Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym

Podtytuł: 83-7308-413-4
ISBN:
19,80 zł
Opracowania zamieszczone w prezentowanej publikacji niosą ważne przesłanie dla pedagogiki i dla praktyki oświatowej...
Ilość

Opracowania zamieszczone w prezentowanej publikacji niosą ważne przesłanie dla pedagogiki i dla praktyki oświatowej. Odwołując się do wielu najnowszych i znaczących poglądów oraz dostrzegając chaos ujęć teoretycznych i praktyki edukacyjnej, Autorzy proponują pewne odmiany ładu w refleksji pedagogicznej.
W książce została nakreślona mapa idei, teorii, koncepcji i poglądów dotyczących pedagogiki oraz sposobów uprawiania tej dyscypliny. Na mapie tej określone zostały obszary wymagające szczególnej uwagi, refleksji
i badań. Zarysowane są też obszary sporne, różnie spostrzegane i określone. Wyraźne są jednak symptomy dojrzałego, ogólnego oglądu pedagogiki i jej zagadnień. Publikacja może zainteresować wielu Czytelników, ale przede wszystkim pedagogów teoretyków, studentów kierunków humanistycznych oraz pedagogicznych oraz pedagogów praktyków.

83-7308-413-4

Lewowicki Tadeusz

Wybitny polski uczony, przedstawiciel nauk o wychowaniu.

Profesor zawodowo związany jest od 1968 roku z Uniwersytetem Warszawskim. Od wielu lat jest kierownikiem Katedry Dydaktyki, którą przejął po prof. Wincentym Okoniu i prof. Czesławie Kupisiewiczu. Kieruje także Zakładem Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Znakomity znawca i kreator nowych nurtów w dydaktyce i pedeutologii. Wychowawca wielu pokoleń pedagogów.

Autor cenionych prac pedagogicznych, publikowanych w kraju i za granicą. Do tej pory opublikował ponad 400 prac naukowych. Wydał 9 autorskich książek, jest współautorem i redaktorem około 50 prac zbiorowych. Jego liczne artykuły ukazywały się w pracach zbiorowych i czasopismach wydawanych w krajach europejskich i w Ameryce Północnej. Prace te opublikowane zostały m.in. w języku angielskim, arabskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim i słoweńskim.

Jest członkiem rad redakcyjnych tak renomowanych czasopism jak "Ruch Pedagogiczny", "Edukacja" i "Pedagogika Szkoły Wyższej".

Organizator zespołów badań nad pograniczami, twórca naukowej szkoły edukacji międzykulturowej, twórca teorii zachowań tożsamościowych.

Prowadził wykłady i odbywał staże w wielu krajach europejskich, Australii i w USA.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

Humanistyka i pedagogika (uwagi wstępne)

 

W poszukiwaniu nowoczesnej formacji intelektualnej w polskiej pedagogice

Przemiany paidei, metodologii i teorii pedagogicznej w pedagogice jako formacji intelektualnej w kulturze europejskiej

 

Aksjologiczne perspektywy pedagogiki

Normatywność tradycyjna i współczesna względność w wychowaniu. Problemy aksjologiczne

Przeciwko dyskursowi o „wdrażaniu wartości”

 

O pojmowaniu i sposobach uprawiania pedagogiki

Pedagogika jako nauka o człowieku: próba dookreślenia idei

Metodologiczne kryteria doboru metod zbierania danych w badaniach pedagogicznych

Badania interpretacyjne w pedagogice

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło