek określeń wartości

Przypisy

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

 

Część trzecia

Życie w rodzinie a budowanie świata wartości

Wstęp

I.                     Rodzina miejscem i rozwoju dziecka

II.                   Dziecko najcenniejsza wartością osobową

III.                  Budowanie hierarchii wartości w relacjach rodzinnych

IV.               Wychowanie „mądrościowe” w rodzinie, czyli o dobrym wykorzystaniu wiedzy

V.                 Wartości i komunikacja w rodzinie. Projekty – scenariusze – warsztaty

Aneks 1 – Odpowiedzi, które zaprzeczają uczuciom

Aneks 2 – Jaka jest twoja natychmiastowa reakcja?

Aneks 3 – Potwierdzanie uczuć

Aneks 4 – Widziane oczami rodziców – część I

Aneks 5 – Widziane oczami rodziców – część II

Aneks 6 – Widziane oczami dziecka – część I

Aneks 7 – Widziane oczami dziecka – część II

Przypisy

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło