• Obniżka
Mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii

ISBN: 978-83-8095-626-1
34,00 zł
32,00 zł Zniżka 2,00 zł

Książka składa się z dwóch głównych części. W pierwszej, bardziej teoretycznej części (rozdziały 1–3) Ewelina Bystrzanowska i Maria Bystrzanowska przedstawiły istotę mutyzmu wybiórczego oraz znaczenie wczesnej diagnozy i terapii dzieci z tym zaburzeniem. Poznamy również następstwa niewłaściwej terapii lub jej braku.

Ilość

Po niespełna dwóch latach od wydania książki pt. Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, zarówno wśród rodziców, jak również wśród nauczycieli i specjalistów, Maria Bystrzanowska, tym razem wspólnie z córką Eweliną Bystrzanowską – psychologiem o specjalności klinicznej, przystąpiły do opracowania nowej książki z zakresu mutyzmu wybiórczego (MW). Książkę tę można z jednej strony potraktować jako kontynuację ww. poradnika, z drugiej zaś może ona stanowić całkiem odrębną całość.

Do jej napisania zaproszone zostało szersze grono osób: praktyków pracujących na co dzień z dziećmi z mutyzmem wybiórczym (psychologów, logopedów, pedagogów i nauczycieli), a także rodziców dzieci z MW oraz osoby dorosłe, które już w dzieciństwie miały objawy tego zaburzenia i nie otrzymały właściwej pomocy. Zamiarem autorek było, aby powstała publikacja wszechstronnie opisująca to coraz powszechniej diagnozowane zaburzenie lękowe, w szczególności skuteczne sposoby jego terapii, co ważne, z uwzględnieniem realiów i specyfiki polskiego systemu oświaty.

Książka składa się z dwóch głównych części. W pierwszej, bardziej teoretycznej części (rozdziały 1–3) Ewelina Bystrzanowska i Maria Bystrzanowska przedstawiły istotę mutyzmu wybiórczego oraz znaczenie wczesnej diagnozy i terapii dzieci z tym zaburzeniem. Poznamy również następstwa niewłaściwej terapii lub jej braku.

W drugiej, praktycznej części książki (rozdział 4) – po krótkim wprowadzeniu Marii Bystrzanowskiej, zawierającym przegląd skutecznych metod terapii MW, sporządzony na podstawie wyników najnowszych badań naukowych oraz doświadczeń własnych autorki - znajdują się opisy i analizy konkretnych terapii i oddziaływań prowadzonych na terenie naszego kraju przez różnych specjalistów (psychologów, logopedów i pedagogów), a także nauczycieli oraz rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Brak recenzji użytkowników.

Bystrzanowska maria.jpgLogopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 20 lat pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolach jako logopeda.
W kręgu jej zainteresowań terapeutycznych znajduje się diagnoza i terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Jako praktyk od kilku lat zajmuje się wspieraniem osób z mutyzmem wybiórczym i ich rodzin.
Ponadto posiada dużą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu.

Bystrzanowska Ewelina

psycholog o specjalności klinicznej, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. W lipcu 2018 r. obroniła pracę magisterską z zakresu mutyzmu wybiórczego. Pracuje z dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznej i przedszkolu. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym. Certyfikowany trener umiejętności społecznych i terapeuta ręki. Systematycznie poszerza wiedzę o wczesnych zaburzeniach rozwoju i psychologii dziecka.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Maria Bystrzanowska, Ewelina Bystrzanowska

ISBN

978-83-8095-626-1

Objętość

160 stron

Wydanie

I.2019

Format

B5  (160x235)

Oprawa

miękka, klejona, fola matowa

Wstęp 

1 MUTYZM WYBIÓRCZY JAKO ZABURZENIE O PODŁOŻU LĘKOWYM
Ewelina Bystrzanowska, Maria Bystrzanowska

Istota i przyczyny lęku    
Zaburzenia lękowe   

Epidemiologia zaburzeń lękowych   
Etiologia zaburzeń lękowych   

Fobia społeczna    

Kryteria diagnostyczne – ICD-10  
Epidemiologia fobii społecznej   

Mutyzm wybiórczy    

Pojęcie i istota mutyzmu wybiórczego       
Kryteria diagnostyczne – ICD-10       
Postacie mutyzmu wybiórczego        
Etiologia mutyzmu wybiórczego  
Epidemiologia mutyzmu wybiórczego  

Mutyzm wybiórczy a fobia społeczna       
Współwystępowanie lęku społecznego u rodziców i mutyzmu wybiórczego u dzieci       
Rodzina jako źródło oddziaływań wychowawczych      

2 ZNACZENIE WCZESNEJ DIAGNOZY I TERAPII DZIECI Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM
Maria Bystrzanowska

Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu   
Uczeń z mutyzmem wybiórczym w szkole    
Rola rodziców w terapii mutyzmu wybiórczego      


3 SKUTKI BRAKU TERAPII, CZYLI NASTĘPSTWA NIELECZONEGO MUTYZMU WYBIÓRCZEGO
Ewelina Bystrzanowska

Fobia społeczna      
Fobia szkolna      
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne    
Zaburzenia opozycyjno-buntownicze       
Depresja      
Historia Katarzyny       

4 ANALIZA PRZYPADKÓW TERAPII MUTYZMU WYBIÓRCZEGO

Maria Bystrzanowska
Skuteczne metody terapii mutyzmu wybiórczego – wprowadzenie   

Maria Bystrzanowska
Opis i analiza przypadku chłopca z mutyzmem wybiórczym i alalią motoryczną    

Joanna C.
Rola i znaczenie rodzica w terapii mutyzmu wybiórczego 

Wirginia Laskowska

Terapia pięcioletniej Poli   

Agnieszka Cyroń
Przypadek Kaliny   

Marlena Andrzejczak
Hania z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu 

Aleksandra Rosińska
Mutyzm wybiórczy w rodzinie dwujęzycznej   

Natalia Szramka
Moje spotkania z Anią  

Edyta Tyszkiewicz
Historia Ewy      

Anna Ł.

Mutyzm wybiórczy u nastolatka – opowieść mamy    

Maria Bystrzanowska
Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu prowadzona przez rodzica przy wsparciu koordynatora online    

Podsumowanie    
Nota o redaktorach naukowych i autorach   

 

Publikacja Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii pod redakcją Eweliny i Marii Bystrzanowskich, będąca opracowaniem łączącym wiadomości z kilku dyscyplin naukowych, zasługuje na uwagę przede wszystkim praktyków zajmujących się mutyzmem wybiórczym w perspektywie diagnostyczno-terapeutycznej oraz rodziców dzieci z MW. Jest ona znakomitą pozycją, komplementarną do książki Marii Bystrzanowskiej Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Wszystkie przedstawione w publikacji doświadczenia terapeutów i rodziców oraz samych osób z MW są bezcenne i warto z nich korzystać. W pracy można dostrzec z jednej strony emocjonalne zaangażowanie Autorek w trudny proces diagnostyczno-terapeutyczny dzieci z MW, z drugiej wiedzę i doświadczenie, którymi chcą się dzielić z innymi, oraz znajomość obcojęzycznej, najnowszej literatury dotyczącej omawianego zaburzenia. Rozważania praktyczne zawarte w książce mogą mieć zastosowanie zarówno w terapii, jak i w pracy wychowawczej oraz dydaktycznej z dziećmi z MW. Jestem przekonana, że opracowanie spotka się z życzliwym odbiorem czytelników i zniknie szybko z półek księgarń i wydawnictwa.

Z recenzji dr hab. Renaty Marciniak-Firadzy, prof. UŁ

 


 

Ta recenzja pisała się długo, bo wiele emocji i wiedzy krążyło mi po głowie i nie było łatwo uformować te myśli w jedną, spójną całość. Zacznę od tego, że Maria Bystrzanowska jest dla mnie ogromnym autorytetem. Po wcześniejszej książce i bardzo refleksyjnym szkoleniu z założenia miałam duże wymagania i mogę ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że zostały one spełnione.

Chociaż w tytule mamy napisane, że są to skuteczne metody terapii, to dostaniemy tutaj znacznie więcej. Przede wszystkim mnóstwo wiedzy o tym, czym jest mutyzm, jak go diagnozować i prowadzić terapię, jakie skutki może nieść niepodjęcie terapii, czy jakie szanse daje wczesne rozpoznanie MW. Dużo istotnych informacji o fobiach i zaburzeniach lękowych przekazuje nam również córka p. Marii – Ewelina Bystrzanowska, która jest psychologiem klinicznym i świetnie uzupełnia logopedyczną wiedzę o aspekty bardziej psychologiczne. Najważniejsza jest tu jednak praktyka, którą książka jest przesiąknięta, więc czyta się ją szybko i z wielką ciekawością, ale też refleksją w sercu.
Niezwykle wiele wnoszą tu historie rodziców, którzy opowiadają o swojej drodze z mutyzmem wybiórczym. Są one ważne przede wszystkim dlatego, że czytelnikowi łatwiej jest sobie wyobrazić uczucia towarzyszące całej rodzinie. Jestem neurologopedą, więc ten punkt widzenia był mi potrzebny, żeby z jeszcze większym zaangażowaniem i empatią podchodzić do swojej pracy. Zaskoczyło mnie to, jak wiele razy rodzice byli zbywani, a ich problem bagatelizowany. Szczerze mówiąc jestem tym głęboko przerażona i tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że wiedzę o mutyzmie trzeba koniecznie rozpowszechniać, niestety również wśród logopedów, psychologów i pedagogów, co (przynajmniej w ostatnim przypadku) mam szczęście robić. 
Historie rodziców i terapeutów nie są tu jedynymi historiami, które usłyszymy. Możemy też przeczytać wspomnienia osób, które same miały lub mają mutyzm wybiórczy i pamiętają, jak wiele je to kosztowało. Możemy się również przekonać o tym, że mutyzm „nie przechodzi” sam z siebie, a przynajmniej nie w każdym przypadku dziecko jest sobie w stanie poradzić z lękiem bez profesjonalnej terapii. Bardzo przejmująca jest tu również historia nastolatki, której mutyzm wybiórczy odebrał głos dopiero w wieku 10 lat, choć oczywiście objawy MW występowały wcześniej, jednak były bagatelizowane i uznawane za nieśmiałość.
Istotne jest dla mnie to, że książka jest napisana po POLSKU, a nie po NAUKOWOPRZEMĄDRZAŁEMU. Może moje słowa brzmią niepoważnie, może nawet komuś się nie spodobają, ale jestem zwolenniczką pisania wszystkiego jak najprostszym językiem, bez zbędnej naukowości. Dzięki temu mamy same korzyści – czytelnik mniej się męczy podczas czytania i książkę swobodnie może przeczytać również ktoś spoza środowiska logopedycznego. Po tę lekturę spokojnie mogą zatem sięgnąć rodzice, nauczyciele, lekarze, studenci i każdy, kto jest zainteresowany tematem.
Uważam, że tej książki nie można czytać nie przeczytawszy również wcześniejszej części, czyli Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Te dwie pozycje doskonale się uzupełniają i dają szeroki obraz tego, czym jest mutyzm wybiórczy, jak go diagnozować i przede wszystkim jak wspierać dzieci i ich rodziców.
Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii to książka, która nie tylko rozwija wiedzę, ale również chwyta za serce i zmusza do refleksji nad tym, jak traktowane są przez nas dzieci. Wydawać by się mogło, że wcześniej mutyzm wybiórczy nie istniał i nagle zaczęły się dziać z dziećmi dziwne rzeczy, ale to nieprawda! Po prostu nasza wiedza była zbyt mała i wszelkie dziwne zachowania były zrzucane na karb chorobliwej nieśmiałości, bo przecież „ona tak już ma”.
Wierzę gorąco, że świadomość polskich terapeutów, nauczycieli, lekarzy, ale również rodziców wzrasta i mutyzm wybiórczy przestaje być obcobrzmiącym słowem. Właśnie za to zwiększanie świadomości, za grupy wsparcia na Facebooku i za ogromne zaangażowanie dziękuję p. Marii Bystrzanowskiej.

źródło:
https://nauka-to-tez-sztuka.blogspot.com/2019/07/mutyzm-wybiorczy-skuteczne-metody.html?fbclid=IwAR3-_Uw7zzyH5ConmHeEhiXXzaR0TCHTF8UUQz1vMKNZiQEU32TdyzJXLyk

 Przyznam szczerze, że w swojej dotychczasowej pracy poznałam tylko kilkoro dzieci z mutyzmem wybiórczym. Nie jest to zjawisko częste, co niestety działa na niekorzyść dzieci i rodziców, ponieważ nadal mamy w Polsce zbyt mało publikacji oraz dostępnych szkoleń z tego zakresu. Dlatego każda wartościowa nowość wydawnicza jest niezwykle potrzebna zarówno rodzicom, jak i terapeutom, aby mogli oni skutecznie pomagać swoim podopiecznym.

Dziś chciałam Wam polecić książkę Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii, pod redakcją Pani Marii Bystrzanowskiej oraz jej córki Eweliny Bystrzanowskiej. Do stworzenia tej publikacji zaproszono nie tylko terapeutów (logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli) lecz także, a może przede wszystkim – rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz Panią Kasię – dorosłą, 26-letnią kobietę, która opowiada o swoim dzieciństwie przeżytym z objawami mutyzmu, o braku odpowiedniej diagnozy, a co za tym idzie pomocy, o emocjach oraz o konsekwencjach swojego zaburzenia. Zdecydowanie warto to przeczytać…

Książka po krótce wyjaśnia istotę oraz przyczyny mutyzmu wybiórczego, pomaga zrozumieć to zaburzenie. Kiedy lepiej coś poznamy, mniej się tego boimy. Autorki podkreślają bardzo istotną rolę wczesnej diagnozy i terapii dzieci. Nie tylko terapii na zorganizowanych zajęciach, lecz także na co dzień w domu, przedszkolu czy w szkole. Zwracają uwagę na skutki braku odpowiedniej pomocy. Szczególnie cenna dla terapeutów, rodziców i nauczycieli może okazać się także analiza przypadków terapii mutyzmu wybiórczego, w której znajdziemy historie konkretnych osób przedstawione z różnych perspektyw (rodziców, specjalistów). Każda strona przeżywa i próbuje zrozumieć to zaburzenie na swój sposób. Próbuje także pomóc w miarę swoich możliwości i umiejętności.

źródło: http://ulogopedy.pl/portfolio/mutyzm-wybiorczy/

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Maria Bystrzanowska i Ewelina Bystrzanowska, redaktor naczelne książki Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii to uznane w Polsce specjalistki od mutyzmu wybiórczego. Pani Maria Bystrzanowska jest logopedą - praktykiem z ponad 20-letnim stażem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od kilku lat prowadzi skuteczną terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym, a także konferencje, szkolenie i warsztaty poświęcone mutyzmowi wybiórczemu. Pani Ewelina Bystrzanowska jest psychologiem klinicznym, specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym. Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych i terapeutą ręki.

Książkę można traktować, jako kontynuację wydanej 2017 r., książki Marii Bystrzanowskiej: Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Obie książki tworzą komplementarną całość i stanowią unikatową pozycję dotyczącą postępowania z dzieckiem z mutyzmem. Z drugiej strony, recenzowana przeze mnie książka, może być rozpatrywana całkowicie odrębnie, jako niezależna publikacja.

Książkę tę, jak w jej wstępie określają same Autorki, napisało szersze grono osób: praktyków pracujących na co dzień z dziećmi z mutyzmem wybiórczym (psychologów, logopedów, pedagogów i nauczycieli), a także rodziców dzieci z mutyzmem oraz osoby dorosłe z objawami mutyzmu w dzieciństwie. Nie jest to więc pozycja teoretyczna, ale kopalnia praktycznej wiedzy wynikającej z bezpośredniego doświadczenia Autorów piszących poszczególne rozdziały książki.

Autorki książki stworzyły gotowe narzędzie do diagnozy i terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Już od samego początku Autorki przekazują esencję informacji związanej z tą tematyką. W bardzo precyzyjny, a zarazem przystępny sposób zostaje przedstawiona diagnoza różnicowa mutyzmu wybiórczego i innych zaburzeń lękowych. Bezsprzecznym atutem tej publikacji jest prosty i zrozumiały sposób przekazywania wiedzy naukowej, związanej z etiologią mutyzmu wybiórczego, kryteriami diagnostycznymi, samymi definicjami mutyzmu, czy współwystępowaniem zaburzeń lękowych, całym procesem diagnozy i terapii mutyzmu wybiórczego. W niezwykle klarowny sposób przedstawione zostają objawy mutyzmu, zarówno w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i w odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym. W książce tej Autorki zawarły konkretne pytania diagnostyczne, które pozwalają przeprowadzić przez proces diagnostyczny, umożliwiający postawienie wstępnej diagnozy i skierowanie dziecka na specjalistyczną konsultację. Przedstawione pytania diagnostyczne można traktować, jako swoiste narzędzie przesiewowe, które w moim przekonaniu powinien znać każdy nauczyciel, wychowawca, czy specjalista, pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Sam opis metod i technik pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jest przedstawiony w taki sposób, że czytelnik nie będący specjalistą w tej dziedzinie nie powinien mieć wątpliwości jakie techniki terapeutyczne zastosować i na czym one polegają. Kształtowanie pożądanych zachowań, systematyczna desensytyzacja, mapa mowy opracowana przez Agnieszkę Cyroń, czy autorska metoda Marii Bystrzanowskiej „od chóru do solo”, to sprawdzone techniki terapeutyczne bez zastosowania których trudno jest obecnie wyobrazić sobie skuteczną terapię dziecka z mutyzmem wybiórczym. Ponadto przedstawione są również przykłady nieskutecznych działań, co do których nie ma badań naukowych potwierdzających ich skuteczność, a które niestety nadal są stosowane przez niektórych specjalistów nieświadomych istnienia innych skutecznych metod.

Niezwykle ciekawe są, przedstawione przez Autorki dane epidemiologiczne, dotyczące częstości występowaniu mutyzmu wybiórczego w populacji polskiej. Zaskakującym jest wskaźnik, wynikający z danych epidemiologicznych, sygnalizujący, że liczba dzieci z mutyzmem wybiórczym jest zbliżona do liczby dzieci z diagnozą spektrum autyzmu (ok. 1%). Analizując tę informację, biorąc pod uwagę częstość występowania obu jednostek diagnostycznych i mając powszechny dostęp do publikacji dotyczących spektrum autyzmu, nie ma wątpliwości, że tak fachowych publikacji, dotyczących właśnie mutyzmu wybiórczego potrzeba na naszym rynku wydawniczym znacznie więcej. Brak świadomości skali problemu oraz trudności, jakich na co dzień doświadczają osoby z mutyzmem wybiorczym, sprawiają, że przedstawiona w rozdziale trzecim historia dorosłej już dziewczyny z ponad przeciętnym ilorazem inteligencji i niezdiagnozowanym mutyzmem wybiórczym, która niemal trafiła do szkoły specjalnej, nie jest wcale ewenementem z ubiegłego wieku, ale niestety nadal spotykaną smutną rzeczywistością.

Z zainteresowaniem czyta się rozdziały opracowane przez rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym, a także same osoby z mutyzmem. Historie te, przedstawione w formie tzw. analizy przypadków, pokazują że terapia mutyzmu wybiórczego może być prowadzona w skuteczny sposób. Są jednak tutaj także przykłady wskazujące na problem bagatelizowania objawów mutyzmu wybiórczego, co pokazuje, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w zakresie poszerzania wiedzy wśród samych specjalistów, a także zwiększania świadomości problemu i uwrażliwiania na potrzeby osób z mutyzmem w całym społeczeństwie.

Zapadające w pamięć są metafory użyte przez Autorki, które w obrazowy sposób przedstawiają istotę mutyzmu wybiórczego i przebiegu terapii. Porównanie przebiegu terapii mutyzmu do drogi, której nie możemy przebyć na skróty, czy przejechać windą oddaje esencję całości terapii w odniesieniu do zastosowania metody małych kroków. Przytoczenie parafrazy z Małego Księcia, dotyczącej stopniowego i powolnego zmniejszania poziomu lęku, użytej przez Annę Skoczek: „Każdego dnia można usiąść tylko troszeczkę bliżej” w moim przekonaniu powinno stać się hasłem przewodnim skutecznej terapii mutyzmu.

Podręcznik, a w zasadzie można by napisać „narzędzie”, jakie stworzyły Autorki, jest użyteczne nie tylko do diagnozowania dzieci z mutyzmem wybiórczym, może służyć do planowania długofalowych działań wspierających, które daje konkretne rozwiązania i ważne wskazówki dotyczące pracy terapeutycznej z dzieckiem z mutyzmem. Zawiera precyzyjne i jasno sformułowane informacje, prowadzące niemalże krok po kroku przez proces diagnozy i terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym.

Publikacja Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii jest narzędziem wydanym w niemal broszurowej formie, jednak esencja informacji dotyczących rozwoju dziecka z mutyzmem wybiórczym diagnostycznie i terapeutycznie jest niezmiernie rozległa i wartościowa. Diagnoza dziecka dokonana z użyciem podręcznika – narzędzia, stworzonego przez Marię Bystrzanowską i Ewelinę Bystrzanowską oraz pozostałych specjalistów, jest diagnozą funkcjonalną, holistycznie ujmującą proces diagnozy, a także pozwalającą planować działania wspierające oraz podejść w sposób całościowy do terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Publikację tę rekomenduję i polecam przede wszystkim jako psycholog – praktyk, ponieważ na co dzień pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej i zawodowo zajmuję się diagnozą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa
Akademia Pedagogiki Specjalnej
karolina_zd@interia.pl

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło