Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesnybr /

Podtytuł: 83-7308-281-6
ISBN:
39,80 zł
Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie konferencji naukowej "Dorosłość - Niepełnosprawność - Czas współczesny", która została zorganizowana w marcu 2003 roku na Uniwersytecie Gdańskim...
Ilość

Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie konferencji naukowej "Dorosłość - Niepełnosprawność - Czas współczesny", która została zorganizowana w marcu 2003 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Problemy poruszane w książce oscylują wokół trzech płaszczyzn rozważań: refleksji nad kategoriami dorosłość, dorastanie (z, do i w towarzystwie niepełnosprawności); czasu współczesnego dorosłego człowieka z niepełnosprawnością - jego sytuacji życiowej, aspiracji, jakości i stylu życia, edukacji, pracy i czasu wolego, twórczości, aktywności obywatelskiej oraz szans i możliwości spełnienia; perspektyw badań i kierunków w myśleniu o dorosłości (dorastaniu człowieka z niepełnosprawnością). Dołączona do książki płyta CD ze wszystkimi tekstami ma ułatwić do nich dostęp osobom z niepełnosprawnością. Przydatność tekstów przedstawionych w tej obszernej publikacji, to czy przybliżają się one do zainteresowań i zapotrzebowania osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, badaczy i outsiderów - pozostawiono do oceny Czytelnikom, mając nadzieję, że będą zaczynem do dalszej debaty nad dorosłością, niepełnosprawnością w czasie współczesnym, możliwością refleksji nad własną dorosłością.

83-7308-281-6

Rzedzicka Krystyna

pedagog o specjalności pedagogika specjalna. Adiunkt Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

Część I. Słuchanie innego

 • Outsider w świecie niepełnosprawności
 • Zapis dyskusji panelowej „Edukacja czy renta”

 

Część II. Dorosłość , dorosłość z niepełnosprawnością – wielość spojrzeń

 • Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych – bariery dorosłości
 • Dorosłość osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji sfery utraconego rozwoju
 • Refleksje nad dorosłością
 • Z rozważań o dorosłości     
 • Społeczne koncepcje dorosłości a niepełnosprawność
 • Portret człowieka dorosłego. O dorosłości z perspektywy pedagoga specjalnego w kontekście wyzwań edukacyjnych
 • Dorosłość z autyzmem – perspektywa rodzicielska

 

Część III. Wymiary, oblicza dorosłości

 • Człowiek dorosły niepełnosprawny w poszukiwaniu poczucia sensu życia
 • Kierunki migracji osób niepełnosprawnych. W poszukiwaniu optymalnej strategii życia społecznego
 • Psychospołeczne aspekty małżeństw osób niepełnosprawnych intelektualnie z pełnosprawnymi
 • Podejmowanie odpowiedzialności rodzinnych przez osoby z uszkodzonym narządem słuchu (relacja: osoba z uszkodzonym narządem słuchu – osoba słysząca)
 • Osoby dorosłe niepełnosprawne w obszarze zainteresowań andragogiki
 • Współczesne determinanty jakości życia osób niepełnosprawnych
 • Twórczość  osób niepełnosprawnych w ujęciu aksjologicznym

 

Część IV

 • Problemy opieki i rewalidacji osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym – niedobór rozwiązań w teorii i praktyce
 • Modele wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualna i ich rodzin
 • Wartościowanie pojęcia „dorosłość” przez osoby niepełnosprawne intelektualnie
 • Pytania o możliwość bycia dorosłym n niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym świecie
 • Bycie dorosłym czy „wiecznym dzieckiem”? Dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • jednym z kontekstów dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, czyli w poszukiwaniu sposobu „wyjścia z szafy”

 

Część V. Inność, doświadczanie jej i dorastanie

 • Problem niepełnosprawności w perspektywie pytania o conditio humana

·        Poza wszelką sprawnością. O dwóch spojrzeniach na problem poczucia własnej wartości

 • Dorosły jako niepełnosprawny w świadomości nauczycieli – dwie perspektywy
 • Doświadczanie inności a dorastanie
 • Dorastanie do bycia z innością
 • Fenomen spotkania z człowiekiem niepełnosprawnym w relacji studentów pedagogiki
 • Człowiek niepełnosprawny jako student – niepełnosprawny czy student?
 • Człowiek niepełnosprawny w świetle teorii postrzegania społecznego – próba analizy

 

Część VI. Tropy dorastania, ku dorosłości

 • Przestrzeń życiowa w niepełnosprawności człowieka
 • Drogi osiągania autonomii przez osoby niepełnosprawne
 • Szkoła wobec zadania przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do podjęcia ról człowieka dorosłego
 • Świat wartości i wzorów osobowych młodzieży niesłyszącej
 • Wykształcenie  w systemie wartości młodzieży niepełnosprawnej
 • Wizja rodziny i koncepcje małżeństwa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na drodze ku dorosłości

 

Część VII. Komunikaty z badań nad dorosłością, dorastaniem (dostępna na załączone płycie CD)

 • Chory na AIDS w społeczeństwie
 • Sytuacja życiowa osób dializowanych i z przeszczepioną nerką
 • Uczucia osób współuczestniczących w chorobie Alzhiemera
 • Aspiracje zawodowe młodzieży słabo słyszącej a jej szanse edukacyjne
 • Wykorzystanie techniki „edukacja na odległość” w kształceniu niesłyszących. Plakat.
 • Osoby niepełnosprawne intelektualnie w obliczu leku wobec przyszłości
 • Funkcjonowanie akademickie studentów niewidomych i słabo widzących
 • Rola mediów w życiu osób niepełnosprawnych
 • Samodzielność – szansą na zatrudnienie, zatrudnienie – szansą na samodzielność
 • Wartości nadrzędne nieformalnej stratyfikacji więźniów – szansa spełnienia

 

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło