• Obniżka
Szkoła – polityka – prawo

Szkoła – polityka – prawo. G. Zygmunt Fijałkowski-Bereday i jego wizja edukacji

Podtytuł: G. Zygmunt Fijałkowski-Bereday
ISBN: 978-83-8095-667-4
58,00 zł
50,00 zł Zniżka 8,00 zł

W opinii autorki adresatami publikacji mogą być przede wszystkim uczelnie prowadzące kształcenie nauczycieli, zarówno na poziomie studiów podstawowych, jak i podyplomowych

Ilość

Książka poświęcona jest naukowej sylwetce George’a Beredaya (Zygmunta Fijałkowskiego), uznanego badacza polskiego pochodzenia, profesora Harvard University oraz Columbia University. Postać ta, mimo swojego niezaprzeczalnego wkładu w rozwój badań porównawczych w dziedzinie edukacji, pozostaje mało znana na gruncie polskim. W celu zaprezentowania postaci Beredaya w jak najbardziej wielowymiarowy sposób, w książce znalazło się również miejsce na przybliżenie biografii tego uczonego oraz odniesienie do jego intelektualnych i światopoglądowych inspiracji - elementy te niewątpliwie bowiem ukształtowały jego oryginalne spojrzenie na dyscyplinę, która stała się przedmiotem jego naukowej eksploracji.

Obok rozważań o charakterze metodologicznym, dotyczących prowadzenia badań porównawczych, na szczególną uwagę zasługują artykułowane przez Beredaya cele, jakie powinny im przyświecać, a mianowicie wzajemne poznanie się narodów, odrzucenie etnocentrycznego punktu widzenia i budowanie przyjaznych, pokojowych relacji niezależnie od dzielących poszczególne kraje różnic ideologicznych, politycznych czy historycznych resentymentów.

Prowadzone przez autorkę badania w Stanford University, Columbia University oraz Harvard University umożliwiły dotarcie do prac Beredaya, które do tej pory nie zostały przetłumaczone na język polski. Prezentowana książka stanowi więc punkt wyjścia dla dalszych badań nad dorobkiem Beredaya oraz dla jego popularyzacji w ojczystym kraju tego uczonego.

fragment

G. Zygmunt Fijałkowski-Bereday

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Wojniak Justyna

Wojniak Justynastopień doktora nauk społecznych uzyskała na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo związana z Katedrą Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wykłada także na uczelniach w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech, badania prowadziła między innymi w Szwajcarii i w USA. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień dotyczących historii myśli pedagogicznej, pedagogiki porównawczej, polityki oświatowej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Autorka monografii Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie, współautorka książki Edukacja kobiet, kobiety w edukacji. Szkice historyczno-pedagogiczne, jak również autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wojniak Justyna

ISBN druk

978-83-8095-667-4

ISBN e-book

Objętość

364 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Przedmowa     

Wstęp    

Rozdział 1. Jerzy Adam Rotblit / George Z. F. Bereday: żołnierz – imigrant – uczony

1.1. Dzieciństwo i wczesna młodość w międzywojennej Polsce 

1.2. Czas drugiej wojny światowej – kariera wojskowa i emigracyjne nadzieje

1.3. Amerykański sen: uczony i edukator 

Rozdział 2. Idea społecznej równości i edukacja dla wszystkich – źródła etycznych i intelektualnych inspiracji

2.1. Richard Henry Tawney i idea społecznej równości 

2.2. Robert Ulich i jego wizja edukacji 

2.3. Edukacja dla wszystkich

 Rozdział 3. Metoda porównawcza w badaniach nad edukacją

3.1. Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa w ujęciu George’a Z. F. Beredaya 

3.2. Proces badawczy w badaniach komparatystycznych – uwarunkowania i kontrowersje 

3.3. Etapy realizacji badań porównawczych w dziedzinie edukacji – model czterech kroków 

3.4. Metodologiczne założenia Beredaya a współczesna pedagogika porównawcza – potencjał i ograniczenia  Rozdział 4. Metoda porównawcza w praktyce – wybrane systemy edukacyjne w ujęciu Beredaya 

4.1. Geograficzne preferencje w badaniach Beredaya

4.2. Związek Radziecki – szkoła jako trybik w politycznej machinie

4.2.1. Radziecka polityka edukacyjna i jej priorytety 

4.2.2. Radziecka szkoła a polityka narodowościowa federacji 

4.2.3. Edukacja w Związku Radzieckim – droga ku bezklasowemu społeczeństwu? 

4.3. Japonia – edukacja jako przestrzeń międzynarodowego porozumienia 

4.3.1. Edukacja japońska a edukacja amerykańska – dwa różne światy? 

4.3.2. Japońsko-amerykański program dla nauczycieli – od uprzedzeń narodowościowych do ujednolicenia poglądów 

Rozdział 5. Dziecko i jego prawa – nowa perspektywa w edukacji 

5.1. Zagadnienia edukacyjne w perspektywie prawnej i prawo oświatowe

5.2. Prawo dotyczące niepełnoletnich – w stronę koncepcji praw dziecka 

5.2.1. Prawo do życia 

5.2.2. Prawo dotyczące dzieci 

5.2.3. Prawo obywatelskie 

5.2.4. Prawo szkolne 

5.2.5. Wymiar sprawiedliwości dla nieletnich   

Zakończenie 

Bibliografia 

Spis fotografii

fragment

Dzieło Justyny Wojniak jest z wielu względów wyjątkowym w polskiej literaturze pedagogicznej ostatnich lat. Poświęcone zostało bowiem pedagogice porównawczej, której tematyka nie ma w Polsce zbyt wielu badaczy i publikacji [...]. Wydobywa ze społeczności uczonych Amerykanina polskiego pochodzenia i wprowadza go do naszej pamięci narodowej. [...] Jest też pierwszą kompletną i całościową monografią traktującą o tym oryginalnym uczonym i myślicielu.

Z recenzji prof. dr. hab. Juliana Dybca


Recenzowana pozycja [...] to przemyślana prezentacja pełnej sylwetki naukowca oraz całokształtu jego dorobku naukowego wraz z prześledzeniem etapów jego rozwoju, znaczenia dla współczesnych mu czasów, współzależności zarówno z myślą naukową, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi, wreszcie przesłania wynikającego dla przyszłości.

Z recenzji dr hab. Anny Kargol

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło