Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym

Podtytuł: 83-7308-041-4
ISBN:
9,00 zł
Książka dotyczy problemu rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym. Stanowi próbę poszukiwania uwarunkowań specyficznych trudności w nauce czytania i pisania...
Ilość

Książka dotyczy problemu rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym. Stanowi próbę poszukiwania uwarunkowań specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Pozycja znajdzie czytelników w osobach psychologów, logopedów i pedagogów - nauczycieli, a także studentów wyżej wymienionych kierunków.

83-7308-041-4

Lipowska Małgorzata

dr adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadziła badania własne z zakresu psychologii o tematyce:

  • Obraz relacji partnerskich w oczach młodzieży (2001)
  • Spostrzeganie nadpobudliwości psychoruchowej przez nauczycieli - specyficzny profil osobowości czy zaburzenie.(2004)
  • Specyfika zaburzeń procesów poznawczych dzieci z dysleksją rozwojową i zespołem hiperkinetycznym.(2007)

 Zainteresowania naukowe:

Neuropsychologia rozwoju
Psycholingwistyka rozwojowa
Funkcjonowanie poznawcze dzieci ze współwystępowaniem ADHD i dysleksji
Percepcja i wyznaczniki atrakcyjności fizycznej
Rozwój kategorii zdrowia i urody wśród dzieci
Teoria mikrogenetyczna

Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp

 

I. Wybrane zagadnienia psycholingwistyki

1.1. Rozróżnienia terminologiczne

1.2. Cech i funkcje języka

1.3. Psycholingwistyczna koncepcja języka Norma Chomsky’ego

1.4. Neurologiczne podłoże języka

 

II. Rozwój języka dziecka

2.1. Etapy w rozwoju języka dziecka

2.2. Koncepcja rozwoju metajęzykowego Jeana Gomberta

 

III. Specyfika kompetencji fonologicznej

1.1.           Rozróżnienia terminologiczne

1.2.           Elementy składowe kompetencji fonologicznej

1.2.1.     Słuch fonemowy

1.2.2.     Sylaby

1.2.3.     Cząstki śródsylabowe

1.2.4.     Fonemy

1.3.           Kompetencja fonologiczna a pamięć

IV. Diagnozowanie poziomu rozwoju kompetencji fonologicznej – badania własne

1.1.           Problematyka badań, pytania i hipotezy badawcze

1.2.           Narzędzia do oceny poziomu rozwoju kompetencji fonologicznej

1.2.1.     Nieznany język

1.2.2.     Polski język

1.2.3.     Rymy i Aliteracje

1.2.4.     Usuwanie Głosek i Sylab

1.3.           Charakterystyka osób badanych i procedura badań

 

V. Rozwój kompetencji fonologicznej – badania własne

5.1. Kompetencja fonologiczna a płeć

5.2. Kompetencja fonologiczna a artykulacja

5.3. Poziom słuchu fonemowego dzieci w wieku przedszkolnym

5.4. Poziom umiejętności sylabowych dzieci w wieku przedszkolnym

5.5. Poziom zdolności do rozpoznawania elementów śródsylabowych u dzieci w wieku przedszkolnym

5.6. Poziom umiejętności fonemowych dzieci w wieku przedszkolnym

5.7. Związek kompetencji fonologicznej z pamięcią

5.8. Profil rozwoju kompetencji fonologicznej

 

Podsumowanie

Aneks

Literatura

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło