Dzieci w procesie kształtowaniabr / postaw kulturowych

Podtytuł: 978-83-7587-530-0
ISBN:
38,00 zł
Po licznych pracach teoretycznych pojawia się opracowanie wspomagające praktykę edukacji wielo- i międzykulturowej. […] Redaktorzy tomu zadbali o adekwatne do zamieszczonych scenariuszy zajęć wsparcie teoretyczne obejmujące istotne dla praktyki edukacyjnej kwestie. […]
Ilość

 

Po licznych pracach teoretycznych pojawia się opracowanie wspomagające praktykę edukacji wielo- i międzykulturowej. […] Redaktorzy tomu zadbali o adekwatne do zamieszczonych scenariuszy zajęć wsparcie teoretyczne obejmujące istotne dla praktyki edukacyjnej kwestie. […] Zarówno w części odnoszącej się do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, jak i w części dotyczącej edukacji uczniów szkoły podstawowej znalazły się propozycje rozwiązań metodycznych zajęć ukierunkowanych na świat kulturowy, kulturę narodową, europejską i kulturę regionu, poznawanie innych kultur, postrzeganie różnic, tolerancję, pozbywanie się uprzedzeń i stereotypów oraz budowanie własnej tożsamości. […]

Zawarte w tomie scenariusze zajęć […] inspirują do samodzielnych dopełnień i modyfikacji. […] nauczyciele mogą je modyfikować stosowanie do lokalnych okoliczności. Należy zarazem zwrócić uwagę na to, że propozycje metodyczne są silnie zorientowane na aktywny, twórczy i uspołeczniający udział dzieci i uczniów w zajęciach. Poza tym zadbano o warstwę erudycyjną zajęć, umieszczając załączniki informujące między innymi o obyczajach związanych z różnymi kulturami. W propozycjach metodycznych rozwiązań wyraźnie przewija się idea edukacji wielostronnej aktywizującej dzieci i uczniów pod względem poznawczym, emocjonalnym, społecznym oraz praktycznym.

 

[…] tom przyniesie istotne korzyści w zakresie praktycznie realizowanej edukacji wielo- i międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Jestem przekonany, że spotka się on z zainteresowaniem nauczycieli, wychowawców, a także pracowników domów kultury, ośrodków edukacyjnych i opiekuńczych.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Mieszalskiego

 

 

 


 Książka dostępna w wersji elektroniczneje book i ibuk
w następujących witrynach:  

                               

                           

  

978-83-7587-530-0

Lewowicki Tadeusz

Wybitny polski uczony, przedstawiciel nauk o wychowaniu.

Profesor zawodowo związany jest od 1968 roku z Uniwersytetem Warszawskim. Od wielu lat jest kierownikiem Katedry Dydaktyki, którą przejął po prof. Wincentym Okoniu i prof. Czesławie Kupisiewiczu. Kieruje także Zakładem Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Znakomity znawca i kreator nowych nurtów w dydaktyce i pedeutologii. Wychowawca wielu pokoleń pedagogów.

Autor cenionych prac pedagogicznych, publikowanych w kraju i za granicą. Do tej pory opublikował ponad 400 prac naukowych. Wydał 9 autorskich książek, jest współautorem i redaktorem około 50 prac zbiorowych. Jego liczne artykuły ukazywały się w pracach zbiorowych i czasopismach wydawanych w krajach europejskich i w Ameryce Północnej. Prace te opublikowane zostały m.in. w języku angielskim, arabskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim i słoweńskim.

Jest członkiem rad redakcyjnych tak renomowanych czasopism jak "Ruch Pedagogiczny", "Edukacja" i "Pedagogika Szkoły Wyższej".

Organizator zespołów badań nad pograniczami, twórca naukowej szkoły edukacji międzykulturowej, twórca teorii zachowań tożsamościowych.

Prowadził wykłady i odbywał staże w wielu krajach europejskich, Australii i w USA.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

 

Wstęp

 

Część I

Przedszkolak wobec znajomości regionu, Innego i samego siebie

 

Jolanta Suchodolska

Wprowadzenie

Barbara Chojnacka-Synaszko

Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat kulturowy

Scenariusze

Jolanta Suchodolska

Poznajemy Innego i jego kulturę oraz kształtujemy tolerancję

Scenariusze

 

Część II

Dziecko w szkole podstawowej wobec dziedzictwa kulturowego regionu, narodu i Europy

 

Alina Szczurek-Boruta

Wprowadzenie

Alina Szczurek-Boruta

Poznajemy region, kształtujemy otwartość na dziedzictwo kultury narodowej i europejskiej

Scenariusze – propozycje zajęć dla klas I–III

Aniela Różańska

Poznajemy Innego, pozbywamy się stereotypów i kształtujemy tolerancję

Scenariusze – propozycje zajęć dla klas I–III

Scenariusze – propozycje zajęć dla klas IV–VI

Gabriela Piechaczek-Ogierman

Kształtujemy postawy otwarte na świat i budujemy własną tożsamość

Scenariusze

Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa”

Spis scenariuszy

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło