Dyskurs, tekst, narracjabr /

Podtytuł: 83-7308-074-0
ISBN:
24,80 zł
Zbiór ten stanowi zapis zmagań i poszukiwań własnej tożsamości epistemologiczno-kulturoznawczej badacza wchodzącego w obszar studiów jakościowych. Stanowi on próbę uporządkowania refleksji o wiedzy, religijności czy moralności...
Ilość

Zbiór ten stanowi zapis zmagań i poszukiwań własnej tożsamości epistemologiczno-kulturoznawczej badacza wchodzącego w obszar studiów jakościowych. Stanowi on próbę uporządkowania refleksji o wiedzy, religijności czy moralności w kulturze ponowoczesnej. Ostatni tekst wprost odpowiada na metodologiczne wyzwanie stojące przed pedagogiem zajmującym się badaniem kultury ponowoczesnej. Książka stanowi niejako zapis podróży teoretycznej bez mapy w przestrzeni kultury podlegającej procesowi przyspieszonej zmiany, zapis konieczności zmagania się z bogactwem tekstów, które pojawiły się w ciągu kilku ostatnich lat.

Adresowany on jest do humanistów, ludzi świata nauki oraz studentów kierunków humanistycznych.

83-7308-074-0

Marzec Jarosław

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Pedagogiki UG. Praca magisterska pt. ,,Przestrzeń spotkania edukacyjnego. Pytania o podmiot'' napisana pod kierunkiem dr. hab. T. Szkudlarka.

Asystent w Zakładzie Metodologii Badań Pedagogicznych IP UG w latach 1997-2001, kierowanego przez prof. T. Szkudlarka. Obecnie bez etatu naukowego. Otwarty przewód doktorski pod kierunkiem prof. T. Szkudlarka.

 

Autor trzech publikacji:

1),,Narratologia ponowoczesna: uniwersalizm metafory narracji w kulturze współczesnej ;
    Kwartalnik ,,Człowiek-Teraźniejszość-Edukacja'' Nr 4/2000 w wygranym przeze mnie konkursie na debiut naukowy w tym kwartalniku.

2),,Racjonalność komunikacyjna a dyskurs psychologii humanistycznej''; referat na konferencję ,,Osoba – dialog - edukacja'', Kraków 2000.

3) ,,Dyskurs, tekst i narracja. Szkice o kulturze ponowoczesnej'', Kraków IMPULS 2002.

 

Dyskurs, tekst, narracja

Stawka w grze: polemiczno-pozycjonalne wprowadzenie w przedmiot studiów kulturowych w trosce o jakość dyskursu o kulturze ponowoczesnej

 

Szkice

            Dyskurs jako kategoria analityczna

            Raport o stanie wiedzy: kultura i wiedza w perspektywie poststrukturalnej

„Narratologia” ponowoczesna: uniwersalizm metafory narracji a kulturze współczesnej

Pejzaż postfoucaultiański

Moralność bez etyki Zygmunta Baumana

Racjonalność komunikacyjna a dyskurs psychologii humanistycznej

Matrix: w poszukiwanie nowej religijności

Upadłe mity

Tekstualizacja kultury: interpretacyjny poligon tekstu kultury

Spór o kompetencje metodologiczne pedagoga kultury

 

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło