• Obniżka
Ćwiczę, bo chcę. Program nauczania wychowania fizycznego do liceum i technikum

Ćwiczę, bo chcę. Program nauczania wychowania fizycznego do liceum i technikum

Podtytuł: Program WF - liceum i technikum
ISBN: 978-83-8095-703-9
34,00 zł
30,00 zł Zniżka 4,00 zł

Istotą programu jest wdrażanie do świadomego nabywania, przetwarzania i przyswajania przez uczniów nowej wiedzy i umiejętności, korzystania z wcześniejszych doświadczeń życiowych, a także […] ze wskazówek nauczyciela w celu pokonywania przeszkód w dbałości o swoje zdrowie.

Ilość

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Program jest napisany w oparciu o trzy koncepcje: personalistyczną koncepcję wychowania, pedagogiczną wersję wychowania fizycznego oraz koncepcję sprawności fizycznej ukierunkowaną na zdrowie. Uwzględnia także założenia edukacji olimpijskiej.

Program obejmuje wszystkie treści zapisane w podstawie programowej wychowania fizycznego i koncentruje wokół budowania świadomości ucznia w kontekście bycia aktywnym i dbania o swoje zdrowie. Program jest autorskim spojrzeniem na prowadzenie wychowania fizycznego w szkole. Uzupełniony jest o plany pracy (dla liceum i technikum), które mogą być dowolnie modyfikowane przez nauczycieli bez konieczności dokonywania modyfikacji programu.

Publikacja składa się z części papierowej i płyty CD:

Załącznik 1. Podstawa programowa dla liceum i technikum z ponumerowanymi wymaganiami   
Załącznik 2. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–IV liceum ogólnokształcącego  (na płycie CD)
Załącznik 3. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–V technikum  (na płycie CD)

Program zalecany jest dla:

- nauczycieli szkół podstawowych planujących podjęcie pracy w liceum lub technikum,
- nauczycieli wychowania fizycznego planujący napisanie własnego programu nauczania,
- nauczycieli akademiccy w Akademiach Wychowania Fizycznego lub innych uczelniach kształcących na kierunku wychowanie fizyczne prowadzący zajęcia z metodyki wychowania fizycznego.

Program WF - liceum i technikum
2019-07-30

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Małgorzata Plichcińska

Małgorzata Plichcińskadr nauk o kulturze fizycznej, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Instytutu Badań Edukacyjnych MEN; nauczycielka wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej, obecnie dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Warszawie, wieloletni doradca metodyczny miasta stołecznego Warszawy w zakresie wychowania fizycznego; wieloletni członek Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego; sędzia Polskiego Związku Tenisowego; trener fitnessu i dietetyki, trener personalny, uczestniczka wielu konferencji naukowo – metodycznych; autorka wielu publikacji dotyczących m.in.: różnych obszarów metodyki wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej, fair play i olimpizmu, pozycji społeczno – zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego, postaw nauczycieli wobec sportu i olimpizmu, organizatorka i realizatorka wielu form doskonalenia nauczycieli.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Plichcińska Małgorzata

ISBN druk

978-83-8095-703-9

ISBN e-book

 

Objętość

58 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa


Do książki w wersji papierowej dołączona jest płyta CD (na której znajdują się Załącznik 2 i 3 w formacie PDF)

Wstęp      

1. Charakterystyka programu   

Koncepcja teoretyczna programu   
Założenia organizacyjne 
Warunki wdrożenia i realizacji 

2. Cele kształcenia i wychowania   

3. Treści kształcenia (opis założonych osiągnięć ucznia)  

4. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania      

5. Ocena z wychowania fizycznego   

A. Przedmiot i kryteria oceny z wychowania fizycznego   
B. Poprawianie oceny przez ucznia  
C. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna)   
D. Egzamin klasyfikacyjny   
E. Usprawiedliwienia    

6. Ewaluacja programu      

Bibliografia    

Załącznik 1. Podstawa programowa dla liceum i technikum z ponumerowanymi wymaganiami 

Załącznik 2. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–IV liceum ogólnokształcącego  (na płycie CD)

Załącznik 3
. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–V technikum
(na płycie CD)

 

Fragment

Program „Ćwiczę, bo chcę” […] uwzględnia problem dbałości ucznia o swoje zdrowie, a także zagadnienie świadomości i aktywności uczniów oraz ich zaangażowania w proces edukacyjny. Dokument jest napisany w sposób czytelny. Zawiera interesujące propozycje dla nauczycieli i uczniów, z możliwością modyfikowania systemu prowadzenia zajęć z uwagi na warunki panujące w poszczególnych szkołach. W ciekawy sposób umożliwia pełną realizację podstawy programowej z wzięciem pod uwagę zainteresowań uczniów. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum […] we wszechstronnym zakresie powinien wpłynąć na rozwój uczniów oraz ich przygotowanie do całożyciowego uczestnictwa w kulturze ruchu i dbałości o zdrowie.

Z recenzji dr Marii Skonieckiej


Program nauczania wychowania fizycznego „Ćwiczę, bo chcę” dla liceum i technikum […] jest zgodny z merytorycznymi i metodycznymi założeniami zawartymi w nowej podstawie programowej. Jest on rzetelnie przemyślany. Ułatwi realizację celów, zadań, funkcji i wymagań szczegółowych nowej podstawy programowej wychowania fizycznego dla III etapu edukacyjnego. Istotą programu jest wdrażanie do świadomego nabywania, przetwarzania i przyswajania przez uczniów nowej wiedzy i umiejętności, korzystania z wcześniejszych doświadczeń życiowych, a także […] ze wskazówek nauczyciela w celu pokonywania przeszkód w dbałości o swoje zdrowie. Kluczowym celem publikacji jest rozwinięcie u ucznia motywacji i wiary we własne możliwości. Zdobycie istotnych kompetencji społecznych w zakresie przedsiębiorczości i dbałości o siebie pozwoli mu zyskać odporność i zdolność dostosowania się do zmian współczesnego świata.

Z recenzji mgr Lidii Korpak

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło