Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei

Podtytuł: 83-7308-132-1
ISBN:
10,00 zł
Zawarte w niniejszym tomie artykuły i komunikaty są referatami wygłoszonymi, w ramach jednej z Sekcji, podczas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie (wrzesień 2001)...
Ilość

Zawarte w niniejszym tomie artykuły i komunikaty są referatami wygłoszonymi, w ramach jednej z Sekcji, podczas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie (wrzesień 2001). Materiały obejmują dwie części. Pierwsza z nich ukazuje szeroki wachlarz zagrożeń i kryzysów nie tylko w Europie i w Polsce, ale w całym dzisiejszym świecie. Artykuły w drugiej części pracy mają wymiar filozoficzno-edukacyjny i starają się w swych treściach odpowiedzieć na pytania o konieczność podejmowania przez pedagogikę nowych zadań oraz rozszerzania zakresu organizowanych przez nią działań profilaktycznych i terapeutycznych dotyczących narastających dziś zagrożeń i kryzysów.

83-7308-132-1

Borowska Teresa

profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w pedagogice specjalnej i teorio wychowania. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Jest promotorem wielu pracy dyplomowych, doktorskich a także recenzentem prac habilitacyjnych. Kierowała pracą badawczo naukową nad zasobami emocjonalnymi dzieci i młodzieży będącymi zadaniem dla edukacji (2002)

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=66119&lang=pl

 

Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Część I

Człowiek wobec wyzwań globalizacji i transformacji ustrojowej w Polsce

Przestępczość w Polsce na tle tendencji integracyjnych z Unią Europejską

Dwa światy „Wielkiego Brata”, czyli wychowanie na ponowoczesnej wyspie pokus

Dziecięca interpretacja dobroci w świecie pełnym przemocy

Między szansą a zagrożeniem, czyli o sytuacji    dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym w szkole ogólnodostępnej

Lęk, wolność i nadzieja. Poszukiwania aksjologiczne

 

Część II

Samotność i osamotnienie jako wyzwanie dla dzisiejszej edukacji

Interwencja pedagogiczna jako forma programu profilaktycznego w zwalczaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży

Doświadczanie jakości życia po przeszczepie organu

Możliwość terapii uczniów stosujących agresję

Próba pedagogicznej terapii w zakresie emocji dysfunkcyjnych uczniów klas niższych szkół podstawowych

Edukacyjne przygotowanie młodych ludzi do pokonywania zagrożeń w Polsce i w wybranych krajach Unii.
Czy w wychowaniu dzisiejszego człowieka najbardziej istotny staje się rozwój wartości, czy też...?

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło