Pomóż uzależnionym!

Pomóż uzależnionym!

Podtytuł: 978-83-7308-811-5
ISBN:
24,80 zł

Jest to już drugie wydanie książki, której wcześniejszy tytuł brzmiał: „Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców”. Program został poszerzony oraz uzupełniony...

Ilość

Jest to już drugie wydanie książki, której wcześniejszy tytuł brzmiał: „Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców”. Program został poszerzony oraz uzupełniony.

Celem prezentowanej publikacji było opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego dotyczącego wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży. Program ten nie tylko przekazuje informacje o substancjach uzależniających i uczy konkretnych zachowań wobec własnych emocji, lecz także przedstawia sposoby kształtowania u wychowanków dojrzałych postaw wobec siebie i świata zewnętrznego. Warunkiem opracowania integralnego programu wychowania
w trzeźwości było całościowe i realistyczne zrozumienie wychowanka i jego sytuacji egzystencjalnej.

W książce zamieszczono gotowy projekt integralnego programu profilaktycznego dla szkoły.

Publikacja ta jest przeznaczona w szczególny sposób dla nauczycieli i wychowawców, ale także rodziców, którzy nie mają profesjonalnego przygotowania w zakresie profilaktyki uzależnień,
a którzy mogą pomagać innym, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, w ochronie ich zagrożonej wolności.

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

978-83-7308-811-5

Łakomski Marian

Doktor nauk humanistycznych. Przez 23 lata pracował jako nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, w Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu oraz w Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu. Ponadto wraz z małżonką prowadzi NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Radomiu.

Jego praca pedagogiczna oraz publikacje koncentrują się wokół wychowania dzieci i młodzieży w abstynencji, sposobów pomagania dzieciom wywodzącym się z rodzin z problemem alkoholowym, przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz komunikacji interpersonalnej.

Pomóż uzależnionym!

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Problemy alkoholowe w wieku dorastania oraz ich przyczyny

 1. Charakterystyka uzależnienia alkoholowego
 2. Uwarunkowania inicjacji alkoholowej dzieci w wieku szkolnym
 3. Skutki uzależnienia alkoholowego w wieku szkolnym

 

Rozdział 2

Przyczyny małej skuteczności obecnie stosowanych programów profilaktycznych

 1. Kryterium zewnętrzne oceny programów profilaktycznych
 2. Kryterium wewnętrzne oceny programów profilaktycznych

 

Rozdział 3

Założenia teoretyczne integralnego programu profilaktyki uzależnienia alkoholowego

 1. Personalistyczna koncepcja człowieka jako punkt wyjścia integralnego programu

      profilaktycznego

 1. Elementy informacyjne integralnego programu profilaktycznego

2.1   Informacje dotyczące ciała człowieka

2.2   Informacje dotyczące funkcjonowania psychiki

2.3   Informacje dotyczące rozwoju moralnego

2.4   Informacje dotyczące podstawowych elementów duchowości w człowieku

2.5   Informacje dotyczące relacji interpersonalnych

2.6   Informacje dotyczące prawidłowej komunikacji

 1. Elementy formacyjne programu

3.1   Motywacja wychowanków

3.2   Kształtowanie dojrzałych postaw dzieci w wieku szkolnym

 

Rozdział 4

Znaczenie komunikacji w profilaktyce uzależnień

 1. Społeczeństwo informacyjne a komunikacja międzyludzka
 2. Komunikacja bez przemocy

2.1   Aplikacje praktyczne

 

Rozdział 5

Współpraca szkoły i rodziny w realizacji integralnego programu profilaktycznego

 1. Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości

1.1   Formowanie dojrzałości w sferze psychofizycznej

1.2   Formowanie dojrzałości moralnej i duchowej

1.3   Środowisko rodzinne a nabywanie kompetencji interpersonalnych

 1. Formy współpracy rodziny i szkoły
 2. Współpraca instytucji wspomagających szkołę i rodzinę w realizacji programu profilaktycznego

3.1   Samorządy lokalne

3.2   Kościół

3.3   Służba zdrowia

3.4   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

3.5   Ruchy samopomocowe

3.6   Ośrodki pomocy społecznej

3.7   Prokuratura, policja, sądy rodzinne

3.8   Mass media

 

Rozdział 6

Projekt integralnego programu profilaktycznego dla szkoły

 

Zakończenie

Bibliografia

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło