Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom IIbr /

Podtytuł: 83-7308-303-0
ISBN:
29,80 zł
Prezentowana książka to drugi tom pozycji "Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną". Może ona stanowić kontynuację rozważań nad wieloaspektową problematyką niepełnosprawności intelektualnej i złożoną sytuacją osób nią dotkniętych...
Ilość

Prezentowana książka to drugi tom pozycji "Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną". Może ona stanowić kontynuację rozważań nad wieloaspektową problematyką niepełnosprawności intelektualnej i złożoną sytuacją osób nią dotkniętych. Strukturę tomu stanowią trzy części, w których zaproponowano opracowania prezentujące problemy społecznego i zawodowego funkcjonowania a także wspomagania, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorzy mają nadzieję, że treść książki przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat trudności, ograniczeń, a także możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych zakresach funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości, i będzie inspiracją do poszukiwania nowych, oby lepszych skutecznych bardziej skutecznych rozwiązań trudnej sytuacji życiowej tych osób.

83-7308-303-0

Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w logopedii i pedagogice specjalnej. Rozprawa doktorska obejmowała tematykę znaczenia samooceny w integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Pracuje w Zakładzie Resocjalizacji i Psychologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=86985&lang=pl

 

 

Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom IISPIS TREŚCI

 

 

 

 

Wstęp

 

 

Część. I.         Problematyka społecznego i zawodowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną — implikacje do systemu wsparcia społecznego i edukacyjnego
 • Mity i stereotypy myślowe o niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym
 • Status rodzinny i zawodowy osób z lekkim upośledzeniem umysłowym na tle zmiany społecznej
 • Własne problemy życiowe w percepcji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wpływ zainteresowań na kształtowanie się drogi zawodowej młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
 • Edukacja ekonomiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Partycypacja w kulturze młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i możliwości kształcenia

Część II.         Problemy wsparcia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 • Przestrzeń edukacyjna społeczeństwa informacyjnego
 • Biofizjologiczne podłoże procesu rehabilitacji
 • Badania prenatalne — szansą dla dziecka i rodziców
 • Diagnoza w procesie rehabilitacji osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Wykorzystanie dramatyzacji muzycznej w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia dźwiękiem w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rola rehabilitacji ruchowej w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Interdyscyplinarne podejście w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Syndrom wypalenia zawodowego u osób pracujących w kontakcie pomocnym
 • Norweskie instytucje zabezpieczenia społecznego

 

 

Część III.         Inicjatywy środowiskowe w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Inicjatywy edukacyjno-terapeutyczne na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin podejmowane przez Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne „Diament”
 • Opolskie inicjatywy środowiska lokalnego w rehabilitacji dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym
 • Osoby niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie a współczesne formy rehabilitacji na przykładzie działania warsztatów terapii zajęciowej
 • Aktywność twórcza uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Integracja” w Sandomierzu
 • Terapeutyczne i integracyjne aspekty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski — z doświadczeń organizatorów .
 • Czynniki determinujące adaptację dzieci niepełnosprawnych do nauki w szkole (na przykładzie PDPS „Feniks” w Skoczowie)
 • Funkcjonowanie osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniu grupowym i w środowisku lokalnym Leszna
 • Problem akceptacji człowieka upośledzonego umysłowo

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło